Miesiąc: Styczeń 2012

Urządzenia elektryczne

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE – Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektronicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowość dotycząca poszczególnych urządzeń. reklamacje branża elektryczna, reklamacje urządzeń elektronicznych

Raporty

RAPORTY – Program Reklamacje wykorzystuje do raportowania i analizowania zapisanych w bazie SQL danych rozwiążanie Microsoft reporting services raporty SQL, reporting services, report builder, microsoft