Administrator

ADMINISTRATOR – Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

administrator programu, parametry systemu, konfiguracja, dostosowanie, numer, użytkownik

Moduł administratora systemu pozwala osobie o określonych uprawnieniach do wprowadzania zmian konfiguracyjnych w systemie, definiowania użytkowników i nadawania im odpowiednich uprawnień. Z tego poziomu uzytkonik ma dostęp do podstawowych paratmetrów programu reklamacje, dostępne są jednak jeszcze inne metody związane z konfgiuracją systemu, te jednak wymagają specjalnych uprawnień administratora i polegają na zmianie plików konfiguraycjnych bądź ustawień w tabelach bazy SQL.

Administrator systemu to narzędzie ułatwiające dostęp dla zaawansowanego użytkownika pragramu, ale nie dla programisty.

Dziennik

Dziennik zdarzeń to automatycznie powstający rejestr zdarzeń które program ewidencjonuje podczas jego wykorzystwyania. Każda istotne zdarzenia w programie jest rejestrowane i zapamietywane, tak aby administrator mógł sprawdzić KTO, KIEDY i CO robił w programie. Ponadto zapisy w dizenniku są wykorzystywane podczas analizowania kiedy wykonwyano daną czynność przez danego pracownika np. przyjęcia, wydanie, naprawa itp.

Parametry

Opcja parametry pozwalają zdefiniować podstawowe parametry wsystemowe, są to dane firmy (nazwa, dane adresowe, etlefon, NIP itp). Parametry, które powinny być zabezpieczone rpzed łatwym dostępem np. dane konta mailowego, połaczenie z bazą SQL definiuje się w pliku web.config

Skorowidze

Skorowidze są to proste tabele, któe definiuje administrator programu, za pomocą których uzytkownicy dopisujac dane do bazy wybierają pozycje z określonej listy pozycji wynikających ze skorowidza. Definiowanie skroowidzy pozwala zapoanować oraaz ujdenolicić system rejestracji zdarzeń. Przykładowe skorowidze to: wydziały, miejsca składowania, stanowiska koszotwe MPK, status, działania korygujące.

Użytkownicy

Z poziomu modułu administratora można zakąłdać nowych użytkowników systemu oraz nadawać im określone prawa do wykonywania okreslonych zdań – kompetencje. Zdefiniowanie nowego użytkownika polega na wprowadzeniu do tabeli informacji o LOGINIE uzytkownika, jego imieniu i nazwisku oraz przypisania tego użytkownika do określonej roli. Większość uprawnień w systemie jest określona z dokłądnością do roli w jakiej dany uzytkownik pracuje. Ponadto każdy użytkownik może mięc przypisane konto analityczne, adres mailowy oraz kod oddziału w jakim pracuje.

Numeracja

Opcja numeracja dokumentów pozwala za pomocą tabeli definiować kody rodzajów dokumentów wykorzystywanych w systemie, ich daty wazności oraz formaty