BAZA DANYCH

System internetowy może współpracować z wysokowydajną relacyjną bazą danych Microsoft SQL Server.

Baza danych Microsoft SQL Server jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Tu też tkwi największa siła systemu: wydajność.

baza danych

Charakter i konstrukcja baz relacyjnych pozwalają na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych z dużą szybkością oraz dostępnością. W przypadku dużych systemów dodatkową zaletą jest oddzielenie logiki przetwarzania, czyli logiki biznesowej od bazy danych. To znaczy fizyczne odseparowanie na różnych serwerach aplikacji enova oraz wybranej bazy. Pozwala to na podniesienie wydajności systemu. Jak również zwiększenie jego stabilności i bezpieczeństwa, jest również jednym z podstawowych warunków rozpraszania i skalowalności systemów.

aplikacja RMA demo dokumenty reklamacyjne funkcje programu obsługa reklamacji oprogramowanie oprogramowanie do obsługi reklamacji oprogramowanie reklamacyjne program program do obsługi reklamacji program do reklamacji reklamacje reklamacje.net RMA do zarządzania reklamacjami rma system System do reklamacji System obsługi reklamacji system reklamacyjny systemrma system RMA zarządzanie reklamacjami

Otwarty dostęp do danych

System enova wyposażono w uniwersalny interfejs umożliwiający integrację z innymi aplikacjami bez potrzeby programowania. Rozbudowana funkcja importu danych pozwala na wczytywanie różnego typu danych, np. danych o obrotach z modułu sprzedaży w celu wyliczenia prowizji. W czasie importu przeprowadzana jest pełna weryfikacja danych. Funkcja eksportu służy między innymi do transferu danych płacowych zapisanych we właściwym formacie do modułów księgowych. Używając odpowiedniego programu obsługi można uzyskać dostęp do danych przechowywanych w module enova Kadry Płace za pośrednictwem dowolnego pakietu przetwarzania i analizy danych. Takiego jak Microsoft Excel.

Statusy reklamacji. System RMA
Statusy reklamacji. System RMA

Porządek wszystkich reklamacji w systemie Reklamacje.NET jest zapewniony poprzez przydzielenie do nich odpowiednich statusów (statusy reklamacji). Statusy reklamacji mogą edytować pracowni…

Funkcje programu reklamacyjnego – dodawanie reklamacji
Funkcje programu reklamacyjnego – dodawanie reklamacji

Oprogramowanie do obsługi reklamacji od SoftwareStudio posiada zarówno niezbędne opcje do obsługi reklamacji, jak i takie, których nie proponują inne systemy. Dodatkowe funkcje programu reklama…

Oprogramowanie do obsługi reklamacji – jakie powinno być?
Oprogramowanie do obsługi reklamacji – jakie powinno być?

Oprogramowanie do obsługi reklamacji jest doskonałym narzędziem do zarządzania reklamacjami i kontrolowania wszystkich procesów reklamacyjnych. Odpowiedni system powinien jednak spełniać kilka…

Aplikacja reklamacje O programie Oprogramowanie reklamacyjne Program do obsługi reklamacji Program do reklamacji Program reklamacje System reklamacji System RMA