Chat with us, powered by LiveChat

DRUKOWANIE DOKUMENTÓW

Wydruk dokumentu wykonuje się przez użycie polecenia WYDRUK, a on znajduje się na górnym pasku przycisków.

Dokumenty reklamacja rma iris agd rtv obuwia butów czy też druk dokumentów

Wydruk dokumentu wykonuje się przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Wtedy też drukowany jest dokument, który to został zaznaczony, czyli przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku.
Podgląd wybranych stron wydruku umożliwiają polecenia:

  • przejście do pierwszej strony wydruku;
  • przejście do strony poprzedniej;
  • informacja o aktualnie wyświetlanej stroni i sumie wszystkich stron wydruku;
  • przejście do strony kolejnej;
  • przejście do strony ostatniej.

Wyszukanie informacji na wydruku wykonuje się przez użycie polecenia FIND. Na wydruku zaznacza się informację zapisaną w polu, tuż obok polecenia. Odszukanie kolejnych wystąpień szukanego ciągu znaków wykonuje się przez użycie polecenia, którym to jest NEXT. Zapisanie wydruku w formacie Excela lub PDF wykonuje się przez polecenie EXPORT. Format zapisanego pliku wybiera się jest ze skorowidza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej w polu SELECT A FORMAT. Uruchomienie wydruku wymaga potwierdzenia ikony drukarki na panelu funkcji. Po wybraniu ikony wyświetla się okno drukowania.

Zapisz do Excel

Funkcja podglądu wydruku dokumentu pozwala w łatwy sposób eksportować dokument po czym zapisać go w formacie dokumentu XLS, czyli możliwy odczyt za pomocą programu Microsoft Excel. W górnej części nad podglądem dokumentu dostępna jest funkcja EXPORT, a więc należy wybrać format pliku jako Excel XLS i uruchomić funkcje exportu. Plik tworzy się, wtedy gdy użytkownik może wybierać nazwę pliku i miejsce gdzie zostanie zapisany.

Drukowanie dokumentów – zapisz do PDF

Funkcja podglądu wydruku dokumentu pozwala w łatwy sposób eksportować dokument i zapisać go w formacie dokumentu elektronicznego PDF (odczyt za pomocą programu Acrobat Reader). W górnej części nad podglądem dokumentu dostępna jest funkcja EXPORT, należy wybrać format pliku jako PDF i uruchomić funkcje exportu. Plik tworzy się, a użytkownik wybiera nazwę pliku i miejsce gdzie on się zapisze.

aplikacja RMA demo dokumenty reklamacyjne Numer RMA obsługa reklamacji oprogramowanie oprogramowanie do obsługi reklamacji oprogramowanie reklamacyjne program program do obsługi reklamacji program do reklamacji program reklamacje Protokół reklamacyjny reklamacje reklamacje.net Reklamacje aplikacja rma RMA do zarządzania reklamacjami rma system System do obsługi reklamacji System do reklamacji System obsługi reklamacji System reklamacji system reklamacyjny system RMA systemrma zarządzanie reklamacjami zestawienia reklamacji zgłoszenia reklamacyjne

System RMA

Wygodny sposób na dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

Dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych, a także tworzenie wszystkich dokumentów z nimi związanych bywa czasochłonne. Jest to tym trudniejsze, iż trzeba ściśle przestrzegać określonych procedur. Zarówno ustalonych przez konkretną firmę, jak i dotyczących prawnych aspektów reklamowania zakupionych Więcej…
oprogramowanie RMA

Numer RMA

NUMER RMA Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji – Return Merchandise Authorization. Zobacz wersję DEMOProgram Reklamacje: Zarządzanie reklamacjami program Zarządzanie reklamacjami program Program do zarządzania reklemacjami… Usterki i uszkodzenia USTERKI Więcej…
oprogramowanie reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne

ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego lub wskazany pracownik rejestruje dane z otrzymanego zgłoszenia w formularzu, tworząc nowe Więcej…
zarządzanie reklamacjami program

Cechy rozwiązania Reklamacje

CECHY ROZWIĄZANIA REKLAMACJE. Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system. Zobacz wersję DEMOProgram Reklamacje: Reklamacje przez internet REKLAMACJE PRZEZ INTERNET Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet…. Program Więcej…