Tag: Wstęp

baza danych

Baza danych

BAZA DANYCH – System internetowy może współpracować z wysokowydajną relacyjną bazą danych Microsoft SQL Server. Baza danych