Operacje dotyczące grupowania wykonywane są przez wybór poleceń:

  • Grupuj wg tej kolumny,
  • Cofnij grupowanie,
  • Pokaz panel grupowania.

 

Grupowanie wykonywane jest przez wybór polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla kolumny, dla której wyświetlono parametry personalizacji. W tabeli można wykonywać grupowanie złożone tzn. uruchomić grupowanie według więcej niż jednej kolumny.

Poniżej przedstawiono grupowanie dla kolumny NAZWA i DATA.

Rejestr dokumentów przed uruchomionym grupowaniem.

program reklamacje grupuj wg tej kolumny

 

Reklamacje pogrupowane wg terminu rozpatrzenia

program reklamacje pogrupowane wg terminu rozpatrzenia

 

Rejestr reklamacji pogrupowane dane według kodu artykułu (indeksu)

program reklamacje pogrupowane wg kodu artykułu

 

Cofnięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez potwierdzenie polecenia COFNIJ GRUPOWANIE. Polecenie należy uruchomić odrębnie dla każdej kolumny, dla której wykonane zostało grupowanie informacji.

Obsługę operacji dotyczących grupowania kolumn ułatwia panel grupowania, który jest aktywowany przez wybór polecenia POKAŻ PANEL GRUPOWANIA.

Panel grupowania wyświetlany jest powyżej tabeli danych.

W tabeli, w której nie jest ustawione grupowanie kolumn w panelu grupowania wyświetlana jest informacja: Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby grupować po tej kolumnie.

Po przeciągnięciu wybranego pola nazwy komuny do panelu grupowania automatycznie zostaje wykonane grupowanie według kolumny.

Z poziomu panelu grupowania można cofnąć grupowanie dla wybranej kolumny. Przez użycie prawego przycisku myszy na polu z nazwą kolumny wyświetlona zostaje lista poleceń konfiguracji.

Usunięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez wybór polecenia COFNIJ GRUPOWANIE.

Dla kolumn wyświetlonych w panelu grupowania aktywne są funkcje sortowania. Kliknięcie myszką na pole uruchamia sortowanie rosnące, kolejne kliknięcie – sortowanie malejące. Przy następnym kliknięciu warunek sortowania zostaje usunięty. Sortowanie może zostać również wykonane przez wybór polecenia z listy poleceń konfiguracji.

program reklamacje panel grupowania

 

program reklamacje panel grupowania wg nazwy asortymentu