Reklamacje są istotnym elementem funkcjonowania każdej firmy, której produkty są objęte gwarancją.

Organizacja procesu obsługi reklamacji może stanowić element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości.

Obsługa reklamacji wiąże zwykle się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji, ustaleniem przyczyn. Wreszcie z rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji

System do obsługi reklamacji pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta.

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji – (Return Merchandise Authorization).

numer rma

W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego niezbędne podstawowe informacje. Zapisane zgłoszenie reklamacyjne ma przypisany automatycznie unikalny numer zgłoszenia internetowego (numer referencyjny lub numer RMA).

Numer RMA

Personalizacja Internetowego formularza zgłoszenia reklamacyjnego

Formularz online do zgłaszania reklamacji Internetowych może być dowolnie przekonfigurowany, tak aby odpowiadał funkcjonalnie oraz wyglądem pod potrzeby danej branży.

formularz-reklamacji-online

Zapisany formularz posiada status niezatwierdzony i czeka na zatwierdzenie przez osobę składającą reklamację – jest to proces uwierzytelnienia mający na celu uwiarygodnienie, że formularz został wypełniony przez człowieka. Procedura polega na wysyłaniu wygenerowanego maila na wskazany przez osobę wypełniającą formularz adres mailowy.

Mail zawiera krótką informację o przyjętym zgłoszeniu oraz link aktywacyjny po jego kliknięciu wyświetla się specjalna strona internetowa, która aktywuje dane zgłoszenie reklamacyjne. W tym momencie następuje zmiana statusu zgłoszenia, które jest widoczne dla pracowników serwisu i mogą oni podjąć odpowiednie czynności zgodnie z przyjętymi procedurami.

numer rma

Za pomocą formularza internetowego można także dokonać weryfikacji statusu realizacji zgłoszenia, wystarczy wybrać opcję za pomocą której podamy numer referencyjny reklamacji. Po utworzeniu zgłoszenia zostaje nadany numer RMA, który można wydrukować jako etykietę i nakleić na przesyłce wysyłanej do serwisu gwarancyjnego.

W systemie Reklamacje.net można przeglądać i wyszukiwać dodane wcześniej zgłoszenia podając ich unikalny numer referencyjny lub numer RMA.

Numer RMA pozwala usprawnić procedurę zwrotów zarówno po stronie partnerów jak i gwaranta. Poprzez numer RMA również serwis techniczny i dział obsługi klienta szybko zidentyfikują zawartość przesyłki.Program do reklamacji

Program do reklamacji

Wypełnienie wniosku i jego autoryzacja za pomocą maila pozwala na uruchomienie procedury RMA w programie do reklamacji. Program do reklamacji skieruje na podany we wniosku adres kuriera w celu o…

System obsługi reklamacji

System obsługi reklamacji

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system obsługi reklamacji. Oprogramowanie nie ogranicza zdefiniowanych…

Zarządzanie reklamacjami program

Zarządzanie reklamacjami program

Zarządzanie reklamacjami program Zarządzanie reklamacjami program Zarządzanie reklamacjami program …

System zarządzania reklamacjami

System zarządzania reklamacjami

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu zarządzania reklamacjami informatycznego proponujemy wykonanie u…

Program reklamacyjny

Program reklamacyjny

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADU Magazyn wysokiego składu potrzebuje oprogramowanie charakteryzujące się inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy. Magazyny przechowy…