Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom firmy wykorzystując nowoczesny system Studio Reklamacje.net.

Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

System nie ogranicza typów procesów, które mogą być zdefiniowane w ramach systemu. Istnieje możliwość wdrożenia własne procesów, zaimplementowanie swoich modułów – dzięki otwartej architekturze ASP.net Program umożliwia rejestrację zgłaszanych przez klientów reklamacji dotyczących zamawianych przez nich elementów.

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.

program reklamacyjny

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jednocześnie o kosztach.

Oprogramowanie ułatwiające proces reklamacji takie jak Studio Reklamacje.net to nowoczesne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w dużych i średnich firmach, rejestrujących nawet kilkaset dokumentów reklamacyjnych dziennie.

Proces reklamacji

Rejestracja reklamacji przez klienta

Klient może samodzielnie wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który może być zintegrowany z firmową stroną lub sklepem Internetowym. Zarejestrowane przez klienta końcowego zgłoszenie jest sygnałem dla pracownika firmy do podjęcia określonych działań. System może także współpracować z firmą kurierską wysyłając zlecenie.

Rejestracja reklamacji przez punkt handlowy – sklep

Sieci handlowe korzystają z modułu dla placówek handlowych, które za pomocą formularza rejestrują zgłoszenie reklamacyjne. Formularz zwykle zintegrowany jest z systemem EPR np. SAP z którego może pobierać informacje o sprzedaży np. na podstawie faktury lub paragonu.

Rejestracja reklamacji przez dilera lub serwis

Producenci i dystrybutorzy mogą mieć dostęp do modułu za pomocą którego będą przeglądać wszystkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące ich klientów. Diler i serwis może rejestrować własne zgłoszenia w imieniu klienta.

Rejestracji reklamacji przez dział reklamacji

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rejestrowania reklamacji przez pracowników działu reklamacyjnego na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub przesłanego mailem czy faksem.

Role w systemie reklamacyjnym

Ze względu na różnorodny charakter działalności każdej z firm, program reklamacyjny Studio Reklamacje.net pozwala na definiowanie wielu różnych grup użytkowników, z różnymi poziomami kompetencji. Odpowiednia konfiguracja systemu jest możliwa w trakcie wdrożenia oraz po produkcyjnym jego uruchomieniu.

Rola diler

reklamacje-oprogramowanie-rola-diler

Przykład ekranu modułu reklamacyjnego dla roli dilera.

reklamacje-oprogramowanie-formularz

Rola Serwis Centralny

Rola dla serwisów obsługujących wiele zgłoszeń z marketów.

Rola Centrala

Rola dla pracowników firmy obsługujące reklamacje.

reklamacje-oprogramowanie-oczekujące-na-rozpatrzenie

Rola Handlowiec

Rola podglądu dla pracowników firmy, pozwala przeglądać i analizować historie zgłoszeń reklamacyjnych.


Oprogramowanie reklamacyjne
Oprogramowanie reklamacyjne

Obsługa reklamacji w systemie Studio Reklamacje to szybkie i sprawne przetwarzanie danych związanych z reklamacjami według ustalonych ścieżek. Zastosowanie nowoczesnych technologii i…

Protokół reklamacyjny
Protokół reklamacyjny

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY – Tworzenie dokumentu reklamacji (protokołu reklamacyjnego) służy wprowadzaniu dokumentu przyjęcia reklamowanego towaru. Tworzenie dokumentu reklamacji (protokołu rekl…

Branża obuwnicza
Branża obuwnicza

BRANŻA OBUWNICZA – Reklamacje obuwia zdarzają się bardzo często, a wynika to z fakty eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją. Reklamacja obuwia odbywa się bez ewidencji danych dotyczący…

Reklamacje przez internet
Reklamacje przez internet

REKLAMACJE PRZEZ INTERNET Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należ…