Wapro

SoftwareStudio Wapro

Szukam programu do nadzorowania reklamacji - RMA.net z możliwością integracji z systemem ERP. Chcesz usprawnić zarządzanie reklamacjami?
system RMA

Szukam programu do nadzorowania reklamacji – RMA.net

Wybierz Studio RMA.net – zaawansowany program do nadzorowania reklamacji. Zintegrowany z ERP, łatwy w obsłudze, zwiększa efektywność i satysfakcję klientów. RMA, czyli Return Merchandise Authorization (autoryzacja zwrotu towaru) jest używana do identyfikacji produktów reklamowanych przez klientów. Proces reklamacji obejmuje najpierw wygenerowanie numeru RMA w sklepie internetowym albo u handlowca. Numer RMA pozwala sklepowi lub producentowi śledzić każdy krok procesu reklamacyjnego. Sporadyczne reklamacje będą traktowane przez konsumentów jako wypadek przy pracy. Jednak zbyt częste ich występowanie wpływa negatywnie na wizerunek firmy.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu do reklamacji więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu RMA.
Demo