Co nowego w programie do reklamacji?

system do obsługi reklamacji
system RMA

Administracja programem

Jak ocena reklamacji jako procesu kreującego jakość wyrobu wpływa na Twoje decyzje biznesowe. Czy Twoja firma jest ukierunkowana na obsługę konsumentów? Czy system zarządzania reklamacjami

system RMA

Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Internetowy system rejestracji zgłoszeń online

Aplikacja do reklamacji
system RMA

Aplikacja do reklamacji

Rejestrowanie reklamacji w systemie RMA na podstawie zgłoszeń przesyłanych e-mail to skuteczny sposób na zarządzanie procesem reklamacji produktów. RMA (Return Material Authorization) to skrót oznaczający

platforma do reklamacji
system RMA

Autosugestia

Program Reklamacje może proponować warunek filtrowania na podstawie danych zawartych w aktywnej komórce tabeli. Opcję autosugestii filtrowania wyświetla się z menu kontekstowego – prawy przycisk

oprogramowanie rma
system RMA

Eksport danych

Eksport danych z bazy reklamacji do arkusza Excel jest to proces, w którym dane zgromadzone w bazie danych systemu reklamacyjnego są przenoszone do arkusza Excel,

zarządzanie reklamacjami
system RMA

Filtrowanie

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania (wiersz podświetlony na poniższym rysunku). W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania

Human resources recruitment
system RMA

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

RMA Terminem RMA określa się często nowoczesny system zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem strony Internetowej. Jednak procedura RMA, czyli skrót z języka Return to Manufacturer Assignment

system RMA

Funkcje standardowe

Reklamacyjne oprogramowanie RMA posiada szereg standardowych funkcji. Ich poznanie w jednym miejscu ułatwia korzystanie z całego systemu RMA. Software RMA do zarządzania reklamacjami Postępowanie z

system RMA

Galeria programu Reklamacje

Systemy RMA są specjalnymi oprogramowaniami do zarządzania reklamacjami i zestawieniami. Celem tych rozwiązań jest usprawnienie i automatyzacja procesu reklamacji, tak aby był on bardziej efektywny

platforma RMA
system RMA

Grupowanie

Operacje dotyczące grupowania wykonywane są przez wybór poleceń: Grupowanie wykonywane jest przez wybór polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla kolumny, dla której wyświetlono parametry personalizacji.

system rma
system RMA

Gwarancja a niezgodność z umową

Przy zakupie wielu towarów trwałego użytku bardzo często wraz z towarem konsument otrzymuje dodatkowo dokument gwarancyjny. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza w odniesieniu do sprzedaży

Barbara Pasierbek

Instrukcja

Przedstawiona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Studio Reklamacje.net dla wersji 32 lub 64 bitowej z interfejsem WWW (obsługa przez przeglądarkę internetową). Przedstawione

system RMA

Konfiguracja programu

Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących reklamacji i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć

system reklamacyjny
system RMA

Licencje na program Reklamacje

SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania. Program RMA.net może być licencjonowany w różny sposób, zaczynając od licencji edukacyjnej, poprzez licencje komercyjne na użytkownika

System-RMA
system RMA

Numer RMA

Reklamacje są istotnym elementem funkcjonowania każdej firmy, której produkty są objęte gwarancją. Niezbędnym elementem w procesie reklamacyjnym jest numer RMA.

robot with hud
system RMA

Obowiązki sprzedawcy

System do zarządzania reklamacjami to także zbadanie satysfakcji klienta po zakończeniu całego procesu. Oprogramowanie od SoftwareStudio umożliwia nie tylko rejestrowanie zgłoszeń powstałego problemu. Zapewnia komunikację

system RMA

Personalizacja programu

Potrzebujesz zgłosić reklamację ? Wystarczy przejść do formularza zgłoszenia online Service RMA (Numer autoryzacji zwrotu). System RMA online jest dostępny całą dobę, każdego dnia. Użyj

system RMA

Procedura reklamacyjna

Reklamując wadliwy produkt, sporządza się protokół reklamacyjny. Jest on na ogół wypełniany w sklepie przez sprzedawcę, konsumenta prosi się tylko o podanie określonych danych. Jest

Businessperson Analyzing Gantt Chart On Digital Tablet
system RMA

Proces reklamacji

Return merchandise authorization Łańcuch dostaw jest pełen przypadków, w których dostarczony produkt niekoniecznie spełnia oczekiwania konsumenta. Kiedy produkt wymaga zwrotu, musi przejść proces zwrotu, zwany

system RMA

Program Demo

Udostępniamy Państwu przykłady konfiguracji aplikacji internetowych w wersjach DemoOnLine Nasze aplikacje dedykowane są na platformę Microsoft Windows oraz przeglądarkę Internet Explorer (zalecana wersja 7.0 lub

system RMA

Program do nadzorowania reklamacji

Narzędzia informatyczne jakim jest program do obsługi reklamacji wspiera dział serwisu. Program do nadzorowania reklamacji od SoftwareStudio pomaga w prowadzeniu procesu reklamacyjnego. System do reklamacji

system RMA

Program do obsługi reklamacji

Oprogramowanie do obsługi reklamacji w sklepie jubilerskim to narzędzie, które pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z reklamacjami produktów jubilerskich zakupionych przez klientów. W branży

system RMA

Program do reklamacji

Program do obsługi reklamacji w sklepie jubilerskim to narzędzie, które pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów . Związanych z reklamacjami produktów jubilerskich zakupionych przez klientów. W

Office job
system RMA

Protokół reklamacyjny

Dzięki zastosowaniu profesjonalnej bazy danych i platformy od Microsoft, aplikacja RMA idealnie nadaje się do wdrożenia w firmach wielostanowiskowych, wielooddziałowych. W wyniku zastosowania interfejsu webowego,

system RMA

Reklamacje aplikacja

Obsługa procesów reklamacyjnych to jedno z najważniejszych działań każdej firmy. Odpowiednie przeprowadzanie wszystkich etapów dotyczących zgłoszeń reklamacyjnych (reklamacje aplikacja) wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa i sposób,

Human resources recruitment
system RMA

Reklamacje Internetowe

System reklamacji online to oprogramowanie, które umożliwia zgłaszanie reklamacji i śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. System reklamacji online

reklamacje przez internet
system RMA

Reklamacje przez Internet

Gdy okazuje się, że reklamacja klientowska jest uzasadniona, musimy podjąć szereg działań. W celu ich realizacji np. zniwelować straty u klienta z powodu niezgodności z

robot with hud
system RMA

SoftwareStudio

Rejestrowanie reklamacji w systemie RMA na podstawie zgłoszeń przesyłanych e-mail polega na tym, że klient wysyła e-mail z informacją o reklamowanym produkcie do przedsiębiorstwa. E-mail

oprogramowanie rma
system RMA

Sortowanie danych

Większość danych wyświetlana jest za pomocą specjalnych tabel w formie zestawień, które pozwalają na dowolne określenie warunku sortowania. Parametry sortowania dostępne w ramach personalizacji ustawień

system RMA

Studio Reklamacje

System reklamacyjny RMA System RMA System RMA umożliwia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych. Można dzięki niemu je rejestrować. Studio RMA.net od SoftwareStudio to wyjątkowy system reklamacyjny. Ponieważ

oprogramowanie RMA
system RMA

Studio Reklamacje.net

Aby zgłosić usterki lub wady produktów, należy przede wszystkim skontaktować się z działem reklamacji lub działem obsługi klienta danej firmy. Można to zrobić za pośrednictwem

reklamacje aplikacja
system RMA

System do obsługi reklamacji

Współcześnie zarządzanie reklamacjami bez odpowiedniego oprogramowania reklamacyjnego wydaje się wręcz niemożliwe, albo niezwykle czasochłonne. Dlatego zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże firmy coraz częściej decydują

System RMA
system RMA

System do reklamacji

Numer RMA, czyli system #RMA. W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego niezbędne podstawowe informacje.

system RMA

System reklamacji

Reklamacje dotyczą każdej firmy, która zajmuje się sprzedażą. Im większa firma, tym więcej zgłoszeń reklamacyjnych od klientów. Dlatego tak ważne jest, aby zainwestować w odpowiedni

Program do obsługi reklamacji
system RMA

System RMA

Punkty serwisowe są kluczowymi miejscami w przebiegu procesów reklamacyjnych. Stanowią ich integralną część i dlatego problematyczne jest stosowanie osobnego oprogramowania do weryfikowania napraw i komentarzy

system RMA

Ukrywanie kolumn

Personalizacja programu do zarządzania reklamacjami może obejmować zmiany w układzie tabel, szerokości kolumn oraz ukrywanie niepotrzebnych informacji. Można to zrobić poprzez dostosowanie ustawień interfejsu i

platforma reklamacyjna
system RMA

Wdrożenie

Wdrożenie oprogramowana reklamacyjnego i serwisu napraw gwarancyjnych wymaga dostosowania aplikacji w zależności do zastosowania. Technologia Microsoft ASP.net oraz program Studio Reklamacje działające na bazie plików

firma programistyczna poznań
system RMA

Wdrożenie programu

Twoja firma ma problem z oprogramowaniem RMA? Czy aktualne oprogramowanie RMA posiada zgłoszenia oraz przyjmowanie zgłoszeń o interwencjach; dodawanie zgłoszeń przez klientów na stronie www;

system RMA

Wstęp

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma

Zarządzanie reklamacjami
system RMA

Zarządzanie reklamacjami

Celem procedury (zarządzanie reklamacjami) jest zapewnienie, że postępowanie z odwołaniami, skargami i reklamacjami będzie prowadzone w sposób pozwalający na prawidłowe rozpoznanie przyczyn powstania zgłoszonych przez

system RMA

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami poprzez system od #SoftwareStudio pozwala koordynować wszystkie działania związane z weryfikacją reklamacji, a często w wyniku tego naprawy przedmiotu zakupionego przez klienta. Moduł

Zestawienie reklamacji
system RMA

Zestawienie reklamacji

Zestawienie reklamacji jest to wykaz wszystkich zgłoszonych reklamacji dla określonego produktu lub usługi. Zestawienie zawiera informacje o zgłoszonych problemach, ich skali i czasie trwania. Dzięki

zgłoszenie internetowe
system RMA

Zgłoszenie internetowe

Oprogramowanie reklamacyjne (zgłoszenie internetowe) pozwala zautomatyzować obsługę serwisu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu do serwisu przekonały już wielu przedsiębiorców. Na oszczędności może liczyć każdy, kto

administrator
system RMA

Zgłoszenie reklamacji online

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na zgłoszenia reklamacji online wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.

platforma reklamacyjna
system RMA

Zmiana kolejności kolumn

W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce, po zmianie kolumn tabela wyświetla nowy układ – kolejność kolumn.

system reklamacyjny
system RMA

Zmiana szerokości kolumn

Użytkownik może zmieniać szerokość poprzez: Ponadto istnieje możliwość skorzystania z funkcji automatycznego dopasowania (dostosowania) szerokości kolumny do jej zawartości. Pełnomocnik do spraw jakości Osoba wyznaczona