Miesiąc: Styczeń 2013

reklamacja urządzeń przemysłowych

Urządzenia przemysłowe

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE – Reklamacje urządzeń przemysłowych są zwykle ograniczone do rejestracji samego faktu zaistnienia zgłoszenia reklamacyjnego z ewentualnym uzupełnieniem informacji o numerach seryjnych silników. reklamacja urządzeńn przemysłowych, silnik spaliowy, silnik elektryczny