Kody IRIS

Kody EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association) nie są bezpośrednio związane z procesem rejestrowania i obsługi reklamacji. Są one raczej systemem kodowania dla produktów elektronicznych i komunikacyjnych, który ma na celu ułatwienie identyfikacji produktów i umożliwienie skuteczniejszej obsługi gwarancji i reklamacji.

Kody IRIS

KODY IRIS – EICTA. Kody EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association) to standard kodowania produktów elektronicznych i komunikacyjnych. Służą one do identyfikacji produktów i ułatwienia obsługi gwarancji oraz reklamacji. Kody EICTA składają się z trzech członów: identyfikatora producenta, kodu produktu i kodu wersji produktu. Są one zwykle umieszczane na etykiecie produktu lub w dokumentacji produktu.

EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association) to organizacja branżowa, która została przemianowana na DigitalEurope w 2008 roku. EICTA (obecnie DigitalEurope) zajmowała się reprezentacją i promocją europejskiego sektora elektroniki użytkowej, telekomunikacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W kontekście kodowania produktów elektronicznych i komunikacyjnych, można odwołać się do innych standardów, takich jak EAN-13 (European Article Numbering), UPC (Universal Product Code) czy QR Code (Quick Response Code), które służą identyfikacji i kodowaniu produktów w celu efektywnego zarządzania danymi i transakcjami handlowymi.

Kody IRIS

EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw. Zastosowanie tego rozwiązania podczas rejestrowania zgłoszeń reklamacyjnych przyśpiesza, jak również ułatwia pracę w serwisie. Osoba zgłaszająca reklamację przez internet wybiera przede wszystkim informacje za pomocą rozwijanej listy wyboru opisów słownych.

  • kod warunków uszkodzenia,
  • kod objawu.

Serwisant po otrzymaniu urządzenia do naprawy widzi wybrane pozycje, jakie może zmienić oraz uzupełnia dane o kody

  • uszkodzenia,
  • sekcji,
  • naprawy,
  • wymienione części.

Rejestrowanie napraw w oparciu o kody EICTA IRIS pozwalają na szybkie analizowanie, jak również raportowanie wykonywanych napraw. A także wspomaga pracę serwisu, pokazując przy jakim urządzaniu najczęściej jakie psują się podzespoły oraz jakie wykonywano czynności naprawcze. Serwisant ma do wglądu informację o 5 najczęściej powtarzających się naprawach w ramach danego artykułu.

Reklamacje i wdrożenie kody IRIS

Analiza przedwdrożeniowa programu reklamacyjnego

Treść stron się nie zmienia, nie ma potrzeb pobierania danych wejściowych, algorytmów itp. Zarządzanie procesami jakie daje program reklamacje, pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych MS SQL 2012 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań. Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

Program RMA harmonogram prac

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?