System RMA umożliwia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych. Można dzięki niemu je rejestrować. Reklamacje.net od Software to wyjątkowy system RMA, ponieważ pozwala na rejestrację i obsługę zgłoszeń przez internet, w środowisku OnLine. Każde zgłoszenie ma wystawiony protokół reklamacyjny oraz potwierdzenie złożenia reklamacji dla klienta.

Table Of Contents


Nadawanie numeru RMA

Po utworzeniu zgłoszenia otrzymuje ono numer RMA. Jest to unikalny, automatycznie generowany numer zgłoszenia internetowego. Po tym numerze referencyjnym można wyszukać daną reklamację. Jeśli robi to klient – ma dostęp do statusu oraz niektórych informacji. Pracownik może wprowadzać zmiany oraz nadzorować wszystkie procesy związane z reklamacją.

System RMA pozwala na dokładną analizę zgłoszeń reklamacyjnych

Odpowiednie oprogramowanie reklamacyjne to system RMA, który jest przejrzysty i pozwala na łatwy dostęp do informacji osobom zaangażowanym we wszystkie etapy dotyczące obsługi reklamacji. Możliwy jest więc nie tylko wgląd w reklamacje bieżące, ale też zakończone. To pozwala analizować dane dotyczące najczęstszych awarii czy problemów z konkretnymi przedmiotami.

Całodobowa możliwość składania wniosków reklamacyjnych

oprogramowanie RMA

Klient może wypełnić wniosek reklamacyjny o każdej porze dnia i nocy. Przyczyną tak wygodnego rozwiązania jest to, że oprogramowanie reklamacje.net działa w środowisku internetowym. Można je obsługiwać poprzez przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie to znaczna poprawa wizerunku firmy. Klienci darzą większym zaufaniem marki i producentów, którzy wprowadzają rozwiązania znacznie usprawniające wiele procesów, w tym składanie wniosków reklamacyjnych.

System RMA od SoftwareStudio – bieżący wgląd do najważniejszych informacji

Dzięki Reklamacje.net klient nie musi już dzwonić na infolinię czy też wysyłać e-maili z zapytaniem o status zgłoszenia reklamacyjnego. Każdy klient posiadający numer RMA może samodzielnie monitorować, a zarazem sprawdzać jaki jest status jego zgłoszenia. Wystarczy dostęp do internetu. System RMA jest łatwy w obsłudze, więc bez problemu będzie go obsługiwał każdy klient, który ma podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera. Dla firmy to nie tylko ocieplenie wizerunku, ale też generowanie oszczędności finansowych i czasowych poprzez zmniejszenie kosztów obsługi klienta.