Przeglądy narzędzi

Przeglądy narzędzi

W dzisiejszych czasach przeglądy narzędzi stanowią istotny element zarządzania zakładem przemysłowym. W efektywnej gospodarce narzędziowej kluczowe jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Warto więc wybrać oprogramowanie, które zapewni kompleksową obsługę i monitorowanie stanu narzędzi. Nasze Studio TCS.net oferuje właśnie takie rozwiązania.
Przeglądy narzędzi

Przeglądy narzędzi

Dokładny przegląd narzędzi pozwala na uniknięcie nieplanowanych przestojów w produkcji. Nasze oprogramowanie gwarantuje, że każde narzędzie jest sprawne i gotowe do użycia. Dzięki temu, zarządzanie narzędziami w zakładzie staje się prostsze i bardziej efektywne. To z kolei przekłada się na zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów operacyjnych.

Nasza aplikacja Studio TCS.net zapewnia użytkownikom intuicyjny interfejs i łatwość w obsłudze. Oferujemy również wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje. Dzięki temu, klienci mają pewność, że ich oprogramowanie jest zawsze aktualne i dostosowane do zmieniających się wymogów rynku. Wspieramy także procesy decyzyjne, dostarczając niezbędnych danych analitycznych.

Wprowadzenie systemu Studio TCS.net do gospodarki narzędziowej pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie zmiany w zapotrzebowaniu. Umożliwia to zatem optymalizację procesów i lepsze zarządzanie zasobami. Dzięki temu, firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, nie martwiąc się o stan techniczny narzędzi.

W rezultacie, wybierając Studio TCS.net, firmy przemysłowe zyskują solidnego partnera w zakresie zarządzania narzędziowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu w przypadku dodatkowych pytań. Zapewniamy, że nasze rozwiązania to krok w stronę zwiększenia efektywności i konkurencyjności na rynku.

PRZEGLĄDY NARZĘDZI.

Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kontrolerów

Przeglądy narzędzi, legalizacja, przeglądy, podstawy metrologii, program magazynowy, remont, maszyn, przegląd techniczny, czy też plany przeglądów maszyn i urządzeń. Jak również naprawa, przeglądy okresowe, program WMS, system WMS.

Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznacza się do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań). Pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kontrolerów. Przeglądy narzędzi, sortowana wg kolumny DATA WAŻNOŚCI. Wyświetla się ponadto informacje dotyczące: – daty ostatniego obrotu, ostatniego obrotu, – data inwentaryzacji – data zakupu – data przyjęcia – data sprzedaży. Dane możemy dowolnie sortować, filtrować, drukować, eksportować do excel’a, html, ale też na maila.

Remont

Remont dotyczy jednoczesnej naprawy wszystkich zespołów w maszynie lub ich wymiany. Wykonuje się go w celu usunięcia skutków zużywania się części maszyn lub urządzeń, aby nie dopuścić do nadmiernego ich zużycia. W następstwie którego na stępują awarie i wycofanie urządzenia z użytkowania. Terminy remontów określa się w wieloletnich i rocznych planach remontów, uzgodnionych z kierownikami działów produkcyjnych i pomocniczych.

Plany przeglądów maszyn i urządzeń

Zapewne w każdym przedsiębiorstwie, którego działalność opiera się na wykorzystywaniu maszyn w celach wytwórczych, ale też do świadczenia usług. Jednym z podstawowych problemów jest sprawne zorganizowanie czynności związanych z utrzymaniem maszyn we właściwym stanie technicznym. Zapewniaj on ciągłość użytkowania i powtarzalność pracy na wymaganym poziomie jakościowym. Przestoje planowe to świadome przerwanie użytkowania maszyny na podstawie planu remontów. Są one uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Przegląd techniczny

W ramach przeglądu technicznego wykonuje się czynności obejmujące m.in. konserwację (np. czyszczenie, smarowanie), regulację, diagnostykę oraz profilaktykę. Celem przeglądu jest wykrycie i usunięcie niesprawności i uszkodzeń za pomocą regulacji lub elementarnej naprawy.

Oprogramowanie reklamacyjne excel Nadzorowanie reklamacji System do reklamacji i przeglądy narzędzi

Nowatorski program RMA

Nowatorski program RMA

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie. Dlatego warto nam powierzyć przygotowanie aplikacji na zamówienie! Prosty system do zarządzania zwrotami i reklamacjami, czyli Reklamacje.net od SoftwareStudio. Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz w wygodny i bezpieczny sposób zarządzać zwrotami i reklamacjami. Aplikację uruchomisz w swoim sklepie, sieci sklepów z dowolnego miejsca na świecie przez całą dobę. Ponieważ platforma reklamacyjna działa online przez Internet, będą mogli z niej korzystać także Twoi klienci.

Oprogramowanie do reklamacji

Współpracowaliśmy dotychczas z firmami przy integracji z systemami: SAP, JDEwards, EXACT, SAGE SYMFONIA, Comarch CDN, WAPRO ASSECO, Subiekt Insert, Hermes SQL Humansoft. System do reklamacji i przeglądy narzędzi. Ważna funkcja nowoczesnego systemu reklamacyjnego to możliwość składania wniosków reklamacyjnych za pomocą strony Internetowej. Webowe oprogramowanie do reklamacji musisz móc uruchamiać na komputerze, ale także na tablecie czy telefonie. Platforma Reklamacje.net daje możliwość rejestracji reklamacji przez placówki firmy oraz partnerów handlowych firmy (np. autoryzowane sklepy). Pozwoli to na wysyłanie powiadomień (e-mail i SMS) do pracowników i klientów.

Oprogramowanie RMA do zarządzania reklamacjami

W miarę zwiększania się złożoności systemów informatycznych ich integracja nabiera coraz większego znaczenia. System do reklamacji i przeglądy narzędzi. W procesie wdrożenia prowadzimy obsługę procesu reklamacji. Dzięki analizie procesu masz możliwość dostosowania systemu do obowiązujących procedur. Aplikacja do zarządzania reklamacjami to także monitorowanie obsługi reklamacji poprzez generowanie przypomnień dla odpowiedzialnego za reklamacje pracownika. Tak więc reklamacje są to naturalne sytuacje w cyklu życia produktów.

Pełnomocnik do spraw jakości

Grupa osób, albo jedna osoba, może mieć określone prawa dostępu do różnych zasobów, co tworzy zespoły osób pełniących te same role w systemie. W firmie, osoba wyznaczona na stanowisku pełnomocnika ds. jakości ma wiele zadań do wykonania.

Przede wszystkim pełnomocnik ds. jakości nadzoruje cały proces dotyczący odwołań, skarg i reklamacji. Ma uprawnienia do przeprowadzania wyjaśnień w tych sprawach, współpracując z audytorem. Dodatkowo, zajmuje się korespondencją z osobami składającymi odwołania, skargi lub reklamacje.

Zazwyczaj pełnomocnik ds. jakości jest odpowiedzialny za formalną weryfikację zgłoszeń odwołań, skarg i reklamacji. Może także wystawić kartę reklamacyjną i śledzić terminy realizacji poszczególnych etapów procesu. W sytuacjach trudnych, to pełnomocnik ds. jakości przygotowuje odpowiedzi na zaawansowane reklamacje.

Warto zrozumieć, że rola pełnomocnika ds. jakości ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta oraz rozwiązywania ewentualnych problemów z zadowoleniem klientów. Dlatego też stanowisko to jest istotne dla efektywnego funkcjonowania firmy.

Proces reklamacyjny

Reklamacja to nie tylko wydźwięk roszczeniowo-odszkodowawczy klienta. Reklamacja jest jednym z ważnych źródeł pozyskiwania przez Twoją firmę informacji o jakości sprzedawanych wyrobów. Bardzo często uznajesz, że fakt powstania reklamacji jest problemem dla Twojej organizacji. A jako świadomy menadżer powinieneś dostrzec, jakie korzyści przynosi wiedza o powstających problemach związanych z użytkowaniem produktu. Reklamacja nie oznacza powstania problemu jednostkowego, który doraźnie należy wyeliminować. Ponieważ, każde zgłoszenie niezgodności to możliwość tworzenia statystyk na potrzeby usprawnienia produktów.

Platforma RMA reklamacje nowe Program reklamacyjny System do reklamacji i przeglądy narzędzi

Zrzut ekranu prezentuje interfejs użytkownika systemu reklamacyjnego Studio RMA.net z tabelą dokumentów reklamacyjnych w stanie rozpatrzenia. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis prezentowanych funkcji i elementów:

 1. Pasek boczny nawigacyjny po lewej stronie:
  • Zawiera opcje szybkiego wyboru różnych kategorii reklamacji: „Oczekujące RMA”, „Przyjęte Nowe”, „W realizacji serwis”, „Rozpatrzone”, „Zamknięte”.
  • „Wszystkie” oferuje widok agregujący wszystkie reklamacje.
  • Pasek wyszukiwania umożliwia filtrację rekordów według określonych kryteriów.
 2. Tabela z zestawieniem:
  • Nr RMA – unikatowy identyfikator zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Nr dokumentu – numer dokumentu powiązanego ze zgłoszeniem.
  • Status – wskazuje, czy reklamacja została uznana, nieuznana, czy jest w trakcie upustu cenowego.
  • Data przyjęcia – data, kiedy zgłoszenie zostało wprowadzone do systemu.
  • Termin rozpatrzenia – przewidywana data, do której zgłoszenie powinno zostać rozpatrzone.
  • Kod artykułu – kod identyfikacyjny produktu lub usługi.
  • Nazwa artykułu – pełna nazwa produktu lub usługi.
  • Kontrahent – firma lub osoba zgłaszająca reklamację.
  • Kolumny są podświetlone w różnych kolorach, co może oznaczać różne statusy lub priorytety.
 3. Funkcje paska narzędziowego:
  • Edycja – prawdopodobnie pozwala na modyfikację wybranych rekordów.
  • Status – filtracja tabeli według statusu reklamacji.
  • Podgląd – wyświetla szczegóły wybranego zgłoszenia.
  • Wysyłka – może umożliwiać wysłanie informacji o statusie zgłoszenia do kontrahenta.
  • Wydruk – drukowanie wybranych rekordów.
  • Historia – dostęp do historii zmian lub akcji wykonanych na zgłoszeniach.
 4. Funkcje sortowania danych w tabeli:
  • Użytkownik może sortować dane klikając na nagłówki kolumn, co pozwala na łatwe porządkowanie danych według np. daty przyjęcia, terminu rozpatrzenia, czy statusu reklamacji.
 5. Stopka:
  • Zawiera informacje o wersji systemu i typie licencji.
  • Przyciski do nawigacji między stronami oraz opcja ustawienia liczby rekordów wyświetlanych na stronie.

Interfejs systemu został zaprojektowany z myślą o klarowności i efektywności, pozwalając użytkownikom na łatwe zarządzanie i śledzenie procesu reklamacji. Kolorowe oznaczenia statusów oraz bogate możliwości filtrowania i sortowania danych znacząco ułatwiają pracę i pomagają w utrzymaniu porządku w dokumentacji reklamacyjnej.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?