Funkcje programu reklamacyjnego – dodawanie reklamacji

Funkcje programu reklamacyjnego – dodawanie reklamacji

Program reklamacyjny Studio RMA.net jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania reklamacjami. Pierwsze, co warto podkreślić, to jego funkcja automatyzacji. Ta funkcja znacząco przyspiesza procesy i eliminuje błędy. Dodatkowo, program umożliwia śledzenie statusu reklamacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, zarówno pracownicy jak i klienci są na bieżąco z postępami.
Funkcje programu reklamacyjnego

Funkcje programu reklamacyjnego – dodawanie reklamacji

Oprogramowanie do obsługi reklamacji od SoftwareStudio posiada zarówno niezbędne opcje do obsługi reklamacji, jak i takie, których nie proponują inne systemy. Dodatkowe funkcje programu reklamacyjnego RMA.NET służą analizom danych oraz zarządzaniem reklamacjami złożonymi przez klientów Online.

Program reklamacyjny Studio RMA.net jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania reklamacjami. Pierwsze, co warto podkreślić, to jego funkcja automatyzacji. Ta funkcja znacząco przyspiesza procesy i eliminuje błędy. Dodatkowo, program umożliwia śledzenie statusu reklamacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, zarówno pracownicy jak i klienci są na bieżąco z postępami.

Kolejną ważną funkcją jest moduł analizy danych. Za jego pomocą można zrozumieć, jakie problemy są najczęstsze. W rezultacie, można wprowadzać zmiany, które poprawią jakość produktów czy usług.

Program również oferuje integrację z innymi systemami. To oznacza, że można go łatwo połączyć z systemami magazynowymi czy finansowymi. W efekcie, wszystkie informacje są w jednym miejscu i łatwo dostępne.

Nie można też zapomnieć o funkcji obsługi wielu języków. To ułatwia korzystanie z programu na różnych rynkach i pozwala na globalne zarządzanie reklamacjami.

Ostatnia, ale nie mniej ważna, jest funkcja raportowania. Umożliwia ona szybkie generowanie raportów, które są niezbędne dla analizy i planowania. Wszystko to sprawia, że Studio RMA.net to kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie reklamacjami na każdym etapie.

Funkcje programu reklamacyjnego

Górny panel oprogramowania zawiera podstawowe i najistotniejsze opcje. Należą do nich: dopisz (dodawanie nowej reklamacji), RMA, przyjęte nowe, w realizacji serwis, rozpatrzone, zamknięte, wszystkie – tabela, szukaj. Poza tymi opcjami na ekranie głównym wyświetla się graficzne przedstawienie większej liczby funkcji. Panel ekranu głównego, a także górny mogą być dowolnie spersonalizowane przez programistów SoftwareStudio.

funkcje programu do reklamacji
Funkcje Reklamacje.NET

Dodawanie nowej reklamacji

Można dodać nowe zgłoszenie reklamacyjne poprzez użycie przycisku „dodaj”. Następnie pojawia się panel z danymi do uzupełnienia. W zależności od wewnętrznej polityki firmy w sprawie rozpatrywania reklamacji, niektóre pola do wypełnienia (funkcje programu reklamacyjnego Reklamacje.NET) można sprecyzować, dodać, czy też usunąć.

Pierwszy etap dodawania nowej reklamacji

Początkowe pola dopisywania nowej reklamacji polegają na uzupełnieniu podstawowych danych dotyczących osoby/firmy składającej zgłoszenie. Są to: nazwa firmy, imię i nazwisko, dane adresowe, ale też kanał komunikacji. Oprogramowanie reklamacyjne umożliwia wybór wysyłki powiadomień z systemu przez SMS albo e-mail.

funkcje programu do reklamacji

Funkcje programu do reklamacji – kolejne etapy dopisywania reklamacji

Pozostałe dwa etapy dodawania zgłoszenia reklamacyjnego składają się na pola dotyczące: reklamowanego produktu oraz szczegółowych danych dotyczących zgłoszenia.

Informacje o produkcie podzielone są na kilka najistotniejszych elementów. Jest to „asortyment” – wybór produktu z bazy asortymentu, a także „numer seryjny” produktu, jak również „uwagi” (dodatkowe uwagi pracownika).

Ostatni etap to wpisanie: numeru dokumentu zapisu, data zakupu oraz powstania wady, przyczyny reklamacji, opis wady, żądanie reklamującego. Pole „żądanie reklamującego” to rozwijana lista, z których można wybrać jedno z ustalonych przez firmę żądań. Poniżej umieszczone zostały także informacje dotyczące regulacji prawnych wynikających z ustaw Kodeksu Cywilnego.

dodawanie nowego zgłoszenia

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?