Statusy reklamacji. System RMA

Statusy reklamacji. System RMA

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą systemu RMA.net formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.
Statusy reklamacji. System RMA

Statusy reklamacji. System RMA

Porządek wszystkich reklamacji w systemie RMA.net zapewniamy poprzez przydzielenie do nich odpowiednich statusów (statusy reklamacji). Moduł reklamacyjny umożliwia firmie zarządzanie procesem reklamacyjnym, takim jak przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników czy działów, generowanie automatycznych odpowiedzi na reklamacje czy tworzenie raportów dotyczących reklamacji.

Program do reklamacji

System RMA umożliwia klientom zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu lub przez e-mail. Po zgłoszeniu reklamacji, klient otrzymuje unikalny numer, który pozwala mu na śledzenie statusu reklamacji w systemie. Pracownicy działu obsługi klienta mogą przeglądać, rozpatrywać i rozwiązywać reklamacje przy użyciu narzędzi dostępnych w systemie RMA.

Moduł reklamacyjny RMA

Moduł reklamacyjny może umożliwiać składanie reklamacji przez internet, śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania i uzyskanie informacji o statusie reklamacji.

Element klienta sklepu oznacza dostęp całą dobę. Klienci B2B mogę się logować do platformy, ale klienci B2C nie muszą tego robić. Ponieważ użytkownicy B2C mogę zgłaszać reklamacje anonimowo. Moduł reklamacyjny zapewnia dynamiczne wyszukiwanie zleceń, klientów oraz towarów. Nie straszne mu są duże ilości danych. Duże firmy gromadzą miliony rekordów w bazie danych systemu reklamacyjnego.

Aplikacja reklamacje na Android

Aplikacja reklamacje na Android pozwala klientom składać reklamacje przez smartfony z systemem Android. Możesz nią reklamować produkty lub usługi, które kupiłeś. Dodatkowo, można ją połączyć z systemem reklamacji firmy, co ułatwia szybkie rozpatrywanie reklamacji.

Zaletami aplikacji reklamacje na Android są:

  • Dostępność: Klienci mogą składać reklamacje o dowolnej porze dnia lub nocy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
  • Szybkość: Aplikacja umożliwia szybkie przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
  • Oszczędność czasu: Klienci nie muszą tracić czasu na dzwonienie na infolinię lub osobiste odwiedzanie oddziału firmy.
  • Oszczędność pieniędzy: Aplikacja pozwala na zmniejszenie kosztów obsługi klienta poprzez automatyzację wielu procesów.
  • Śledzenie: Aplikacja umożliwia śledzenie statusu reklamacji i historii komunikacji z klientem.
Program do reklamacji

Statusy reklamacji mogą edytować pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia w systemie Reklamacje.NET. W zależności od codziennych obowiązków konkretnego pracownika działu, w którym pracuje można przyporządkować mu konkretne uprawnienia.

Statusy reklamacji

Statusy reklamacji

W programie reklamacyjnym dodane zgłoszenia otrzymują różne statusy. Nowe zgłoszenia, nawet te dodane przez klienta online, dostają status „Przyjęte nowe”. Zgłoszenia dotyczące produktów w serwisie lub rozpatrywane otrzymują status „w realizacji, serwis”.

Statusy reklamacji. Rozpatrzone oraz zamknięte

Pozornie wydawać się może, iż te statusy oznaczają to samo. Jednak rozróżnienie na reklamacje „rozpatrzone”, a także „zamknięte” jest niezwykle istotne. Reklamacje rozpatrzone to takie, wobec których podjęto już decyzję reklamacyjną i albo jest ona odmowna, albo też w sytuacji, kiedy produkt jest już naprawiony/wymieniony na nowy i jest w drodze do klienta. Jednak wciąż można zmienić i edytować wiele elementów reklamacyjnych. Status „zamknięte” mają te zgłoszenia, które się już rozpatrzyło i zaakceptowało przez klienta.

Kategorie reklamacji

Program Reklamacje.NET od SoftwareStudio pozwala na przeglądanie ich według różnych kryteriów. Dzięki temu można sprawnie dotrzeć do ważnych informacji, analizować je, czy też uzyskać konkretne dane dotyczące czasu rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych.

Wszystkie zgłoszenia można segregować według: numeru RMA (indywidualny numer nadawany automatycznie), numeru dokumentu, daty przyjęcia, terminu rozpatrzenia, kodu artykułu. A także: nazwy artykułu, kontrahenta, danych klienta, daty zakupu, daty zapisu, oddziału, numeru referencyjnego.

Poza tworzeniem zestawień reklamacji o konkretnych statusach można także generować dokumenty dotyczące wszystkich zgłoszeń. Każde z nich można przesyłać poprzez SMS, albo też email, a także wydrukować.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?