demo

SoftwareStudio demo

Oprogramowanie reklamacyjne umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac.

Program do reklamacji posiada funkcje budowania raportów i analizowania wprowadzonych danych. Organizacja procesu obsługi reklamacji, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowić element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości.

System RMA pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta.

Nowoczesny sklep internetowy
System RMA

Nowoczesny sklep internetowy

Oprogramowanie Sklep Internetowy.net to klucz do sukcesu dla każdego przedsiębiorcy w przestrzeni cyfrowej. Umożliwia ono efektywną sprzedaż online, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się trendów e-commerce. Dzięki tej platformie, zarówno duże korporacje, jak i indywidualni przedsiębiorcy, mogą ekspandować swoje działania handlowe. Wprowadzenie na rynek sklepu internetowego wymaga oprogramowania, które będzie nie tylko funkcjonalne, ale również przyjazne dla użytkownika.

Aplikacja internetowa
System RMA

Aplikacja internetowa

Kiedyś składanie reklamacji było bardzo czasochłonne i często frustrujące. Najpierw trzeba było ustalić, do kogo należy się zwrócić, a następnie oczekiwać na odpowiedź. W niektórych przypadkach trzeba było czekać kilka tygodni lub nawet miesięcy, zanim sprawa zostanie rozwiązana. Na szczęście, z biegiem czasu technologia zmieniła sposób, w jaki składamy reklamacje.

System IT do obsługi reklamacji w Retail - Reklamacje.net kiedy nie wystarcza pakiet MS Office, Excel i trzeba wdrożyć dedykowane rozwiązanie?
System RMA

Wdrożenie programu ERP

Konsultanci SoftwareStudio prowadzą wdrożenia programów wg różnych metod, w tym najczęściej metodyki wdrożenia zwinnego. Pozwala ona wypracować optymalne dla danego Klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne, w oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb. A także o doświadczenie zdobyte podczas wieloletnich wdrożeń i pracy z klientami różnorodnych branż.

Kontrola handlowców
System RMA

Kontrola handlowców

Dlaczego warto wybrać aplikację mobilną Studio CRM.net? Zarządzanie handlowcami staje się łatwiejsze dzięki aplikacji mobilnej Studio CRM.net. To narzędzie pozwala na efektywną kontrolę działań handlowców i usprawnia procesy sprzedażowe.

Baza danych
System RMA

Baza danych

Zarządzanie procesami jakie daje program reklamacje, pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych MS SQL 2012 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań. Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

Role i użytkownicy
System RMA

Role i użytkownicy

W programie reklamacyjnym Studio RMA.net odgrywają kluczową rolę różne role i użytkownicy. Te role pozwalają na skuteczne zarządzanie dostępem do ważnych zasobów systemu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli użytkowników i jak są one przypisywane do różnych ról.
Ważnym aspektem systemu jest możliwość tworzenia grup osób o podobnych uprawnieniach. W praktyce oznacza to, że wiele osób może mieć dostęp do tych samych zasobów i wykonywać określone zadania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku większych zespołów pracowników.

Przeglądy narzędzi
System RMA

Przeglądy narzędzi

W dzisiejszych czasach przeglądy narzędzi stanowią istotny element zarządzania zakładem przemysłowym. W efektywnej gospodarce narzędziowej kluczowe jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Warto więc wybrać oprogramowanie, które zapewni kompleksową obsługę i monitorowanie stanu narzędzi. Nasze Studio TCS.net oferuje właśnie takie rozwiązania.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu do reklamacji więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu RMA.
Demo