RMA

Spis treści RMA

RMA

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom firmy poprzez ujednolicony system obsługi reklamacji. Oprogramowanie RMA nie ogranicza zdefiniowanych procesów, które mogą być implementowane w ramach systemu obsługi reklamacji.

Co to jest RMA?

RMA czyli z angielskiego return merchandise authorization. Jest to część procesu reklamacji produktu w celu uzyskania zwrotu, wymiany lub naprawy w okresie gwarancji produktu. Obie strony mogą zdecydować, jak sobie z tym poradzić, np. zwrot pieniędzy, wymiana lub naprawa. Numer RMA to nadawany kolejny lub unikalny numer referencyjny reklamacji. Numerem RMA posługują się strony przy wyjaśnianiu i prowadzeniu procesu reklamacyjnego.

System RMA

RMA system

RMA system System RMA

RMA system

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom firmy poprzez ujednolicony system obsługi reklamacji. Oprogramowanie nie ogranicza zdefiniowanych procesów, które mogą być implementowane w ramach systemu obsługi reklamacji. Dlatego, że istnieje możliwość wdrożenia indywidualnego procesu. Zaimplementowanie własnych spersonalizowanych modułów w systemie obsługi reklamacji.

System RMA

Studio Reklamacje.net, czyli program do reklamacji. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej wspomaga kluczowe elementy budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. Jeżeli można udowodnić, że produkt jest zgodny, masz pełne prawo do odrzucenia reklamacji. Aby zrobić to skutecznie, należy za każdym razem przedstawić dokładne wymaganie, które dopuszcza produkt w przedstawianym stanie.

Parametry nadzorowanie niezgodności i reklamacji

System reklamacji

System reklamacji Parametry nadzorowanie niezgodności i reklamacji

Parametry nadzorowanie niezgodności i reklamacji

Program Reklamacje.net, czyli numer rma.

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny.

Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu. Nie może zapominać jednocześnie o kosztach. Stały wzrost liczby klientów oraz potrzeba zapewnienia im obsługi na najwyższym poziomie. Wymagają stworzenia rozwiązania idealnie dopasowanego do potrzeb danej firmy.

W związku z tym oferowany program ma za zadanie usprawnić obieg dokumentów w firmie, ze szczególnym naciskiem na system zarządzania reklamacjami i serwisem. Warunkiem długofalowego sukcesu jest umiejętność utrzymania zadowolonego, lojalnego klienta.

Służy temu prowadzenie efektywnej opieki posprzedażnej i serwisowej. Przed wdrożeniem większość dokumentów dotyczących reklamacji jest przechowywana i procesowana w formie papierowej. Ewentualnie maili lub dokumentów Worda – a nie w bazie danych.

Wprowadzenie dokumentów do bazy MS SQL za pomocą systemu Reklamacje i Serwis.net formalizuje i usprawnia ich obieg. Dla firmy ważnym elementem może być również gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przyczyn reklamacji i ich proces realizacji.

Wdrożenie systemu informatycznego wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.

Kontakty z klientami nie kończą się z chwilą złożenia zamówienia. Kierownik w programie do reklamacji.

Parametry programu reklamacyjnego

System reklamacji

System reklamacji Parametry programu reklamacyjnego

Parametry programu reklamacyjnego

Raporty systemu zarządzania reklamacjami, czyli numer rma.

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych. Zwykle dane te są rejestrowane za pomocą różnych programów.

Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia. Umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych.

Report Builder — składnik Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services — umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem przyjaznego modelu danych.

Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.

Dostarczamy intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów Microsoft.

Przygotowane szablony raportów (pliki RDL stanowiące faktycznie specyficzny format XML). Można publikować na serwerze raportów SQL, dzięki czemu raporty te są dostępne z poziomu administratora programu Reklamacje.

W celu udostępnienia raportów należy: Przygotować raport za pomocą Report Builder w wersji 2.

Przygotowany szablon raportu (plik RDL) należy zainstalować na serwerze reportów w folderze reklamacji. Z poziomu administratora należy wybrać raport z serwera raportów jaki ma być udostępniany pracownikom oraz podać jego przyjazną nazwę, która będzie wyświetlana w menu do wyboru.

Kody IRIS

System reklamacyjny

System reklamacyjny Kody IRIS

Kody IRIS

Obowiązki sprzedawcy, czyli System RMA.

Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową przez okres 2 lat.

Ponadto sprzedawca jest zobowiązany do:

  • zapewnienia w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających wybór towaru,
  • sprawdzenie jego kompletności, jakości oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów,
  • ustosunkowania się do zgłaszanej mu reklamacji w czasie 14 dni od daty jej otrzymania, jeżeli zaś tego nie zrobi, konsument przyjmuje, że sprzedawca reklamację uznał, zwrotu konsumentowi uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z reklamacją,
  • potwierdzenia na piśmie wszystkich istotnych elementów umowy w sytuacji, gdy jest to sprzedaż na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz za cenę powyżej 2 tys.zł, a także zawsze na życzenie konsumenta – w takim potwierdzeniu powinny się znaleźć: oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, data sprzedaży, nazwa o określenie towaru oraz cena, dołączenia do towaru wszelkich koniecznych informacji w języku polskim, umożliwiających konsumentowi dokonanie wyboru i prawidłowe użytkowanie towaru, podanie do wiadomości kupującego ceny jednostkowej oferowanego towaru oraz ceny za jednostkę miary, a sprzedaż nie może następować po cenie wyższej niż uwidoczniona na towarze,
  • umieszczenia na towarze niepełnowartościowym dodatkowej informacji wymieniającej cechy decydujące o obniżeniu jego jakości (wartości użytkowej), które stanowią podstawę obniżenia ceny.

Obok ceny obniżonej musi być przekreślona cena takiego samego towaru pełnowartościowego.

Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji i żądać, by konsument zgłosił ją producentowi lub dostawcy, jeżeli konsument dochował wyżej wymienionych terminów.

Ustawa wprowadza instytucję roszczenia zwrotnego (regresywnego) przysługujące sprzedawcy.

W praktyce oznacza to, że po zaspokojeniu roszczenia konsumenta wynikającego z niezgodności towaru z umową (np.

naprawy lub wymiany), sprzedawcy przysługuje 6-miesięczna możliwość dochodzenia odszkodowania od podmiotu wprowadzającego towar do obrotu.

Sprzedawca może się starać o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

Załączniki do serwisu i reklamacji

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami Załączniki do serwisu i reklamacji

Załączniki do serwisu i reklamacji

System reklamacyjny, czyli zarządzanie reklamacjami. Informatyczny system reklamacyjny to znaczne ułatwienie pracy wszystkich działów, które zajmują się obsługą reklamacji. Zarówno tych indywidualnych, jak i grupowych (całe partie produktów). Oprogramowanie wyświetla datę wprowadzenia zgłoszenia, a więc można cały czas nadzorować termin jego rozpatrzenia. Reklamacje.net od SoftwareStudio umożliwia obsługę systemu zarówno przez klienta (może on wprowadzać zgłoszenie reklamacyjne), jak również przez pracowników punktów stacjonarnych, czy też osób związanych z serwisem/administracją.

System RMA

system reklamacyjny

Licencje na program Reklamacje

SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania. Program Reklamacje.net może być licencjonowany w różny sposób, zaczynając od licencji edukacyjnej, poprzez licencje komercyjne na użytkownika czy procesor, aż po licencje developerskie pozwalające na modyfikację kodu źródłowego programu. Kogo interesuje program do rejestracji reklamacji ? Program do rejestracji reklamacji stworzony został…

oprogramowanie rma

Sortowanie danych

Większość danych wyświetlana jest za pomocą specjalnych tabel w formie zestawień, które pozwalają na dowolne określenie warunku sortowania. Parametry sortowania dostępne w ramach personalizacji ustawień to: Sortuj od A do Z,Sortuj od Z do A. Wybór pierwszego polecenia wyświetli dane w porządku rosnącym. Polecenie SORTUJ OD Z DO A wyświetli…

Rola Przyjęcia

Rola Przyjęcia

Rola Przyjęcia

Przeznaczona jest do rejestracji przyjęć reklamacji i zawiera następujące sekcje Zgłoszenie reklamacyjne – wyświetla formularz reklamacyjny; Przyjęcie paczek – wyświetla formularz KREATOR PRZYJĘCIA PACZEK; Przyjęcie RMA – wyświetla formularz przyjęcia na podstawie numeru RMA, analityki lub numeru listu przewozowego.

Integracja Spedycja

Integracja Spedycja

Integracja Spedycja

Oprogramowanie STUDIO REKLAMACJE.net może współpracować z aplikacją Studio Spedycja.net w zakresie przygotowywania i wysyłania przesyłek kurierskich. Mimo, że program Spedycja.net działa na osobnej bazie Microsoft SQL server to dane są między bazami czytane i zapisywane OnLine. Współpraca może polegać na wykorzystaniu aplikacji Windows do tworzenia paczek na podstawie danych z dokumentów wydania magazynowego (dokumenty Wz stanowią polecenia spakowania towaru do wysyłki).

Drugim rozwiązaniem jest integracja za pomocą dedykowanej biblioteki (plik dll) którą może wykorzystać program Reklamacje.net wywołując dedykowaną funkcje i przekazując jej jako parametry informacje dotyczące wysyłki.

Zarówno porgram Spedycja w postaci standardowego pliku EXE czy też biblioteki DLL powoduje odpowiednie zapisy do bazy oraz drukuje dokumenty związane z obsługą firmy kurierskiej – listy przewozowe, etykiety na paczki.

.

Zarządzanie reklamacjami demo

Zarządzanie reklamacjami demo

Zarządzanie reklamacjami demo

Obsługa procesu reklamacyjnego wymaga programu, który będzie działał wielozadaniowo.

Musi być on stworzony w taki sposób, aby bezproblemowo odbywała się migracja danych, a wszystkie wprowadzane zmiany były aktualizowane na bieżąco.

Każda firma ma swoje usystematyzowane reguły i wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania reklamacjami.

Dlatego też przed zakupem systemu powinno się przetestować funkcje i stopień ich zaawansowania.

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy program do reklamacji jest odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa jest wypróbowanie DEMO.

SoftwareStudio udostępnia DEMO oprogramowania Reklamacje.

net (program do reklamacji), aby przedsiębiorstwa mogły nie tylko przetestować system, ale też ustalić zmiany, które chciałyby wprowadzić do programu.

Informatycy SoftwareStudio dokonują personalizacji oprogramowania w zależności od potrzeb firmy.

Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje

Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje

Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje

Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji. Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje obejmują konfigurację i dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb użytkowników systemu.

Zarządzanie reklamacjami

Cechy rozwiązania Reklamacje.net

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony i ustrukturalizowany system; Jedna baza danych MS SQL 2005/2008 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań; Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa…

SoftwareStudio oprogramowanie do reklamacji

SoftwareStudio oprogramowanie do reklamacji

Kilka argumentów za tym, aby wdrożyć softwarestudio oprogramowanie do reklamacji ! Licencjonowanie oprogramowania RMA.net jest elastyczne. Oferujemy kilka modeli licencjonowania oprogramowania dla SoftwareStudio oprogramowanie do reklamacji. Dlatego SoftwareStudio oprogramowanie do reklamacji wymaga właściwych rozwiązań informatycznych. Dlaczego jeszcze nie widziałeś demo reklamacje online ? Oprogramowanie ułatwiające proces reklamacji takie jak Studio…

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?