RMA

RMA

System RMA on-line to narzędzie umożliwiające automatyzację i usprawnienie procesu obsługi reklamacji za pośrednictwem strony internetowej. Klienci mogą zgłaszać reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a następnie śledzić postępy w ich rozpatrywaniu za pośrednictwem panelu klienta na stronie.
RMA

RMA

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom firmy poprzez ujednolicony system obsługi reklamacji. Oprogramowanie RMA nie ogranicza zdefiniowanych procesów, które mogą być implementowane w ramach systemu obsługi reklamacji.

Co to jest RMA?

RMA czyli z angielskiego return merchandise authorization. Jest to część procesu reklamacji produktu w celu uzyskania zwrotu, wymiany lub naprawy w okresie gwarancji produktu. Obie strony mogą zdecydować, jak sobie z tym poradzić, np. zwrot pieniędzy, wymiana lub naprawa. Numer RMA to nadawany kolejny lub unikalny numer referencyjny reklamacji. Numerem RMA posługują się strony przy wyjaśnianiu i prowadzeniu procesu reklamacyjnego.

System do zarządzania reklamacjami

Zadaniem systemu do obsługi reklamacji jest skuteczne wsparcie procesu reklamacyjnego od momentu jego powstania, aż do momentu zakończenia.

System do zarządzania reklamacjami to także zbadanie satysfakcji klienta po zakończeniu całego procesu. Oprogramowanie od SoftwareStudio umożliwia nie tylko rejestrowanie zgłoszeń powstałego problemu. Zapewnia komunikację ze sprzedawcą lub serwisantem. Ponieważ proces reklamacyjny może zawierać dowolną ilość etapów, dlatego zebrane informacje będą służyć firmie do analizy.

RMA

System zarządzania reklamacjami

Jak ocena reklamacji jako procesu kreującego jakość wyrobu wpływa na Twoje decyzje biznesowe. Czy Twoja firma jest ukierunkowana na obsługę konsumentów? Czy system zarządzania reklamacjami z jakiego korzystasz zapewnia, że klient jest dobrze poinformowany? Platforma reklamacyjna SoftwareStudio zawiera elektroniczny rejestr zgłoszeń reklamacyjnych. Dzięki niej masz kontrolę nad utrzymaniem reżimu czasowego obsługi sprawy i udzielania odpowiedzi.

Platforma reklamacyjna online to skuteczne rozwiązanie dla firm, które chcą obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi klienta. Służy ona również do niesienia pomocy konsumentom w zakresie składania zastrzeżeń i uzyskania zwrotu produktu lub usługi.

System RMA dostępny on-line

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki Internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu – system RMA. Pełnomocnik do spraw jakości dokonuje na bieżąco zapisów w Rejestrze reklamacji. Gdy nastąpi przekroczenie wymaganych terminów udzielenia odpowiedzi, monituje do osób odpowiedzialnych. Ponadto zgłasza incydent bezpośredniemu przełożonemu osoby odpowiedzialnej za przedstawienie informacji związanej z danym problemem jaki pojawił się w reklamacji.

Protokół reklamacyjny

System RMA

RMA system

RMA system System RMA

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom firmy poprzez ujednolicony system obsługi reklamacji. Oprogramowanie nie ogranicza zdefiniowanych procesów, które mogą być implementowane w ramach systemu obsługi reklamacji. Dlatego, że istnieje możliwość wdrożenia indywidualnego procesu. Zaimplementowanie własnych spersonalizowanych modułów w systemie obsługi reklamacji.

SoftwareStudio prezentuje oprogramowanie RMA online

Dlaczego warto zautomatyzować obsługę serwisu? Ocena zasadności zgłoszenia reklamacyjnego wymaga niekiedy wysłania pracownika do klienta. Nie sposób przecież transportować maszyny i urządzenia do serwisu, albo rozpatrywać reklamacje zamontowanych okien, instalacji grzewczych czy kostki brukowej.

Pracownik, który składa wizytę u klienta reprezentuje przecież Twoją firmę. Dlatego potrzebuje on do pracy narzędzia – oprogramowanie RMA online. Czy i jak poradzi sobie z problemami wpływa na obraz firmy i opinię o jakości obsługi posprzedażnej.

Aplikacja do nadzorowania reklamacji to oprogramowanie, które służy do śledzenia i zarządzania procesem reklamacyjnym w firmie. Może ona umożliwiać rejestrowanie nowych reklamacji, przypisywanie ich do odpowiednich pracowników do rozpatrzenia, a także śledzenie postępu rozpatrywania reklamacji i informowanie klientów o jej statusie. Aplikacja do nadzorowania reklamacji może być dostępna przez przeglądarkę internetową lub jako aplikacja mobilna na smartfony.

Aplikacja do prowadzenia reklamacji online

Program do prowadzenia reklamacji pomaga firmom w wielu aspektach. Przede wszystkim umożliwia firmom szybkie i skuteczne zarządzanie procesem reklamacji. Dzięki temu firmy mogą lepiej zrozumieć proces i wybrać najlepszą opcję dla swoich klientów.

Korzystanie z aplikacji do prowadzenia reklamacji może również pomóc firmom w zmniejszeniu kosztów i czasu potrzebnych na prowadzenie procesu reklamacji. Program ten wykorzystuje technologię, aby zautomatyzować i zoptymalizować proces, co pozwala firmom zaoszczędzić czas i pieniądze.

Aplikacja webowa do reklamacji

Aplikacja webowa do rozpatrywania reklamacji jest zintegrowana z zarządzaniem treścią i pozwala sprawnie zarządzać dokumentami i innymi informacjami dotyczącymi reklamacji. Użytkownicy mogą także wygenerować raporty i analizować dane w celu lepszego zarządzania reklamacjami.

Przede wszystkim aplikacja webowa jest bardzo przydatna dla firm, które chcą skutecznie rozpatrywać reklamacje. Dzięki temu narzędziu firmy są w stanie dostarczać swoim klientom wysokiej jakości usługi i zwiększać zadowolenie z ich produktów. Jest to narzędzie, które może znacznie ułatwić firmom zarządzanie reklamacjami i zapewnić lepszą obsługę klientów.

Return merchandise authorization

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?