Zgłoszenie internetowe

Oprogramowanie reklamacyjne, w tym zgłoszenia internetowe, przynosi wiele korzyści zautomatyzowanej obsługi serwisu. Wdrożenie systemu do serwisu przekonuje coraz więcej przedsiębiorców ze względu na liczne zalety, które niesie ze sobą.
Zgłoszenie internetowe pomaga w usprawnieniu procesu reklamacji oraz w identyfikacji trendów i poprawie jakości.

Oprogramowanie reklamacyjne (zgłoszenie internetowe) pozwala zautomatyzować obsługę serwisu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu do serwisu przekonały już wielu przedsiębiorców. Na oszczędności może liczyć każdy, kto wybierze dobry program do serwisu. Aby jednak był on dobry dla Twojej organizacji powinien być odpowiednio spersonalizowany i dopasowany. Ponadto RMA software zapewnia dostęp do najważniejszych informacji bez przerwy. Oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Zgłoszenie internetowe pomaga w usprawnieniu procesu reklamacji oraz w identyfikacji trendów i poprawie jakości.

RMA software

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie oprogramowanie reklamacyjne, które spełnia potrzeby Twojej organizacji. Spersonalizowany i dopasowany system do serwisu przyniesie maksymalne korzyści i usprawni działanie Twojego serwisu. Pamiętaj, że dostępność online i ciągły dostęp do informacji są kluczowe w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Oto niektóre z głównych korzyści:

 1. Automatyzacja procesu: Oprogramowanie reklamacyjne umożliwia automatyzację obsługi serwisu poprzez zgłoszenia internetowe. Klienci mogą łatwo i wygodnie składać reklamacje online, co skraca czas reakcji i eliminuje konieczność manualnego przetwarzania zgłoszeń. Procesy serwisowe są bardziej efektywne, a obsługa reklamacji staje się bardziej zautomatyzowana.
 2. Oszczędność czasu i kosztów: Dobrze zaprojektowane oprogramowanie serwisowe pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z obsługą reklamacji. Zautomatyzowane przetwarzanie zgłoszeń, śledzenie postępu napraw i zarządzanie dokumentacją redukują czas potrzebny na obsługę każdej reklamacji. Dzięki temu pracownicy serwisu mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach, a przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na kosztach operacyjnych.
 3. Personalizacja i dostosowanie: Dobra aplikacja RMA powinna umożliwiać personalizację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji. Oprogramowanie reklamacyjne powinno być konfigurowalne, aby odzwierciedlać specyfikę Twojego biznesu i procesów serwisowych. Możliwość dostosowania systemu do własnych wymagań pozwoli maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z jego stosowania.
 4. Dostępność 24/7: RMA software zapewnia ciągły dostęp do najważniejszych informacji. Dzięki temu masz możliwość monitorowania i zarządzania zgłoszeniami reklamacyjnymi o dowolnej porze dnia i nocy. Klienci mogą śledzić postęp swoich zgłoszeń, a pracownicy serwisu mają dostęp do niezbędnych danych bez przerwy. To zwiększa efektywność pracy i poprawia obsługę klienta.

Zgłoszenie internetowe reklamacji jest sposobem komunikowania się klienta z przedsiębiorstwem w celu poinformowania go o niewłaściwej jakości wyrobów ewentualnie usługi. Reklamacje są często składane w sposób bezzasadny, w sytuacjach, gdy jakość oferowanych wyrobów i usług jest właściwa. Zadaniem przeprowadzania procesu reklamacyjnego jest stwierdzenie zasadności bądź nie takiego zgłoszenia. Niewłaściwa ocena skutkuje naprawą lub wymianą produktu, czyli dodatkowymi kosztami po stronie sprzedawcy lub gwaranta.

Nadzorowanie reklamacji w świetle PN-ISO 10002:2006

Zapewnienie powtarzalności i cykliczności poszczególnych działań w odniesieniu do reklamacji to nieodzowny warunek umożliwiający prawidłowe nadzorowanie reklamacji w firmie. Warunek ten spełnia ujęcie postępowania z reklamacjami w procesie zgodnie z normą PN-ISO 10002:2006. Wymagania prawne dotyczące reklamacji są ważnym punktem odniesienia podczas opracowywania polityki dotyczącej postępowania z reklamacjami. Istotnym elementem każdego procesu postępowania z reklamacją jest planowanie i jego organizowanie.

Ręczne sterowanie jest mało wydajne i nadaje się gdy firma ma ograniczoną ich ilość. Jednak w sytuacji, gdy zgłoszenia reklamacyjne idą w dziesiątki czy setki dziennie okazuje się, że nieodzownym narzędziem jest system informatyczny. Konieczna będzie platforma reklamacyjna. Tak więc działaniem obejmującym całość planowania będzie właściwy dobór zasobów umożliwiających realizację i wykonywanie poszczególnych czynności w procesie reklamacyjnym.

System zgłoszeń reklamacyjnych

Aby zorganizować system zgłoszeń reklamacyjnych w firmie handlowej, należy wziąć pod uwagę następujące kroki:

Ustalenie sposobu zgłaszania reklamacji: możliwe opcje to formularz na stronie internetowej, e-mail, telefon lub osobisty kontakt z klientem.

Stworzenie procedur reklamacyjnych: należy określić, jakie działania należy podjąć w przypadku zgłoszenia reklamacji, w tym kto jest odpowiedzialny za jej rozpatrzenie i jakie informacje należy uzyskać od klienta.

Przydzielenie odpowiedzialności: należy określić, kto w firmie będzie odpowiedzialny za rejestrowanie i rozpatrywanie reklamacji.

Stworzenie systemu raportowania: warto stworzyć system, który pozwoli na śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji oraz generowanie raportów dotyczących reklamacji.

Ustalenie procedur rozpatrywania reklamacji: należy określić, jakie działania należy podjąć w przypadku zasadnej reklamacji, takie jak wymiana produktu lub zwrot pieniędzy.

Określenie sposobu informowania klienta o postępach: należy ustalić, w jaki sposób będą informowani klienci o postępach w rozpatrywaniu reklamacji.

Zrzut ekranu prezentuje interfejs systemu reklamacyjnego Studio RMA.net, a dokładniej widok formularza przeznaczonego do dodawania nowej reklamacji.

System RMA

Oto opis dostępnych na nim elementów i ich funkcji:

 1. Sekcja „Dane zgłoszenia”:
  • Numer dokumentu zakupu: Pole, w które wprowadza się numer dokumentu związanego z zakupem produktu lub usługi.
  • Data zakupu: Data, kiedy klient zakupił produkt lub usługę, z możliwością wyboru z kalendarza.
  • Data powstania wady: Data, kiedy klient zauważył wadę, również z opcją wyboru z kalendarza.
  • Przyczyna reklamacji: Pole tekstowe na opis przyczyny reklamacji.
  • Uwagi: Dodatkowe przestrzeń na wszelkie uwagi dotyczące zgłoszenia.
 2. Sekcja „Zdanie reklamującego”:
  • Przewiduje możliwość wyboru z rozwijanego menu, co może sugerować, że pracownik obsługi klienta może wybrać, jak reklamujący ocenia sytuację lub jaki jest jego ogólny komentarz dotyczący reklamacji.
 3. Sekcja „Podsumowanie”:
  • Może zawierać dodatkowe informacje podsumowujące zgłoszenie, takie jak ogólny status reklamacji lub wynik wstępnej oceny.
 4. „WAŻNE INFORMACJE”:
  • Sekcja prawdopodobnie przeznaczona na ważne komunikaty lub przypomnienia, które muszą zostać uwzględnione przy obsłudze reklamacji.
 5. Przycisk „ZAPISZ”:
  • Służy do zapisania wprowadzonych danych i dodania nowego zgłoszenia reklamacyjnego do systemu.
 6. Menu nawigacyjne po lewej stronie:
  • Umożliwia szybki dostęp do różnych sekcji systemu, takich jak „Reklamacje”, „Serwis”, „Kartoteki”, „Informacje”, „Zestawienia”, „Raporty”, „Kalendarz” oraz „Wykres”.

Formularz ten jest kluczowym narzędziem w pracy działu obsługi klienta, zapewniającym systematyczne gromadzenie wszystkich istotnych informacji dotyczących nowych reklamacji. Umożliwia on usprawnienie procesu wprowadzania i zarządzania reklamacjami w firmie.

Program Studio Reklamacje.net udostępniać może wybranej grupie użytkowników.

Użytkowników zalogowanych np. partnerów, dystrybutorów, markety lub dla użytkowników końcowych – konsumentów.

Formularz zgłoszenia reklamacji przez Internet. Ponadto moduł pozwala na weryfikację statusu reklamacji przez Internet – użytkownik wystarczy, że poda numer zgłoszenia reklamacji RMA, numer referencyjny, numer listu przewozowego lub numer seryjny urządzenia.

Wypełnione zgłoszenie internetowe reklamacji jest wysyłane na podany adres e-mail w celu weryfikacji. Użytkownik musi aktywować zgłoszenie, klikając na link w wiadomości.

Zarejestrowane zgłoszenie reklamacyjne jest drukowane jako dokument PDF w systemie. Możesz dostosować wygląd szablonu, nawet dodać logo firmy.

Świadome działania firmy związane z obsługą reklamacyjną powodują, że klient jest bardziej lojalnym konsumentem.
Ponieważ przed sytuacją wystąpienia reklamacji klienta najczęściej nie łączą więzy emocjonalne z producentem czy sprzedawcą. Użytkuje produkt i oczekuje braku awarii. W sytuacji, gdy w procesie reklamacji, klient staje się częścią procesu, ważnym ogniwem, nawiązuje się relacja.

Właściwe jej wykorzystanie będzie skutkować większą lojalnością klienta. Nie zmarnuj tej szansy! W przeciwnym razie klient może stać się zagorzałym antagonistą naszej marki.

Aby zaangażować klienta w proces reklamacyjny, udostępnij mu platformę do składania reklamacji. Będzie mógł swobodnie i w łatwy sposób rejestrować swoje uwagi i zastrzeżenia. Poprzez platformę reklamacyjną będziesz mógł się także z nim komunikować.

Reklamacja jako źródło informacji o produkcie

Przede wszystkim zgłoszenie internetowe reklamacji to ważne źródło informacji o produkcie. Klient zgłaszający reklamację jest jak tester nowych wersji produktów. Reklamacja to raport o jakości produktu. Dzięki niej można doskonalić wyroby.

Reklamacje często zawierają zdjęcia problemu, co pozwala szybko ocenić wadę. To oszczędza koszty transportu i magazynowania.

RMA rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Pełnomocnik do spraw jakości sprawdza czy reklamacja wpłynęła na czas. Następnie ocenia czy wszystkie dane są poprawne. Jeśli dane są niewłaściwe, prosi składającego o ich poprawienie. Gdy wszystko jest w porządku, konsument dostaje potwierdzenie.

Praca w dziale reklamacji wymaga odpowiedzialności. Pracownicy rozpatrują skargi i odwołania od klientów. Chcą dać klientom najlepszą obsługę i szybko rozwiązać ich problemy.

Pracownik działu reklamacji musi znać produkty i usługi firmy. Musi też umieć dobrze rozmawiać z ludźmi. Ważne jest też zrozumienie przepisów o reklamacjach i gwarancjach.

Wszystko zaczyna się od zgłoszenia klienta. To zgłoszenie trafia do pracownika działu reklamacji. Ten pracownik ocenia czy reklamacja jest słuszna. Jeśli tak, stara się rozwiązać problem. Klient jest na bieżąco informowany o wszystkim.

Usterki i wady produktów

Aby zgłosić usterki lub wady produktów, należy przede wszystkim skontaktować się z działem reklamacji lub działem obsługi klienta danej firmy. Można to zrobić za pośrednictwem telefonu, e-maila lub formularza dostępnego na stronie internetowej. W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące usterki lub wady produktu, takie jak data zakupu, numer seryjny produktu i opis problemu. Często wymagane jest także przesłanie zdjęć lub wideo problemu.

Następnie, firma przeprowadzi wstępną analizę zgłoszenia i w razie potrzeby poprosi o dostarczenie produktu do serwisu lub odesłanie produktu na adres firmy. Po otrzymaniu produktu, specjaliści przeprowadzą jego analizę i potwierdzą lub zaprzeczą reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie potwierdzona, firma zaproponuje klientowi wymianę produktu na nowy, naprawę lub zwrot pieniędzy.

Ważne jest, aby przed zgłoszeniem reklamacji zapoznać się z warunkami gwarancji lub polityką reklamacyjną danej firmy. Często są one dostępne na stronie internetowej lub w dokumentacji produktu.

RMA platforma zgłoszenia reklamacji

Zgłoszenie internetowe RMA (Return Material Authorization) to platforma do zgłaszania reklamacji, która umożliwia klientom szybkie i łatwe zgłoszenie reklamacji produktów. Platforma ta pozwala na automatyczne przypisanie numeru RMA do reklamacji, co ułatwia jej identyfikację i śledzenie postępu rozpatrywania.

Aplikacje RMA często integrują się z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relationship Management), co pozwala na automatyczne przesyłanie danych związanych z reklamacją do odpowiednich działów firmy, takich jak dział logistyki czy serwisu. Platformy RMA umożliwiają również klientom śledzenie statusu rozpatrywania ich reklamacji online, co zwiększa przejrzystość procesu i poprawia komunikację między klientem a firmą.

Internetowa platforma zgłaszania reklamacji to narzędzie, które pozwala konsumentom na zgłaszanie reklamacji bez konieczności osobistego odwiedzenia sklepu czy punktu obsługi klienta. Platforma ta może być dostępna na stronie internetowej firmy lub w formie aplikacji mobilnej. Klient może wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji, dołączyć zdjęcia czy inne dokumenty potwierdzające usterkę, a następnie przesłać go do firmy.

Firmy mogą również skorzystać z opcji automatycznego przetwarzania reklamacji, gdzie system automatycznie przetwarza zgłoszenie reklamacji, a także przydziela odpowiednie zadania pracownikom odpowiedzialnym za rozpatrzenie i rozwiązanie reklamacji.

Zrzut ekranu ukazuje interfejs użytkownika systemu reklamacyjnego Studio RMA.net, w szczególności zakładkę „Nowe” w module reklamacji centralnych.

Program reklamacje. Zgłoszenie internetowe pomaga w usprawnieniu procesu reklamacji oraz w identyfikacji trendów i poprawie jakości.

Oto główne funkcje i elementy interfejsu przedstawione na zrzucie ekranu:

 1. Menu nawigacyjne po lewej stronie:
  • Zapewnia szybki dostęp do różnych kategorii reklamacji, takich jak „Nowe”, „W realizacji”, „Rozpatrzone”, „Zamknięte”, oraz „Wszystkie”.
 2. Górny pasek narzędziowy:
  • Oferuje funkcje takie jak edycja, status, wysyłka, wydruk i dostęp do historii poszczególnych reklamacji.
 3. Tabela reklamacji:
  • Zawiera szczegółowe informacje o każdej reklamacji, w tym „Numer RMA”, „Nr dokumentu”, „Data przyjęcia”, „Termin rozpatrzenia”, „Dni” (czas od zgłoszenia), „Kod i nazwa artykułu”, „Kontrahent”, „Reklamujący” oraz „Telefon”.
 4. Filtracja i wyszukiwanie:
  • Umożliwia szybkie znalezienie konkretnych reklamacji za pomocą pól wyszukiwania dostosowanych do każdej kolumny tabeli.
 5. Przyciski funkcyjne:
  • W dolnej części tabeli znajdują się przyciski do nawigacji po stronach wyników oraz do zmiany liczby wyświetlanych rekordów na stronę.
 6. Osobne okno:
  • Po kliknięciu na wybrany rekord reklamacji, pojawia się dodatkowe okno, które prawdopodobnie pozwala na edycję statusu reklamacji, w tym przypadku pokazując „Status – edycja” z opcjami „Nowa”, „Rozpatrzona”, „W realizacji” i „Zamknięta”.
 7. Stopka:
  • Zawiera informacje o wersji systemu.

System Studio RMA.net jest zaprojektowany, aby zapewnić organizację i efektywność procesu obsługi reklamacji, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie zgłoszeniami na różnych etapach procesu reklamacyjnego.

Zgłoszenie internetowe

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?