program

SoftwareStudio program

Dodatkowe moduły programu do prowadzenia reklamacji umożliwiają sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac.

Program do obsługi reklamacji posiada funkcje budowania raportów i analizowania wprowadzonych danych. Organizacja procesu obsługi reklamacji, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowić element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z klientem w przyszłości.

System obsługi reklamacji pozwala na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych OnLine przez internet i wystawianie protokołów reklamacyjnych wraz z wydrukiem potwierdzenia dla klienta.

Zgłoszenie serwisowe (nadany przez aplikacje do reklamacji numer RMA) ważne jest przez pewien okres i czeka na dostawę.
Reklamacje

Numer RMA

Zgłoszenie serwisowe (nadany przez aplikacje do reklamacji numer RMA) ważne jest przez pewien okres. W tym czasie serwis oczekuje na dostarczenie przesyłki. Często można spotkać się z sytuacją, gdy przesyłka nieoznaczona numerem RMA nie zostanie przyjęta. Ponieważ reklamacje zapisywane są przez aplikacje, która pilnuje przestrzegania ustalonych procedur. Aplikacja RMA.net dostępna jest w wersji DEMO na stronie Internetowej firmy SoftwareStudio.

Reklamacje w branży spożywczej
Reklamacje

Reklamacje w branży spożywczej

Reklamacje w branży spożywczej dotyczą głównie jakości produktów oraz terminów ważności. Klienci mogą składać reklamacje zarówno dotyczące produktów zakupionych w sklepie, jak i tych dostarczanych przez dostawców.

Program Reklamacje.net podejmując dużo wyzwań nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę podczas realizacji celów. Poznaj program Reklamacje.net.
Reklamacje

Program Reklamacje.net

Program Reklamacje.net ma jeden główny cel. Chce usprawnić obieg dokumentów w firmie. Skupia się przede wszystkim na zarządzaniu reklamacjami i serwisem. Większość firm przed wdrożeniem naszego programu używa form papierowych. Czasem korzystają też z maili lub dokumentów Worda. Ale to nie jest efektywne.

Nowoczesny sklep internetowy
System RMA

Nowoczesny sklep internetowy

Oprogramowanie Sklep Internetowy.net to klucz do sukcesu dla każdego przedsiębiorcy w przestrzeni cyfrowej. Umożliwia ono efektywną sprzedaż online, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się trendów e-commerce. Dzięki tej platformie, zarówno duże korporacje, jak i indywidualni przedsiębiorcy, mogą ekspandować swoje działania handlowe. Wprowadzenie na rynek sklepu internetowego wymaga oprogramowania, które będzie nie tylko funkcjonalne, ale również przyjazne dla użytkownika.

Aplikacja internetowa
System RMA

Aplikacja internetowa

Kiedyś składanie reklamacji było bardzo czasochłonne i często frustrujące. Najpierw trzeba było ustalić, do kogo należy się zwrócić, a następnie oczekiwać na odpowiedź. W niektórych przypadkach trzeba było czekać kilka tygodni lub nawet miesięcy, zanim sprawa zostanie rozwiązana. Na szczęście, z biegiem czasu technologia zmieniła sposób, w jaki składamy reklamacje.

Role i użytkownicy
System RMA

Role i użytkownicy

W programie reklamacyjnym Studio RMA.net odgrywają kluczową rolę różne role i użytkownicy. Te role pozwalają na skuteczne zarządzanie dostępem do ważnych zasobów systemu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli użytkowników i jak są one przypisywane do różnych ról.
Ważnym aspektem systemu jest możliwość tworzenia grup osób o podobnych uprawnieniach. W praktyce oznacza to, że wiele osób może mieć dostęp do tych samych zasobów i wykonywać określone zadania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku większych zespołów pracowników.

Reklamacje przez Internet - rozwiązanie webowe umożliwia rejestrację zgłoszenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia do serwisu sprzętu.
Reklamacje

Rejestruj reklamacje przez Internet

Rozwiązanie webowe umożliwia szczegółową rejestrację zgłoszenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia do serwisu sprzętu. Przy zarejestrowaniu zgłoszenia serwisowego nadawany jest automatycznie numer RMA. Służy on do szybkiej i precyzyjnej ewidencji statusów przebiegu reklamacji. Program RMA online oznacza brak konieczności instalacji systemu na komputerach. Do jego obsługi wystarczy nowoczesna przeglądarka Internetowa zgodna ze standardem HTML5, CSS3 oraz JS.

Zgłoszenie internetowe
Reklamacje

Zgłoszenie internetowe

Odkryj zalety zgłoszenia internetowego reklamacji z naszym oprogramowaniem Studio RMA.net – efektywność, oszczędność i dostępność 24/7 dla Twojej firmy. W dobie cyfrowej transformacji, zgłoszenie internetowe reklamacji stało się nieodłącznym elementem obsługi klienta. Odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie reklamacyjne, takie jak nasze Studio Reklamacje.net, umożliwia nie tylko efektywną i szybką komunikację z klientem, ale również stanowi źródło cennych informacji o produkcie i usługach.

Raporty
Reklamacje

Raporty

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami to kluczowy element w obszarze obsługi klienta. Wspiera ono firmy w efektywnym rozpatrywaniu zgłoszeń. Program Reklamacje od SoftwareStudio jest przykładem zaawansowanego narzędzia w tej dziedzinie. Wykorzystuje on bazę danych SQL do przechowywania informacji. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych. Ponadto, program integruje się z Microsoft Reporting Services. To pozwala na tworzenie szczegółowych raportów.

Usterki i uszkodzenia
Reklamacje

Usterki i uszkodzenia

Aby zgłosić usterki lub wady produktów, należy przede wszystkim skontaktować się z działem reklamacji lub działem obsługi klienta danej firmy. Można to zrobić za pośrednictwem telefonu, e-maila lub formularza dostępnego na stronie internetowej. W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące usterki lub wady produktu, takie jak data zakupu, numer seryjny produktu i opis problemu. Często wymagane jest także przesłanie zdjęć lub wideo problemu.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu do reklamacji więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu RMA.
Demo