Baza danych

Zarządzanie procesami jakie daje program reklamacje, pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych MS SQL 2012 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań. Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

Baza danych

System internetowy może współpracować z wysokowydajną relacyjną bazą danych Microsoft SQL Server. Baza danych systemu reklamacyjnego jest sercem całego oprogramowania RMA.

To właśnie tutaj przechowywane są informacje o reklamacjach, ich statusie, historii oraz działaniach podejmowanych przez pracowników. Baza danych pozwala na łatwe i szybkie przeglądanie reklamacji, sortowanie ich według różnych kryteriów oraz generowanie raportów. Dzięki temu, pracownicy działu reklamacji mogą szybko i skutecznie rozpatrywać skargi i odwołania klientów.

BAZA DANYCH

Baza danych Microsoft SQL Server jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Tu też tkwi największa siła systemu: wydajność.

Charakter i konstrukcja baz relacyjnych pozwalają na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych z dużą szybkością oraz dostępnością. W przypadku dużych systemów dodatkową zaletą jest oddzielenie logiki przetwarzania, czyli logiki biznesowej od bazy danych. To znaczy fizyczne odseparowanie na różnych serwerach aplikacji enova oraz wybranej bazy. Pozwala to na podniesienie wydajności systemu. Jak również zwiększenie jego stabilności i bezpieczeństwa, jest również jednym z podstawowych warunków rozpraszania i skalowalności systemów.

Program reklamacje

Gwarancja – to dokumentem gwarantującym jakość produktu lub usługi określonego przedsiębiorcy lub dostawcy. Polega ona na tym, że jeśli dany produkt lub usługa nie będzie spełniać określonych warunków lub standardów, konsument może skorzystać z gwarancji w celu wymiany produktu lub naprawienia usługi. Przepisy dotyczące niezgodności z umową istnieją w wielu krajach, w których przyznano odrębne prawa konsumentom. Niezgodność z umową może być stwierdzona w przypadku produktów lub usług, które nie spełniają wymogów producenta lub w jakikolwiek sposób nie są zgodne z warunkami określonymi w ofercie.

Oprogramowanie reklamacyjne

Zarządzanie procesami jakie daje oprogramowanie reklamacyjne, pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych MS SQL 2012 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań. Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

Oprogramowanie reklamacyjne to narzędzie informatyczne służące do zarządzania procesami reklamacyjnymi w przedsiębiorstwie. Jego głównym celem jest umożliwienie szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji od klientów oraz zapewnienie skutecznego rozwiązywania problemów związanych z produktami lub usługami.

System do obsługi reklamacji

Otwarty dostęp do danych

System enova wyposażono w uniwersalny interfejs umożliwiający integrację z innymi aplikacjami bez potrzeby programowania. Rozbudowana funkcja importu danych pozwala na wczytywanie różnego typu danych, np. danych o obrotach z modułu sprzedaży w celu wyliczenia prowizji. W czasie importu przeprowadzana jest pełna weryfikacja danych. Funkcja eksportu służy między innymi do transferu danych płacowych zapisanych we właściwym formacie do modułów księgowych. Używając odpowiedniego programu obsługi można uzyskać dostęp do danych przechowywanych w module enova Kadry Płace za pośrednictwem dowolnego pakietu przetwarzania i analizy danych. Takiego jak Microsoft Excel.

Rejestr reklamacji, skarg i odwołań

Każde odwołanie,skarga lub reklamacja przesłana w formie pisemnej podlega rejestracji. Jest ona prowadzona w rejestrze reklamacji, skarg i odwołań za pomocą platformy reklamacyjnej RMA. Począwszy od daty wpływu rozpoczyna się postępowanie mające na celu rozpatrzenie odwołania, skargi lub reklamacji. Całość procesu prowadzona jest elektronicznie w systemie informatycznym. Aplikacja dostępna jest dla grupy upoważnionych osób. Natomiast korespondencja związana z odwołaniami, skargami lub reklamacjami kierowana jest zgodnie z zasadami obiegu dokumentów.

System reklamacji online

System obsługi reklamacji online oferuje wiele korzyści dla firm i klientów. Przede wszystkim pozwala to firmom na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów reklamacyjnych. System umożliwia firmom przechowywanie wszystkich informacji, w tym danych kontaktowych, numerów reklamacji, statusu, szczegółów produktu i wiele innych. To pomaga firmom zarządzać procesem reklamacyjnym zgodnie z najwyższymi standardami.

Kolejną zaletą systemu jest to, że pozwala to klientom na swobodne wysyłanie reklamacji bez potrzeby wizyty w sklepie lub w biurze firmy. Klienci mogą wysyłać swoje reklamacje online i otrzymywać informacje zwrotne o statusie reklamacji. Oznacza to, że klienci nie muszą tracić czasu na wycieczki do sklepów lub biur, aby składać reklamacje. Może to zaoszczędzić klientom dużo czasu i pieniędzy.

Program reklamacje e-mail

Programy do prowadzenia reklamacji online stają się coraz popularniejsze wśród konsumentów, którzy chcą szybko i łatwo rozwiązywać swoje problemy zakupowe. Programy te pozwalają konsumentom na złożenie reklamacji online bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze.

Program ten umożliwia również generowanie raportów i personalizację według potrzeb konkretnej firmy. Program do prowadzenia reklamacji i komunikacji e-mail jest często dostępny w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że firma korzysta z niego jako usługi dostępnej przez Internet i płaci miesięczny lub roczny abonament za dostęp do niego.

System RMA wykorzystuje e-mail, aby ułatwić klientom rejestrowanie reklamacji. Klienci mogą wysyłać e-mailem wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rejestrowania reklamacji, takie jak opis uszkodzenia, numer seryjny produktu, dane kontaktowe itp. Firma może również wysyłać e-maile z potwierdzeniem rejestracji reklamacji oraz informacjami na temat postępu w jej rozpatrywaniu.

RMA aplikacja do zarządzania reklamacjami

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?