Naprawa towaru

Pomimo że naprawa towaru stanowi korzystne rozwiązanie w przypadku większości reklamacji, istnieją również sytuacje, w których producent bądź sprzedawca może odmówić naprawy wyrobu. Przykładem tego jest sytuacja, w której naprawianie produktu mogłoby w jakiś sposób zagrozić życiu lub zdrowiu konsumenta. W takich przypadkach odmówienie naprawy lub wymiana na nowy produkt może być jedynym rozwiązaniem.

Naprawa towaru

Naprawa towaru jest jednym z etapów rozpatrywania reklamacji klientowskiej. Dotyczy sytuacji, w których produkt nie działa prawidłowo lub gdy jego cechy są odstępne od oczekiwań kupującego. Naprawa danego towaru na podstawie reklamacji jest rozwiązaniem, które w szczególności ma zastosowanie w następujących przypadkach:

Po pierwsze, jeżeli reklamacja dotyczy usterki, która może zostać usunięta dzięki naprawie. Oznacza to, że klient może otrzymać produkt bez żadnych wad lub z nieznacznie zmienionymi cechami, który nadal będzie pełnił swoje pierwotne funkcje. W takich przypadkach naprawa stanowi efektywną i ekonomicznie opłacalną alternatywą dla wymiany produktu na nowy.

Po drugie, w sytuacjach, w których stwierdzono istnienie usterki, ale naprawa byłaby niemożliwa lub kosztowna, możliwe jest zaakceptowanie reklamacji produktu i zgody na jego wymianę na wolny od wad nowy produkt. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla kupującego jak i producenta.

Proces rozpatrywania reklamacji

Rozpatrzenie reklamacji klientowskiej i naprawa towaru to proces, który ma na celu rozwiązanie problemów związanych z jakością produktów i usług. Ten proces składa się z kilku kroków:

 1. Zgłoszenie reklamacji – Klient składa reklamację za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, telefonicznie lub bezpośrednio w sklepie.
 2. Weryfikacja reklamacji – Pracownik działu reklamacji sprawdza czy reklamacja jest zgodna z warunkami gwarancji lub umowy.
 3. Przyjęcie reklamacji – Jeśli reklamacja jest zgodna z warunkami gwarancji lub umowy, pracownik działu reklamacji przyjmuje ją do rozpatrzenia.
 4. Naprawa towaru – W przypadku usterek mechanicznych, towar jest naprawiany przez specjalistów lub przesyłany do producenta.
 5. Wymiana towaru – W przypadku wad produkcyjnych, towar jest wymieniany na nowy.
 6. Rozpatrzenie reklamacji – Pracownik działu reklamacji informuje klienta o decyzji dotyczącej reklamacji.
 7. Zakończenie reklamacji – Klient otrzymuje odpowiednią formę rozwiązania problemu, a reklamacja zostaje zakończona.
 8. Analiza przyczyn reklamacji – Pracownicy działu reklamacji przeprowadzają analizę przyczyn reklamacji, aby zapobiegać jej powtórzeniu.
 9. Raportowanie reklamacji – Dział reklamacji raportuje ilość i rodzaj reklamacji, przyczyny i rozwiązania, celem dalszego usprawnienia procesu reklamacji.

Wdrożenie systemu RMA pozwala na automatyzację i usprawnienie procesu rozpatrywania reklamacji, a także na bieżącą analizę i raportowanie reklamacji. Dzięki temu, firma może lepiej zarządzać jakością swoich produktów i usług.

Firma serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu naprawy bądź wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu reklamacji, pracownik serwisu uzupełnia go o informacje dotyczące przeprowadzanej naprawy. Naprawa towaru i jej obsługa są niezwykle ważnymi procesami.

System RMA on-line

Skuteczniejsza realizacja reklamacji do dostawców jest możliwa dzięki włączeniu dostawców do procesu reklamacyjnego. Zapewnia to system RMA on-line od SoftwareStudio. Dostęp do bazy danych systemu RMA on-line powinien być łatwy oraz intuicyjny. Dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania powinno zająć trochę czasu. Ponieważ System RMA on-line pozwala na wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem dowolnych kryteriów, tak więc masz możliwość filtrowania danych. Zawsze szybko i łatwo odszukasz informacje, które Cię interesują.

System RMA online jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem w firmach, które oferują usługi gwarancyjne. Przede wszystkim system RMA (Return Material Authorization) jest systemem zwrotów materiałów, który ułatwia zarządzanie i monitorowanie wszystkich zwrotów i reklamacji produktów. Ponadto system RMA jest zazwyczaj zintegrowany z systemem zarządzania relacjami z klientem (CRM) i systemem zarządzania magazynem (ERP), co pozwala firmom lepiej zarządzać procesami zwrotów.

Systemy reklamacyjne branży obuwniczej

System reklamacyjny branży obuwniczej powinien umożliwiać zgłaszanie reklamacji przez klientów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej, a także obsługiwać komunikację e-mail i telefoniczną. Powinien umożliwiać weryfikację zgłoszenia reklamacyjnego i umożliwiać śledzenie jego statusu przez klienta. Dodatkowo, dobry system reklamacyjny branży obuwniczej powinien umożliwiać przeglądanie i raportowanie danych dotyczących reklamacji, takich jak liczba zgłoszeń, rodzaj reklamacji itp., co może pomóc firmie w identyfikowaniu trendów i wychwytywaniu problemów.

System reklamacyjnu dla branży automotive

System reklamacyjny dla branży automotive powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • Szybkim i łatwym składaniem reklamacji przez klientów – na przykład za pomocą formularza na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Możliwością dodawania zdjęć i innych dokumentów do zgłoszenia reklamacyjnego – na przykład zdjęć uszkodzonej części lub paragonu zakupu.
 • Łatwym nadzorowaniem procesu reklamacji przez pracowników – poprzez przydzielanie reklamacji do odpowiednich pracowników, ustalanie terminów realizacji i automatyczne powiadomienia o postępach w realizacji.
 • Raportowaniem danych z reklamacji – na przykład typów i częstotliwości reklamacji, czasu trwania procesu reklamacyjnego itp.
 • Integracją z innymi systemami w firmie – na przykład z systemem zamówień czy systemem magazynowym.
 • Możliwością obsługi reklamacji zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych.
 • Funkcją powiadamiania klientów o postępach w realizacji reklamacji – na przykład poprzez e-maile lub SMS-y.
System do zarządzania reklamacjami

NAPRAWA TOWARU

Wszystkie części, które zostaną wykorzystane do naprawy reklamowanego towaru w punkcie serwisowym, powinny być uwzględnione na winietce. Części w celu umożliwienia późniejszej wyceny dokonanej naprawy. W przypadku, gdy serwis do którego zostało skierowane polecenie naprawy reklamowanego towaru, nie posiada odpowiednich części do przeprowadzenia naprawy. A więc serwis na jego prośbę zamawia potrzebne podzespoły. Na zakładce Dane uzupełniane są natomiast informacje dotyczące spedycji zamówionych części. Są to: Nazwa przesyłki kurierskiej , Numer listu przewozowego, Data wysyłki, jak również Data zwrotu towaru.

Rozliczenie naprawy

Moduł ten służy dokładnej wycenie kosztów przeprowadzonej reklamacji. Użytkownik podczas rozliczania naprawy, ma możliwość uwzględnienia takich kosztów, jak: dojazd przesyłka naprawa. Wartość części wykorzystanych do naprawy reklamowanego towaru automatycznie wylicza się według realizacji zapotrzebowania zgłaszanego przez punkty serwisowe w czasie naprawy.

Zestawienie dokumentów reklamacji

Rejestr udostępnia szczegółowy monitoring wszystkich zgłoszonych reklamacji. Według zadanych kryteriów, kontrolę wykonania działań naprawczych oraz analizę poniesionych z tego tytułu kosztów. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania odpowiedniej reklamacji według zadanych za pomocą filtrów – kryteriów. Dokument reklamacyjny można wyświetlić bezpośrednio wskazując dany dokument i klikając na niego.

Na zakończenie należy stwierdzić, że naprawa towaru jest niezwykle istotnym etapem w rozpatrywaniu reklamacji klientowskiej. Pomimo że istnieją sytuacje, w których naprawa może być odmówiona, ta opcja jest często korzystna dla wszystkich stron, ponieważ pozwala na przywrócenie wyrobu do pierwotnego stanu i optymalizację kosztów.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?