System reklamacyjny

System reklamacyjny RMA dostępny online, czyli w modelu SaaS (Software as a Service), jest rozwiązaniem, które może być szczególnie atrakcyjne dla firm, które nie chcą lub nie mogą instalować oprogramowania na swoich komputerach lokalnych. Oprogramowanie dostępne online jest udostępniane przez dostawcę w formie usługi, a użytkownicy korzystają z niego poprzez Internet, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

System reklamacyjny

Oprogramowanie pozwalające na ścisłą kontrolę wszystkich etapów reklamacyjnych jest bezcennym narzędziem w każdej branży związanej ze sprzedażą. System reklamacyjny od SoftwareStudio to oprogramowanie, w którym można nadawać różne uprawnienia pracownikom z innego działu. To sprawia, że działy mogą się komunikować i uzupełniać informacje i dane, za które są odpowiedzialne, ale będą w stanie edytować treści dotyczących procesów, za które nie są odpowiedzialne.

System reklamacyjny jest niezbędnym elementem każdej firmy dostarczającej produkty konsumentom, ponieważ pozwala na szybką i sprawną obsługę reklamacji i skarg klientów. Wdrożenie takiego systemu pozwala na zautomatyzowanie procesu reklamacyjnego, co przekłada się na skrócenie czasu oczekiwania klientów na rozpatrzenie reklamacji oraz na poprawę jakości obsługi.

System reklamacyjny powinien być łatwy w obsłudze, umożliwiać szybką identyfikację reklamowanego produktu. Dodatkowo udostępniać wszystkie potrzebne informacje dotyczące reklamacji, takie jak jej status, przyczyny oraz działania podjęte w celu jej rozwiązania. System reklamacyjny powinien również pozwalać na przeprowadzanie analiz statystycznych, które pozwolą na wykrycie problemów występujących w procesie produkcyjnym lub dystrybucji. A to pozwoli na wprowadzenie działań zapobiegawczych.

Zmiany w prawach konsumentów od 2023 roku w zakresie ochrony gwarancyjnej i rękojmi

Rok 2023 przyniesie duże zmiany w zakresie prawa konsumenckiego dotyczącego ochrony gwarancyjnej i rękojmi. Przede wszystkim zostanie wprowadzony nowy system gwarancji ujednolicony w całej Europie, dzięki czemu wszyscy konsumenci w Unii Europejskiej będą objęci tymi samymi prawami ochronnymi wobec producentów. Gwarancja będzie obowiązywać na całym terytorium UE i będzie przewidziana na okres 2 lat od daty zakupu. Jeśli produkt stanie się niezdatny do używania w okresie gwarancyjnym, konsument będzie miał prawo jego wymiany lub naprawy zgodnie z zapisami gwarancji.

Co więcej, od 2023 roku zmianie ulegnie także system rękojmi. Rękojmia będzie istniała dla zakupu towarów trwałych, takich jak samochody, sprzęt RTV i AGD, meble i inne duże przedmioty. W takich przypadkach maksymalny okres rękojmi wyniesie 4 lata, po czym producent będzie musiał przedłożyć dowody właściwej jakości swoich produktów. Ponadto, jeśli materiały użyte do produkcji nie będą odpowiadały temu, co zostało określone przez producenta, konsument będzie miał prawo do wymiany lub naprawy produktu w okresie jednego roku od daty zakupu.

Nowe przepisy mają na celu ochronę konsumentów przed niewłaściwie wykonanymi produktami i usługami. Wspomniane przepisy wprowadzą w UE bardziej samokontrolę dla producentów, którzy będą musieli dostosować się do nowych unijnych standardów. Celem zmian legislacyjnych jest również zmniejszenie ryzyka związanego z zakupami w Internecie, umożliwiając lepszy dostęp do rzetelnych informacji o produktach oferowanych przez sklepy internetowe.

Nowe przepisy wprowadzone w celu ochrony praw konsumentów powinny pomóc w szybszym i efektywniejszym egzekwowaniu swoich praw, co powinno opłacić się w dłuższej perspektywie. Przepisy ograniczą również nadużycia ze strony producentów, którzy będą zobowiązani do wykonania swoich obowiązków w terminie i zgodnie z zapisami gwarancji. Wszystkie te zmiany wprowadzone w 2023 roku pomogą w zwiększeniu zaufania konsumentów do towarów i usług oferowanych zarówno przez producentów, jak i sprzedawców.

RMA.net to system, który jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową. Pracownicy logują się w bezpiecznym panelu. Klienci mogą jedynie dodawać zgłoszenia reklamacyjne w specjalnym formularzu, a później sprawdzać ich status za pomocą nadawanego automatycznie numeru RMA. Jest to odpowiedź na pytanie czy szukam programu do nadzorowania reklamacji.

System reklamacyjny RMA od SoftwareStudio

Pozwala to na uniknięcie konieczności instalowania oprogramowania na komputerach lokalnych oraz aktualizowania go, co z kolei może zwiększyć wydajność i oszczędność czasu i pieniędzy. System reklamacyjny RMA dostępny online może być też łatwiejszy w konfiguracji i użytkowaniu, ponieważ dostawca oprogramowania zapewnia techniczne wsparcie i pomoc przy jego użytkowaniu.

Oprogramowanie dostępne online może być też łatwiej dostosowywane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. W przypadku systemu reklamacyjnego RMA dostępnego online, firma może korzystać z różnych opcji i funkcji dostępnych w ramach usługi, a także dokonywać zmian w konfiguracji systemu zdalnie, bez konieczności instalowania aktualizacji.

System reklamacyjny dla sklepów z butami

System reklamacyjny dla sklepów z butami powinien umożliwiać zgłaszanie reklamacji przez klientów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej, a także obsługiwać komunikację e-mail i telefoniczną. Powinien umożliwiać weryfikację zgłoszenia reklamacyjnego i umożliwiać śledzenie jego statusu przez klienta. Dodatkowo, dobry system reklamacyjny dla sklepów z butami powinien umożliwiać przeglądanie i raportowanie danych dotyczących reklamacji, takich jak liczba zgłoszeń, rodzaj reklamacji itp., co może pomóc firmie w identyfikowaniu trendów i wychwytywaniu problemów.

System reklamacyjnu dla branży automotive

System reklamacyjny dla branży automotive powinien charakteryzować się następującymi cechami:

  • Szybkim i łatwym składaniem reklamacji przez klientów – na przykład za pomocą formularza na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej.
  • Możliwością dodawania zdjęć i innych dokumentów do zgłoszenia reklamacyjnego – na przykład zdjęć uszkodzonej części lub paragonu zakupu.
  • Łatwym nadzorowaniem procesu reklamacji przez pracowników – poprzez przydzielanie reklamacji do odpowiednich pracowników, ustalanie terminów realizacji i automatyczne powiadomienia o postępach w realizacji.
  • Raportowaniem danych z reklamacji – na przykład typów i częstotliwości reklamacji, czasu trwania procesu reklamacyjnego itp.
  • Integracją z innymi systemami w firmie – na przykład z systemem zamówień czy systemem magazynowym.
  • Możliwością obsługi reklamacji zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych.
  • Funkcją powiadamiania klientów o postępach w realizacji reklamacji – na przykład poprzez e-maile lub SMS-y.
RMA system

Program do obsługi reklamacji

Skorowidze w programie do reklamacji, czyli zarządzanie reklamacjami. Skorowidze są to proste tabele, które definiuje administrator programu. Ponieważ za ich pomocą użytkownicy dopisując dane do bazy wybierają pozycje z określonej listy pozycji wynikających ze skorowidza. Definiowanie skorowidzy pozwala zaplanować oraz ujednolicić system rejestracji zdarzeń. Na przykład Skorowidze to: wydziały, miejsca składowania, stanowiska kosztowe MPK, status, działania korygujące.

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI, a więc Program do obsługi reklamacji.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?