System do obsługi reklamacji

System do obsługi reklamacji

Webowy system do obsługi reklamacji to oprogramowanie, które umożliwia składanie i rozpatrywanie reklamacji przez Internet. System taki może być dostępny na stronie internetowej firmy lub w formie aplikacji internetowej, którą klienci mogą pobrać na swoje urządzenia mobilne.
System do obsługi reklamacji

System do obsługi reklamacji

Każda firma ma świadomość tego, iż część klientów będzie składała zgłoszenia reklamacyjne. Ich obsługa i monitorowanie nie są łatwe. Wymaga to kontroli terminów, ale też dbania o poprawny obieg dokumentów. Znacznym ułatwieniem jest korzystanie z rozwiązania, jakim jest system do obsługi reklamacji. Pozwala on na szybki dostęp do wszystkich danych dotyczących reklamacji o różnym statusie realizacji.

Analiza przedwdrożeniowa systemu reklamacyjnego to proces, w którym specjaliści dokonują oceny potrzeb biznesowych i technicznych przed implementacją systemu RMA (Return Merchandise Authorization) w celu zarządzania reklamacjami.

W procesie analizy przedwdrożeniowej, specjaliści będą przeprowadzać następujące działania:

  1. Analiza potrzeb biznesowych: identyfikacja wymagań biznesowych, takich jak automatyzacja procesów reklamacyjnych, poprawa efektywności i przyspieszenie rozwiązywania problemów.
  2. Analiza potrzeb technicznych: identyfikacja wymagań technicznych, takich jak integracja z istniejącymi systemami, bezpieczeństwo danych i skalowalność.
  3. Analiza konkurencyjności: analiza konkurencyjności istniejących rozwiązań RMA i wybór najlepszego rozwiązania dla potrzeb organizacji.
  4. Analiza kosztów: określenie kosztów implementacji i utrzymania systemu RMA.
  5. Analiza ryzyka: identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z implementacją systemu RMA.

Analiza przedwdrożeniowa jest ważnym krokiem w procesie implementacji systemu RMA, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie potrzeb i wymagań biznesowych oraz technicznych, a także na określenie kosztów i ryzyk związanych z implementacją.

System do obsługi reklamacji

Program reklamacyjny

System do reklamacji od SoftwareStudio wyróżnia się innowacyjnym i intuicyjnym interfejsem. Standardem jest zapis i obsługa plików w formacie xls (excel) oraz generowanie dokumentów w formacie PDF. Nasz program reklamacyjny jest zgodny z aktualnym przepisami dotyczącymi praw konsumentów. Jego wdrożenie oznacza usprawnienie obsługi posprzedażowej. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, a pracownicy mogą skupić się na sprzedaży i promocjach.

Program RMA

Prosty system do zarządzania zwrotami i reklamacjami, czyli Reklamacje.net od SoftwareStudio. Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz w wygodny i bezpieczny sposób zarządzać zwrotami i reklamacjami. Aplikację uruchomisz w swoim sklepie, sieci sklepów z dowolnego miejsca na świecie przez całą dobę. Ponieważ platforma reklamacyjna działa online przez Internet, będą mogli z niej korzystać także Twoi klienci.

Rozwiązanie reklamacyjne RMA

Działania podjęte wskutek zgłoszonej reklamacji mają skutek często nie mniejszy niż realizacja procesu sprzedażowego. Źródłem reklamacji może być efekt rozpatrywania i analizy oferty oraz kontakt informacyjny z klientem. Sprawdź więc czy Twój system do obsługi reklamacji pozwala na umieszczenie formularza reklamacyjnego bezpośrednio na Twojej stronie www.

Oferowane przez nas rozwiązanie reklamacyjne posiada taki formularz. Po jego wypełnieniu system nadaje numer RMA, a reklamacja od razu trafia do systemu. Klient otrzymuje powiadomienie e-mail lub SMS o przyjęciu reklamacji.

System do obsługi reklamacji

Jakie funkcjonalności powinien posiadać system do obsługi reklamacji?

Odpowiednio skonstruowane oprogramowanie reklamacyjne będzie na tyle ułatwiało pracę, iż zbędne korzystanie z innych narzędzi okaże się zbędne. Dlatego tak ważne jest, aby posiadało one wszystkie potrzebne opcje.

Do najistotniejszych funkcji należą:

  • proste dodawanie nowych reklamacji i możliwość powiązania pod nie dokumentacji
  • podział na reklamacje zamknięte, rozpatrzone, w trakcie realizacji oraz nowe
  • dostęp do dokumentacji dotyczących schematów postępowania przy rozpatrywaniu reklamacji, w tym instrukcji oraz formularzy reklamacyjnych

Dodatkowym udogodnieniem będzie możliwość zarządzania kontrahentami, z podziałem na ich rodzaj: klienci, producenci, dostawcy itd. Ponadto ważne jest generowanie zestawień, czy dostęp do reklamacji posortowanych pod kątem różnych danych: stopnia realizacji czy dni, które pozostały do jej rozpatrzenia.

RMA reklamacje – system do obsługi reklamacji od SoftwareStudio

To intuicyjne narzędzie, które może być z łatwością obsługiwane przez każdego pracownika, który ma uprawnienia do obsługi reklamacji. Szybki dostęp do najważniejszych funkcji pozwala na sprawne wyszukiwanie konkretnych reklamacji. Można je łatwo edytować, zmieniać ich status oraz załączać dokumenty.

Demo

Nasze oprogramowanie jest przejrzyste. Pozwala na przegląd asortymentu i jego najistotniejszych cech. Za sprawą zaledwie kilku kliknięć dodaje się nowe pozycje, a także edytuje już istniejące.

Oprogramowanie reklamacyjne RMA to proste zarządzanie reklamacjami zgłaszanymi również internetowo. Można sprawdzać ich status, weryfikować pod kątem terminów (przyjęcia oraz rozpatrzenia). Aby przyjrzeć się dokładniej załączonym dokumentom, zweryfikować oddział, który przyjął reklamacje, ale również uzyskać informacje na wiele innych funkcji, wystarczy wybrać odpowiednią kategorię. Są to: przyjęte – nowe, w realizacji – serwis, rozpatrzone, zamknięte, wszystkie – tabela.

System do zarządzania reklamacjami

Zadaniem systemu do obsługi reklamacji jest skuteczne wsparcie procesu reklamacyjnego od momentu jego powstania, aż do momentu zakończenia.

System do zarządzania reklamacjami to także zbadanie satysfakcji klienta po zakończeniu całego procesu. Oprogramowanie od SoftwareStudio umożliwia nie tylko rejestrowanie zgłoszeń powstałego problemu. Zapewnia komunikację ze sprzedawcą lub serwisantem. Ponieważ proces reklamacyjny może zawierać dowolną ilość etapów, dlatego zebrane informacje będą służyć firmie do analizy.

Program RMA

Prosty system do zarządzania zwrotami i reklamacjami, czyli Reklamacje.net od SoftwareStudio. Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz w wygodny i bezpieczny sposób zarządzać zwrotami i reklamacjami. Aplikację uruchomisz w swoim sklepie, sieci sklepów z dowolnego miejsca na świecie przez całą dobę. Ponieważ platforma reklamacyjna działa online przez Internet, będą mogli z niej korzystać także Twoi klienci.

Internetowy system do reklamacji

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą systemu do reklamacji formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.

System klasy RMA

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?