Wygodny sposób na dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

Wygodny sposób na dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

Za pomocą formularza www oraz wykorzystując mobilne urządzenia np. telefon z dostępem do Internetu dokonasz szczegółowej rejestracji reklamacji. Program RMA on-line umożliwia prowadzenie rejestru napraw, sprzętu klientów oraz rozliczeń pomiędzy serwisem, a klientami. Przebieg naprawy można koordynować poprzez dodawanie notatek (różne typy) oraz ustawianie statusu i postępu naprawy.
dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

Wygodny sposób na dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

Dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych, a także tworzenie wszystkich dokumentów z nimi związanych bywa czasochłonne. Jest to tym trudniejsze, iż trzeba ściśle przestrzegać określonych procedur. Zarówno ustalonych przez konkretną firmę, jak i dotyczących prawnych aspektów reklamowania zakupionych towarów.

Dlatego najlepiej jest zainwestować w oprogramowanie, które będzie wygodne i intuicyjne pracownika. Wystarczy, że przejdzie on przez wszystkie etapy wprowadzania zamówienia i wypełni wymagane dane. Najlepszym systemem reklamacyjnym jest oprogramowanie SoftwareStudio.

Program RMA on-line

Program Reklamacje.net to aplikacja przeznaczona do wspomagania prowadzenia zgłoszeń reklamacyjnych. Ponieważ program RMA dostępny jest on-line, dlatego nadaje on innego wymiaru pracy serwisów. Masz możliwość ewidencji zgłoszeń reklamacyjnych oraz spisywania protokołów naprawy bezpośrednio u klienta.

Oprogramowanie RMA

Twoja firma ma problem z oprogramowaniem RMA? Czy aktualne oprogramowanie RMA posiada zgłoszenia oraz przyjmowanie zgłoszeń o interwencjach; dodawanie zgłoszeń przez klientów na stronie www; obsługa stanów zgłoszeń; planowanie wizyt serwisowych i prowadzenie kalendarzy; ustalanie priorytetów, praca w oparciu o SLA. Oprogramowanie RMA od SoftwareStudio to w pełni niezależny, rozbudowany system zarządzania serwisem urządzeń zapewniający niezbędną funkcjonalność do obsługi serwisu urządzeń.

Byli sobie raz dwaj Panowie – Jacek i Andrzej. Obaj pracowali w firmie, która przez lata stała się jedną z najbardziej znanych na rynku. Firma ta wprowadziła wiele zaawansowanych technologii, jedną z nich było rozwiązanie problemu reklamacji.

Pewnego dnia obaj poczuli, że muszą coś zmienić w sposobie, w jaki rozpatrywane są reklamacje. Postanowili wdrożyć system, który będzie łatwy w użyciu, niedrogi i szybki. Postanowili więc przygotować system reklamacji przez Internet.

Przede wszystkim stworzyli nowy serwis internetowy, który miał umożliwiać szybkie zgłaszanie reklamacji. Po wypełnieniu formularza klient mógł wyświetlić listę wszystkich dostępnych produktów, a następnie wybrać produkt, który chce zgłosić jako reklamację.

Kolejnym krokiem było uproszczenie procesu przyjmowania reklamacji. System zbierał wszystkie wymagane dla tego procesu informacje i automatycznie wysyłał je do odpowiedniego działu. Po zatwierdzeniu reklamacji system wysyłał do klienta potwierdzenie oraz informacje jak długo to potrwa.

System reklamacji przez Internet okazał się tak skuteczny w wyeliminowaniu problemu, że w krótkim czasie firma ta stała się jedną z najbardziej popularnych w branży. Klienci uwielbiali wygodny system, a firma czerpała z tego dodatkowe korzyści. Tak więc zarówno Jacek jak i Andrzej osiągnęli wielki sukces. Dzięki swojej pasji do tworzenia prostszych rozwiązań i systemu reklamacji przez Internet.

dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

Obsługa reklamacji w chmurze

Obsługa reklamacji w chmurze to rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie procesem reklamacyjnym za pomocą oprogramowania dostępnego online, zamiast instalować go na komputerach lokalnych. Oprogramowanie do obsługi reklamacji w chmurze jest dostępne poprzez przeglądarkę internetową, a dane są przechowywane i obsługiwane na serwerach zlokalizowanych w chmurze.

Obsługa reklamacji w chmurze ma wiele zalet, w tym:

Dostępność: Oprogramowanie jest dostępne o dowolnej porze dnia i nocy z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do Internetu.

Elastyczność: Możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zasobów w zależności od potrzeb.

Oszczędność kosztów: Brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie, a także brak konieczności ponoszenia kosztów utrzymania i aktualizacji oprogramowania.

Skalowalność: Możliwość łatwego dodawania nowych użytkowników lub usług w zależności od potrzeb.

Bezpieczeństwo: Dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach w chmurze, co zapewnia ich ochronę przed utratą lub kradzieżą.

Obsługa reklamacji w chmurze jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą zarządzać procesem reklamacyjnym w sposób efektywny i elastyczny, a także dla tych, które chcą zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem oprogramowania.

System reklamacyjny RMA

Dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych

dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych
Reklamacje.net

Pracownik firmy może dodać zgłoszenie reklamacyjne w prosty sposób. Wystarczy wybrać „dopisz” i uzupełniać kolejne dane wymagane przez system. Dzięki temu osoby obsługujące oprogramowanie nie zapomną o żadnej ważnej informacji. System reklamacyjny nie pozwoli na wprowadzenie zgłoszenia, które nie ma wypełnionych wszystkich wymaganych pól. Dodatkowo użytkownik oprogramowania może załączyć uwagi (czyli dopisać własne istotne uwagi na temat danego zgłoszenia). Kolejną funkcją są załączniki. Pracownik może załączyć pliki, dokumenty, a także zdjęcia. Dodawanie takich informacji może usprawnić cały proces obsługi reklamacji.

Łatwe dodawanie zgłoszeń reklamacyjnych przez klienta

Ogromną zaletą oprogramowania SoftwareStudio do zgłaszania reklamacji jest to, iż klient może wypełnić takie zgłoszenie samodzielnie. Wystarczy, że wejdzie na dedykowaną temu stronę internetową, wypełni wszystkie dane, a następnie wydrukuje etykietę i wyśle reklamowany towar.

Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne dla klientów, którzy będą zachęceni do zakupów tym, że sami mogą łatwo zgłaszać reklamacje w razie uszkodzenia towaru. To także odciąża pracowników. Po wprowadzeniu systemu reklamacyjnego od SoftwareStudio obserwuje się znacznie sprawniejszą i łatwiejszą obsługę klientów w sklepach stacjonarnych. Jest to spowodowane tym, iż wszyscy pracownicy mogą skupić się na pomocy klientom znajdującym się w sklepie i sprzedaży. Coraz rzadziej wtedy występuje sytuacja, iż klienci chcący kupić jakiś towar muszą długo oczekiwać, ponieważ pracownik jest zajęty wypełnianiem zgłoszenia reklamacyjnego.

Nawet jeśli część reklamacji po wprowadzeniu programu SofywareStudio wciąż będzie zgłaszanych w punktach stacjonarnych, to dzięki systemowi wypełnienie zgłoszenia jest o wiele szybsze niż przedtem.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?