Procedura reklamacyjna

Reklamując wadliwy produkt, sporządza się protokół reklamacyjny. Jest on na ogół wypełniany w sklepie przez sprzedawcę, konsumenta prosi się tylko o podanie określonych danych. Jest to dowód złożenia reklamacji, a informacje w niej zawarte będą podstawą do rozstrzygnięcia, czy klient ma rację, domagając się np. wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy. Gdyby sprzedawca nie sporządził takiego protokołu, należy go sporządzić samodzielnie i przekazać sprzedawcy za potwierdzeniem odbioru.

System e-mail do reklamacji

Aby zorganizować system zgłoszeń reklamacyjnych w sieci sklepów detalicznych, należy wziąć pod uwagę następujące kroki:

 • Ustalenie sposobu zgłaszania reklamacji: możliwe opcje to formularz na stronie internetowej, e-mail, telefon lub osobisty kontakt z klientem.
 • Stworzenie procedur reklamacyjnych: należy określić, jakie działania należy podjąć w przypadku zgłoszenia reklamacji, w tym kto jest odpowiedzialny za jej rozpatrzenie i jakie informacje należy uzyskać od klienta.
 • Przydzielenie odpowiedzialności: należy określić, kto w firmie będzie odpowiedzialny za rejestrowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 • Stworzenie systemu raportowania: warto stworzyć system, który pozwoli na śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji oraz generowanie raportów dotyczących reklamacji.

System zgłoszeń reklamacyjnych

Aby zorganizować system zgłoszeń reklamacyjnych w firmie handlowej, należy wziąć pod uwagę następujące kroki:

 • Ustalenie sposobu zgłaszania reklamacji: możliwe opcje to formularz na stronie internetowej, e-mail, telefon lub osobisty kontakt z klientem.
 • Stworzenie procedur reklamacyjnych: należy określić, jakie działania należy podjąć w przypadku zgłoszenia reklamacji, w tym kto jest odpowiedzialny za jej rozpatrzenie i jakie informacje należy uzyskać od klienta.
 • Przydzielenie odpowiedzialności: należy określić, kto w firmie będzie odpowiedzialny za rejestrowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 • Stworzenie systemu raportowania: warto stworzyć system, który pozwoli na śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji oraz generowanie raportów dotyczących reklamacji.
 • Ustalenie procedur rozpatrywania reklamacji: należy określić, jakie działania należy podjąć w przypadku zasadnej reklamacji, takie jak wymiana produktu lub zwrot pieniędzy.
 • Określenie sposobu informowania klienta o postępach: należy ustalić, w jaki sposób będą informowani klienci o postępach w rozpatrywaniu reklamacji.
System do obsługi reklamacji

Realizacja reklamacji do dostawców

Aby skuteczniej realizować reklamacje do dostawców, można zastosować następujące rozwiązania:

 • Opracowanie procedur reklamacyjnych: należy określić, w jaki sposób reklamacje będą zgłaszane do dostawców oraz jakie będą etapy ich rozpatrywania. Dzięki temu reklamacje będą realizowane sprawniej i będzie można lepiej nadzorować ich przebieg.
 • Wdrożenie systemu do zarządzania reklamacjami: oprogramowanie takie pozwala zautomatyzować proces reklamacyjny oraz umożliwia śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji.
 • Monitorowanie jakości dostaw: warto sprawdzać jakość dostaw od dostawców i zgłaszać reklamacje zaraz po otrzymaniu niezgodnych z umową dostaw. Dzięki temu będzie można szybciej i skuteczniej realizować reklamacje.
 • Budowanie relacji z dostawcami: warto utrzymywać dobre relacje z dostawcami, ponieważ dzięki temu będą oni bardziej skłonni do szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji.
 • Negocjowanie warunków umów: warto negocjować warunki umów z dostawcami, w szczególności w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów z jakością dostaw.
 • Odpowiednio zarządzając procesem reklamacji, można skuteczniej realizować reklamacje do dostawców i poprawić relacje z nimi.

W ramach procedury reklamacyjnej, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do żądania wymiany lub naprawy towaru konsumpcyjnego w ciągu 14 dni. W tym terminie sprzedawca powinien poinformować o swojej decyzji. Jeżeli reklamację uzna za zasadną, powinien podać: w jakim zakresie uznaje stwierdzoną niezgodność z umową, w jakim terminie nastąpi naprawa lub wymiana, jeżeli stwierdzona niezgodność wymaga ekspertyzy, do kiedy zostanie ona wykonana. Jeżeli termin 14 dni minął bezskutecznie, uznaje się, że sprzedawca reklamację przyjął. W konsekwencji będzie on zobowiązany do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, stosownie do żądań konsumenta.

Sprawdź na demo system do reklamacji !

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą systemu do reklamacji formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami. Poznaj więc procedura reklamacyjna !

Numer return merchandise authorization

Łańcuch dostaw jest pełen przypadków, w których dostarczony produkt niekoniecznie spełnia oczekiwania konsumenta. Kiedy produkt wymaga zwrotu, musi przejść proces zwrotu, zwany reklamacją. Jest to odwrotna logistyka, a uzyskanie autoryzacji zwrotu towaru (RMA) jest zazwyczaj pierwszym krokiem tego procesu. Jednak autoryzacja zwrotu towaru może obejmować kilka różnych aspektów obsługi posprzedażnej, takich jak zarządzanie gwarancjami, umowy serwisowe, analiza zwrotów i zarządzanie sprzętem wycofanym z eksploatacji, zarządzanie dostawcami i wymiana.

RMA to skrót od Return Merchandise Authorization. Obecnie większość żądań RMA jest realizowana przez Internet. Jest to coraz popularniejsza metoda składania reklamacji. W związku z tym możliwość przetwarzania RMA stała się kluczowym aspektem świata technologii.

Program do składania reklamacji online

Dla danej firmy proces reklamacyjny to koszt i pochłaniacz czasu, jaki trzeba poświęcić na rozwiązaniu danego roszczenia. Przedsiębiorstwo wprowadzając na rynek produkty lub firma handlowa są zobowiązane zapewnić sprawną obsługę z zakresu reklamacji oraz serwisu, nie zapominając przy tym o kosztach. Stały wzrost klientów, a także potrzeba zapewnienia im obsługi na najwyższym poziomie wymaga stworzenia rozwiązania idealnie wpisującego się w potrzeby danego przedsiębiorstwa. W obecnych czasach wszechobecny Internet pozwala na przekraczanie wielu granic i z jego pomocą można zrobić naprawdę dużo w zakresie prawidłowego funkcjonowania firmy, ale pod warunkiem, że przedsiębiorstwo wie, w jaki sposób funkcjonować w przestrzeni internetowej.

Proces reklamacji odzieży

Proces reklamacji odzieży może różnić się w zależności od konkretnej firmy, ale ogólnie rzecz biorąc, zazwyczaj zaczyna się od zgłoszenia reklamacji przez klienta. Klient może to zrobić na różne sposoby, takie jak wysłanie wiadomości e-mail, zgłoszenie reklamacji przez stronę internetową lub kontakt osobisty w sklepie stacjonarnym. Następnie firma sprawdza, czy reklamacja jest uzasadniona i jaki jest powód reklamacji, a następnie podejmuje odpowiednie działania. Może to oznaczać wymianę produktu na nowy, naprawę produktu lub zwrot pieniędzy. W zależności od sytuacji firma może również zaoferować inne rozwiązanie problemu, takie jak zniżka na przyszłe zakupy lub inne formy rekompensaty. Ważne, aby firma szybko i sprawnie obsługiwała reklamacje, aby zapewnić zadowolenie klientów i utrzymać dobre relacje z nimi.

Program RMA on-line
Procedura reklamacyjna

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?