Zestawienie reklamacji

Wnioski płynące z zestawień reklamacji są cennym źródłem informacji dla producentów i dostawców, umożliwiającym podejmowanie świadomych decyzji mających na celu poprawę jakości produktów lub usług. Regularne tworzenie i analiza zestawień reklamacji jest kluczowym elementem w procesie doskonalenia i zwiększania satysfakcji klientów.
Zestawienie reklamacji tworzone są w celu monitorowania skarg i reklamacji klientów. I tu pojawia się potrzeba systemu RMA.

Zestawienie reklamacji jest to wykaz wszystkich zgłoszonych reklamacji dla określonego produktu lub usługi. Zestawienie zawiera informacje o zgłoszonych problemach, ich skali i czasie trwania.

Dzięki zestawieniu można łatwo monitorować i analizować sytuację i podejmować odpowiednie działania w celu poprawy jakości produktów lub usług. Zestawienia reklamacji są ważne dla producentów i dostawców, ponieważ pomagają im zrozumieć i rozwiązać problemy konsumentów, a także poprawić swoje produkty i procesy biznesowe w przyszłości.

Zestawienie reklamacji jest cennym narzędziem zarówno dla producentów, jak i dostawców, pozwalającym na monitorowanie i analizę zgłoszonych reklamacji w celu poprawy jakości produktów lub usług. Oto kilka korzyści wynikających z tworzenia zestawień reklamacji:

 1. Identyfikacja problemów: Zestawienie reklamacji umożliwia szybkie i łatwe zidentyfikowanie powtarzających się problemów zgłaszanych przez klientów. Dzięki temu producent lub dostawca może zauważyć wzorce i skupić się na rozwiązaniu głównych problemów wpływających na klientów.
 2. Analiza skali i czasu trwania reklamacji: Zestawienie reklamacji dostarcza informacji na temat skali problemów oraz czasu, jaki jest potrzebny do ich rozwiązania. Pozwala to ocenić efektywność procesu reklamacyjnego i podejmować działania mające na celu skrócenie czasu trwania reklamacji i zwiększenie satysfakcji klienta.
 3. Doskonalenie produktów i usług: Zestawienie reklamacji dostarcza informacji zwrotnej na temat wadliwych lub niezadowalających elementów produktów lub usług. Na podstawie tych informacji producent lub dostawca może wprowadzać ulepszenia, eliminując powtarzające się problemy i dostosowując swoje produkty lub usługi do oczekiwań klientów.
 4. Monitorowanie postępów: Zestawienie reklamacji umożliwia monitorowanie postępów w rozwiązywaniu reklamacji i podejmowaniu odpowiednich działań. Można śledzić wskaźniki takie jak czas rozpatrywania reklamacji, liczba nierozpatrzonych reklamacji, wskaźnik zadowolenia klientów itp., aby ocenić skuteczność podejmowanych działań.
 5. Budowanie zaufania klienta: Skuteczne i szybkie rozwiązywanie reklamacji przyczynia się do budowania zaufania klienta. Zestawienie reklamacji może pomóc w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy, co z kolei prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów i lojalności wobec firmy.

Reklamacje wg statusu

Użytkownik programu reklamacyjnego widzi listy reklamacji. Te listy są wg statusu. Administrator systemu definiuje skorowidz statusów. Skorowidz może być inny w zależności od potrzeb. Można go też zmieniać. System do obsługi reklamacji daje taką funkcjonalność. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę.

Zestawienia reklamacji

Wyświetlana jest lista wszystkich reklamacji od odbiorców hurtowych z ostatnich 30 dni, zakres dat można podać dowolny,  zmieniając informację w prawy górnym rogu ekranu i klikając na polecenie USTAW.

Zestawienie reklamacji tworzone są w celu monitorowania skarg i reklamacji klientów. I tu pojawia się potrzeba systemu RMA.

Edycja

Dokumenty znajdujące się w rejestrze Przyjęte można edytować wybierając funkcje EDYCJA wyświetla się formularz dopisywania reklamacji z możliwością wprowadzenia zmian.

Użytkownik posiadający nadane uprawnienia Koordynator – kierownik ma dostępną funkcje Anuluj pozwalającą na usunięcie dokumentu – przeniesienia go do rejestru anulowanych.

W zależności od status reklamacji w centrali wyświetlać się mogą różne formularze edycji.

Wydruk

Wprowadzony formularz możemy wydrukować za pomocą funkcji DRUKUJ, wyświetlane jest okno podglądu dokumentu z którego możemy dokument wydrukować na dowolnej zainstalowanej w Windows drukarce lub zapisać w formacie PDF.

Załączniki

Funkcja pozwala na dołączenie dowolnych plików skojarzonych z dokumentem np. zdjęć, skanów dokumentów itp.

Podgląd

Funkcja podgląd wyświetla informacje w postaci tabeli z danymi dotyczącymi danej reklamacji.

Zmiana statusu

Dla wybranej reklamacji można zmienić jej STATUS za pomocą poniższego formularza

program reklamacje oczekujące

Gdzie możemy dowolnie wybrać:

 • Status dokumentu
  • Przyjęte
  •  Rzeczoznawca
  •  Opinia sklepu
  •  Naprawa
  •  Naprawa i upust cenowy
  •  Upust cenowy
  •  Centrala
  •  Wysłane do centrali
  •  Przysłane z centrali
  •  Nieuznana
  • Uznana
  •  Oczekujące na odbiór
  • Status w centrali
  •  Przyjęte
  •  Rzeczoznawca
  •  Opinia centrala
  •  Naprawa
  •  Naprawa i upust cenowy
  •  Upust cenowy
  •  Nieuznana
  •  Uznanie reklamacji
  • Depozyt
  • Stan w sklepie
  • Stan w magazynie centrali
  • Stan
  • Oczekuje na rozpatrzenie
  • Oczekuje na odbiór
  • Zamknięte

Kopia

Funkcja tworzenie kopii dokumentu pozwala powielać zgłoszenia reklamacyjne i tworzyć w centrali dodatkowe reklamacje z danymi kopiowanymi z dokumentu wskazanego jako wzorcowy. W tym celu należy w rejestrze ustawić kursor na wybranej reklamacji wybrać funkcje Kopia, a następnie potwierdzić chęć jej utworzenia.

Utworzony zostanie nowy dokument oznaczony w rejestrze w kolumnie Numer dokumentu numerem referencyjnym.

Dokument taki należy następnie przemedytować za pomocą funkcji Edycja, i zapisać, zostanie wówczas nadany kolejny numer reklamacji.

W jaki sposób system obsługi reklamacji pomaga rozwiązywać problemy ?

Internetowy system obsługi reklamacji jest przyjazny i czytelny, ułatwia szybkie dotarcie do informacji o Kliencie i zgłoszonym przez niego problemie. Poruszanie się pomiędzy zgłoszeniami reklamacyjnymi jest wygodne, dodatkowo ułatwione wyróżnieniem elementów najczęściej używanych w procesie obsługi reklamacji. Właściwości reklamacji oznaczają przypadkowe kontakty konsumentów, przesłane w luźnej formie na adres firmy wiadomości, docierające przez osoby trzecie opinie itp. Konsumenci coraz częściej zwracają się do dostawców z określonymi sprawami, powołując się na uprawnienia związane z reklamacjami. Dlatego ważne jest, abyś był do tego dobrze przygotowany. Z pomocą w rozwiązaniu problemów z reklamacjami przyjdzie platforma RMA. Poznaj więc zestawienie reklamacji !

Reklamacje software house

Kolejnym przydatnym narzędziem w firmie jest RMA. Daje ono Twoim klientom możliwość rozpoczęcia procesu zwrotu na podstawie uprzednio zdefiniowanego zestawu reguł. W zarządzaniu reklamacjami pomoże dobry software house. SoftwareStudio od 2008 roku oferuje aplikacje do reklamacji.

Proces RMA umożliwia kontrolę nad konfiguracją licznych elementów. Zdefiniowanie powodów zwrotu towaru oraz opcji rozwiązania problemu. Cały proces reklamacyjny, zwrotu towaru i/lub pieniędzy staje się zautomatyzowany. Ponieważ oferowany system reklamacji od software house obejmuje wysyłanie do klienta szczegółowej instrukcji zwrotu.

Oferta systemu reklamacje

Kolejnym przydatnym narzędziem w firmie jest RMA. Daje ono Twoim klientom możliwość rozpoczęcia procesu zwrotu na podstawie uprzednio zdefiniowanego zestawu reguł. W zarządzaniu reklamacjami pomoże dobry software house. SoftwareStudio od 2008 roku oferuje aplikacje do reklamacji.

Proces RMA umożliwia kontrolę nad konfiguracją licznych elementów. Zdefiniowanie powodów zwrotu towaru oraz opcji rozwiązania problemu. Cały proces reklamacyjny, zwrotu towaru i/lub pieniędzy staje się zautomatyzowany. Ponieważ oferowany system reklamacji od software house obejmuje wysyłanie do klienta szczegółowej instrukcji zwrotu.

Tani system do zarządzania reklamacjami RMA

Zapewnij zadowolenie klientów poprzez dostępny online system do zarządzania reklamacjami RMA. Prawidłowa obsługa procesu reklamacji powoduje zadowolenie i utrzymanie klienta. Ponieważ w bazie danych możesz gromadzić wiele ważnych informacji, a to znacznie poprawia kluczowe procesy obsługi posprzedażowej. Oferowane rozwiązanie SoftwareStudio to system zarządzania reklamacjami RMA, który będzie nadzorował cały proces reklamacji. Dzięki niemu możesz zapewnić najwyższy standard obsługi swoich klientów.

Po pierwsze, tanie systemy często nie są w pełni funkcjonalne. Mogą brakować ważnych narzędzi do zarządzania reklamacjami, takich jak automatyczne powiadomienia o nowych zgłoszeniach czy możliwość przypisywania zgłoszeń do odpowiednich pracowników. To z kolei prowadzi do nieefektywnego zarządzania reklamacjami i opóźnień w rozpatrywaniu skarg klientów.

Po drugie, tanie systemy zwykle nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności do raportowania i analizowania danych dotyczących reklamacji. Brak możliwości generowania zestawień i statystyk może utrudnić wyciąganie wniosków dotyczących problemów, które powtarzają się w przedsiębiorstwie, a także uniemożliwia uświadomienie sobie, jakie obszary wymagają poprawy.

Po trzecie, tanie systemy często nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności do integracji z innymi systemami, takimi jak systemy sprzedaży czy magazynowe. Brak tej funkcjonalności może prowadzić do powstawania błędów i opóźnień, a także utrudnić komunikację między działami w firmie.

System do reklamacji. Zestawienie reklamacji tworzone jest w celu monitorowania skarg i reklamacji klientów. I tu pojawia się potrzeba systemu RMA.
Zestawienie reklamacji

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?