Personalizacja programu

Potrzebujesz zgłosić reklamację ? Wystarczy przejść do formularza zgłoszenia online Service RMA (Numer autoryzacji zwrotu). System RMA online jest dostępny całą dobę, każdego dnia. Użyj portalu zleceń naprawy, aby przesłać zlecenie naprawy swojego urządzenia. Standardowym rozwiązaniem w zakresie składania zleceń naprawy RMA jest korzystanie z portalu zleceń naprawy.

SoftwareStudio System RMA online

Producenci i dystrybutorzy zachęcają do korzystania z Internetowego portalu, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu wniosków reklamacyjnych. Po wypełnieniu formularza w aplikacji reklamacyjnej musisz podać kod lub opis problemu. System RMA online posiada listę takich zgłoszeń, które najlepiej odzwierciedla podstawowy problem z urządzeniem.

Przede wszystkim system RMA on-line umożliwia również firmie automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów, generowanie raportów oraz personalizację według potrzeb konkretnej firmy. System ten jest często dostępny w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że firma korzysta z niego jako usługi dostępnej przez Internet i płaci miesięczny lub roczny abonament za dostęp do niego.

Internetowy formularz RMA

Małe i średnie firmy, które sprzedają Twoje produkty mogą nie mieć potrzebnych zasobów do obsługi masowych zwrotów za wadliwe towary. W efekcie zatrudnienie zewnętrznego dostawcy logistyki, który dysponuje technologią umożliwiającą bezproblemową obsługę procesów RMA, staje się kluczowe. Zatrzymaj klientów dzięki płynnej obsłudze zwrotów. Rozwiej obawy swojego klienta, gdy przygotujesz szczegóły na temat otrzymania produktu z powrotem.

Udostępnij klientom formularz RMA za pomocą portalu SoftwareStudio. Aplikacja Reklamacje.net dostarczy spersonalizowaną stronę Internetową, aby klienci mogli zorganizować zwrot towaru. Dostosuj swoją stronę www, która będzie przyjazna dla urządzeń mobilnych. W efekcie klienci będą mogli przesyłać i śledzić zwroty bezpośrednio ze swoich smartfonów.

Platforma do obsługi reklamacji

Oprogramowanie do obsługi reklamacji może również pomóc firmom w ocenie wydajności pracowników. Oprogramowanie do obsługi reklamacji może wyświetlać wszystkie skargi, które są rozpatrywane przez pracowników, dzięki czemu firmy mogą łatwo zobaczyć, jak skutecznie są one rozwiązywane.

Internetowa platforma do obsługi reklamacji to narzędzie umożliwiające automatyzację i usprawnienie procesu obsługi reklamacji za pośrednictwem strony internetowej. Klienci mogą zgłaszać reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a następnie śledzić postępy w ich rozpatrywaniu za pośrednictwem panelu klienta na stronie. Internetowa platforma do obsługi reklamacji umożliwia również firmie automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów, generowanie raportów oraz personalizację według potrzeb konkretnej firmy.

Oprogramowanie do obsługi reklamacji może również zapewnić firmy bardziej szczegółowe raporty o wydajności pracowników, co pozwala im lepiej kontrolować pracę i zarządzać nią.

Program RMA online

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań:

 • Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) – za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
 • Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook.
 • Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie – za pomocą szablonu – format HTML
 • Dostosowanie układu widoków tabel – szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych – za pomocą szablonu aspx.
 • Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukowanych przez system i eksportowanych do PDF – format szablonu XML – rdlc oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)
personalizacja programu reklamacyjnego
program reklamacje parametry
program-reklamacje-definicje-rejestrow

Analiza przedwdrożeniowa programu reklamacyjnego

Analiza przedwdrożeniowa programu reklamacyjnego to proces, który polega na dokładnym zbadaniu potrzeb organizacji i ocenie, czy dane oprogramowanie jest odpowiednie do jej potrzeb. W trakcie analizy należy sprawdzić takie aspekty jak:

 • Funkcjonalność: czy program posiada wszystkie niezbędne funkcje do obsługi reklamacji?
 • Integracja: czy program będzie dobrze integrować się z innymi systemami w firmie, takimi jak np. system zarządzania zamówieniami czy system CRM?
 • Łatwość obsługi: czy program jest prosty w obsłudze dla użytkowników, czy posiada intuicyjny interfejs?
 • Bezpieczeństwo: czy program posiada odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych czy uwierzytelnianie użytkowników?
 • Koszty: czy cena programu jest adekwatna do jego funkcjonalności i korzyści, jakie przyniesie firmie?

Analiza przedwdrożeniowa pomoże wybrać odpowiedni program reklamacyjny, który spełni wszystkie potrzeby organizacji i pozwoli zoptymalizować proces obsługi reklamacji.

Program do obsługi serwisu i reklamacji

Program do obsługi serwisu i reklamacji to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie procesem naprawy lub wymiany produktów oraz rozwiązywania reklamacji. Jest to specjalistyczne narzędzie przeznaczone dla przedsiębiorstw, które oferują usługi serwisowe lub sprzedają produkty z gwarancją.

Funkcje programu do obsługi serwisu i reklamacji mogą obejmować:

 • Rejestrowanie i przypisywanie reklamacji do odpowiedniego pracownika lub działu.
 • Tworzenie protokołów reklamacyjnych z automatycznym generowaniem numeru reklamacji.
 • Zarządzanie naprawami lub wymianami produktów, w tym tworzenie zleceń serwisowych oraz śledzenie postępu naprawy.
 • Tworzenie raportów i statystyk dotyczących reklamacji oraz napraw.
 • Integracja z systemem magazynowym lub innymi systemami w przedsiębiorstwie.

Program do obsługi serwisu i reklamacji umożliwia skuteczne zarządzanie procesem reklamacji oraz napraw produktów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko rozwiązywać problemy klientów, poprawić jakość obsługi i zwiększyć zadowolenie klientów.

Program do obsługi reklamacji dla sieci sklepów

Oprogramowanie do obsługi reklamacji dla sieci sklepów to oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie procesem reklamacyjnym w sieci sklepów. Program taki może być wykorzystywany zarówno przez pracowników sklepów, jak i przez klientów.

Głównymi funkcjami programu do obsługi reklamacji dla sieci sklepów są:

 • Rejestracja reklamacji: program umożliwia zgłaszanie reklamacji przez klientów za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej lub w sklepie.
 • Przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników: program umożliwia przypisanie reklamacji do odpowiednich pracowników, np. do działu jakości lub obsługi klienta.
 • Nadzorowanie procesu reklamacyjnego: program umożliwia nadzorowanie procesu reklamacyjnego, w tym śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji oraz komunikację z klientami.
 • Generowanie raportów: program umożliwia generowanie raportów związanych z reklamacjami, np. liczbą zgłoszonych reklamacji czy ich przyczynami.

Program do obsługi reklamacji dla sieci sklepów może być dostępny w formie oprogramowania instalowanego na komputerach lub jako aplikacja internetowa dostępna z dowolnego miejsca. W obu przypadkach umożliwia on szybką i sprawną obsługę reklamacji oraz poprawę relacji z klientami.

System reklamacyjny RMA
Personalizacja programu

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?