Numer RMA

Numer RMA

Zgłoszenie serwisowe (nadany przez aplikacje do reklamacji numer RMA) ważne jest przez pewien okres. W tym czasie serwis oczekuje na dostarczenie przesyłki. Często można spotkać się z sytuacją, gdy przesyłka nieoznaczona numerem RMA nie zostanie przyjęta. Ponieważ reklamacje zapisywane są przez aplikacje, która pilnuje przestrzegania ustalonych procedur. Aplikacja RMA.net dostępna jest w wersji DEMO na stronie Internetowej firmy SoftwareStudio.
Zgłoszenie serwisowe (nadany przez aplikacje do reklamacji numer RMA) ważne jest przez pewien okres i czeka na dostawę.

Numer RMA

Rozwiązanie webowe umożliwia szczegółową rejestrację zgłoszenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia do serwisu sprzętu. Dlatego przy zarejestrowaniu zgłoszenia serwisowego nadawany jest automatycznie numer RMA. Służy on do szybkiej i precyzyjnej ewidencji statusów przebiegu reklamacji. Program RMA online oznacza brak konieczności instalacji systemu na komputerach. Do jego obsługi wystarczy nowoczesna przeglądarka Internetowa zgodna ze standardem HTML5, CSS3 oraz JS.

Numer RMA

Numer RMA ma kluczowe znaczenie w procesie reklamacji. Jest to unikalny numer przypisany przez firmę. Przypisuje się go każdej zgłoszonej reklamacji. Klient otrzymuje numer RMA po złożeniu reklamacji. Może to być przez formularz na stronie. Może też być to kontakt bezpośredni z firmą. Bez numeru RMA trudno byłoby śledzić reklamacje. Firma używa tego numeru do identyfikacji każdej sprawy. Numer RMA jest wyraźnie oznaczony na wszystkich dokumentach reklamacyjnych. Na przykład na formularzach i listach przewozowych. Składa się on zwykle z liter i cyfr. Ma ważność przez cały czas trwania procesu reklamacyjnego. Dzięki niemu łatwo śledzić postępy i rozwiązania problemów. Numer RMA to narzędzie niezbędne dla firm i klientów. Umożliwia sprawną obsługę i komunikację w sprawie reklamacji.

Program RMA online

Program RMA jest dostępny online. Dlatego przechowuje mnóstwo kluczowych danych. Dla nas bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Implementujemy standardowe zabezpieczenia. Używamy szyfrowanych protokołów komunikacyjnych takich jak SSL/TLS. Uwierzytelniamy użytkowników systemu. Program ma też funkcję nadawania uprawnień. Dzięki niej użytkownicy mają dostęp do określonych zasobów. Nasz cel to ochrona Twoich danych. Chcemy, byś czuł się bezpieczny korzystając z naszego programu.

Reklamacje aplikacja natywna

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz RMA online. Wykorzystaj do tego rozwiązanie, czyli reklamacje aplikacja Internetowa. Zgłoszenie zostanie wstępnie rozpatrzone na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Nadanie numeru RMA nastąpi w momencie stwierdzenia konieczności przesłania urządzenia do Gwaranta.

SoftwareStudio program do zarządzania reklamacjami. Zgłoszenie serwisowe (nadany przez aplikacje do reklamacji numer RMA) ważne jest przez pewien okres i czeka na dostawę.

NUMER RMA

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez Internet i nadany numer RMA (Return Merchandise Authorization)

W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego niezbędne podstawowe informacje. Zapisane zgłoszenie reklamacyjne ma przypisany automatycznie unikalny numer zgłoszenia internetowego.

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez Internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA reklamacji – Return Merchandise Authorization.

Zapisany formularz posiada status niezatwierdzony i czeka na zatwierdzenie przez osobę składającą reklamację. Ponieważ jest to proces uwierzytelnienia, który ma uwiarygodnić, że formularz wypełnił człowieka. Procedura polega na wysłaniu wygenerowanego maila na wskazany przez osobę wypełniającą formularz adres mailowy.

Mail zawiera krótką informację o przyjętym zgłoszeniu oraz link aktywacyjny po jego kliknięciu wyświetla się specjalna strona internetowa, która aktywuje dane zgłoszenie reklamacyjne. W tym momencie następuje zmiana statusu zgłoszenia. Dlatego jest ono widoczne dla pracowników serwisu i mogą oni podjąć odpowiednie czynności zgodnie z przyjętymi procedurami.

Formularz reklamacyjny składa się z następujących danych:

  • ewidencyjne osoby zgłaszającej reklamacje
  • adresowe osoby zgłaszającej reklamacje
  • ewidencyjne dotyczące reklamowanego przedmiotu w tym numeru seryjnego i opisu
  • Informacje o sposobie dostarczenia reklamowanego przedmiotu
  • Określenie żądania klienta czy jest to zgłoszenie reklamacyjne czy też niezgodność z umową.

Za pomocą formularza internetowego można także dokonać weryfikacji statusu realizacji zgłoszenia. Wystarczy wybrać opcję za pomocą której podamy numer referencyjny reklamacji. Po utworzeniu zgłoszenia zostaje nadany numer RMA, który można wydrukować jako etykietę i nakleić na przesyłce wysyłanej do serwisu gwarancyjnego. W systemie Reklamacje.net można ;przeglądać i wyszukiwać dodane wcześniej zgłoszenia podając ich unikalny numer referencyjny lub numer RMA. Dodatkowo numer RMA pozwala usprawnić procedurę zwrotów zarówno po stronie partnerów jak i gwaranta. Poprzez owy numer również serwis techniczny i dział obsługi klienta szybko zidentyfikują zawartość przesyłki.

Numer RMA reklamacji

Nadanie numeru RMA

Unikalny numer RMA związany z rejestracją zgłoszenia reklamacyjnego nadaje się w momencie rejestracji zgłoszenia za pomocą formularza internetowego. Procedura nadawania numeru RMA różni się w przypadku zgłoszeń indywidualnych – od osób fizycznych – które to zgłoszenia dotyczą reklamacji bezpośrednio od konsumentów. W takim wypadku nadaje się jeden numer RMA dla jednego artykułu.

W przypadku sieci partnerów lub sieci marketów wymaga się logowania do systemu. Odbywa się ono na podstawie uzgodnionego między stronami adresu mailowego oraz hasła. Zalogowany partner może do jednego zgłoszenia RMA dołączyć wiele różnych reklamowanych artykułów. Każda pozycja zgłoszona oznaczona jest unikalnym numerem referencyjnym. Komplet tych pozycji powiązany jest logicznie za pomocą jednego numeru RMA przesyłki dostarczanej do serwisu gwarancyjnego.

Zalety systemu do zarządzania reklamacjami RMA

System do zarządzania reklamacjami RMA jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która chce skutecznie i efektywnie radzić sobie z reklamacjami swoich klientów. Oto kilka najważniejszych zalet takiego systemu:

  1. Automatyzacja procesu reklamacyjnego: System RMA umożliwia automatyczne przydzielanie reklamacji do odpowiednich pracowników, co pozwala na szybką i skuteczną ich obsługę.
  2. Łatwa komunikacja: System RMA umożliwia klientom zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem formularza online, co zwiększa ich zadowolenie i zwiększa prawdopodobieństwo ich powtórnego zakupu.
  3. Raportowanie: System RMA pozwala na generowanie raportów dotyczących reklamacji, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na identyfikację problemów, które należy rozwiązać.
  4. Integracja z innymi systemami. System RMA może być łatwo zintegrowany z innymi systemami, takimi jak CRM, ERP czy systemy sprzedaży, co pozwala na lepszą koordynację działań i usprawnienie procesów biznesowych.
  5. Oszczędność czasu i kosztów: Dzięki automatyzacji procesów i lepszemu zarządzaniu reklamacjami, system RMA pozwala na oszczędność czasu i kosztów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?