Proces reklamacji

Spis treści Proces reklamacji

Businessperson Analyzing Gantt Chart On Digital Tablet

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji pozwala współpracować wszystkim pracownikom firmy wykorzystując nowoczesny system Studio Reklamacje.net.

Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

System nie ogranicza typów procesów, które mogą być zdefiniowane w ramach systemu. Istnieje możliwość wdrożenia własne procesów, zaimplementowanie swoich modułów – dzięki otwartej architekturze ASP.net Program umożliwia rejestrację zgłaszanych przez klientów reklamacji dotyczących zamawianych przez nich elementów.

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.

program reklamacyjny

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jednocześnie o kosztach.

Oprogramowanie ułatwiające proces reklamacji takie jak Studio Reklamacje.net to nowoczesne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w dużych i średnich firmach, rejestrujących nawet kilkaset dokumentów reklamacyjnych dziennie.

Proces reklamacji

Rejestracja reklamacji przez klienta

Klient może samodzielnie wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który może być zintegrowany z firmową stroną lub sklepem Internetowym. Zarejestrowane przez klienta końcowego zgłoszenie jest sygnałem dla pracownika firmy do podjęcia określonych działań. System może także współpracować z firmą kurierską wysyłając zlecenie.

Rejestracja reklamacji przez punkt handlowy – sklep

Sieci handlowe korzystają z modułu dla placówek handlowych, które za pomocą formularza rejestrują zgłoszenie reklamacyjne. Formularz zwykle zintegrowany jest z systemem EPR np. SAP z którego może pobierać informacje o sprzedaży np. na podstawie faktury lub paragonu.

Rejestracja reklamacji przez dilera lub serwis

Producenci i dystrybutorzy mogą mieć dostęp do modułu za pomocą którego będą przeglądać wszystkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące ich klientów. Diler i serwis może rejestrować własne zgłoszenia w imieniu klienta.

Rejestracji reklamacji przez dział reklamacji

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rejestrowania reklamacji przez pracowników działu reklamacyjnego na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub przesłanego mailem czy faksem.

Role w systemie reklamacyjnym

Ze względu na różnorodny charakter działalności każdej z firm, program reklamacyjny Studio Reklamacje.net pozwala na definiowanie wielu różnych grup użytkowników, z różnymi poziomami kompetencji. Odpowiednia konfiguracja systemu jest możliwa w trakcie wdrożenia oraz po produkcyjnym jego uruchomieniu.

Rola diler

reklamacje-oprogramowanie-rola-diler

Przykład ekranu modułu reklamacyjnego dla roli dilera.

reklamacje-oprogramowanie-formularz

Rola Serwis Centralny

Rola dla serwisów obsługujących wiele zgłoszeń z marketów.

Rola Centrala

Rola dla pracowników firmy obsługujące reklamacje.

reklamacje-oprogramowanie-oczekujące-na-rozpatrzenie

Rola Handlowiec

Rola podglądu dla pracowników firmy, pozwala przeglądać i analizować historie zgłoszeń reklamacyjnych.


Program RMA

[pagelist child_of="79"]

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?