Branża obuwnicza

Branża obuwnicza

BRANŻA OBUWNICZA. Warto wiedzieć, że reklamacje obuwia są dość powszechne w świecie mody obuwniczej. Dzieje się tak zwykle z powodu intensywnego użytkowania obuwia objętego gwarancją. Jednak istnieją sposoby rozwiązania tych problemów, które pozwalają cieszyć się naszymi butami dłużej.
Branża obuwnicza

Branża obuwnicza

BRANŻA OBUWNICZA. Reklamacje obuwia zdarzają się bardzo często, a wynika to z fakty eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją. Dlatego dziś skupimy się na branży obuwniczej. Warto zwrócić uwagę na to, jak ważne są reklamacje w tej dziedzinie. Klienci cenią sobie szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów. Dobrze funkcjonujący system reklamacyjny buduje zaufanie i lojalność. SoftwareStudio oferuje system Studio RMA.net, który jest idealnym rozwiązaniem dla branży obuwniczej. System ten zapewnia sprawne zarządzanie reklamacjami.

Reklamacja obuwia

Każdy producent obuwia dąży do maksymalizacji satysfakcji klientów. W tym celu niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. System reklamacyjny Studio RMA.net ułatwia obsługę reklamacji. Dzięki niemu proces ten staje się prostszy i bardziej przejrzysty. Efektywne zarządzanie reklamacjami pozwala skrócić czas odpowiedzi. Jest to szczególnie ważne w branży, gdzie moda i trendy szybko się zmieniają.

Internet pełni rolę głównej platformy sprzedaży dla wielu firm obuwniczych. Dobra widoczność w Internecie to podstawa. System Studio RMA.net pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Pozwala on na szybką reakcję na potrzeby klienta. Prawidłowo zarządzane procesy reklamacyjne świadczą o profesjonalizmie firmy. Ostatecznie przekłada się to na lepsze wyniki sprzedażowe i większą rozpoznawalność marki w sieci.

Podsumowując, warto inwestować w systemy, które usprawniają obsługę klienta. SoftwareStudio z jego rozwiązaniem Studio RMA.net to świetny wybór dla każdej firmy obuwniczej. Zapewnia ono konkurencyjną przewagę na rynku. Daje też pewność, że każda reklamacja zostanie rozpatrzona szybko i sprawnie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą SoftwareStudio. To krok w stronę zadowolonych klientów i silnej marki w Internecie.

Reklamacja obuwia odbywa się bez ewidencji danych dotyczących numerów seryjnych czy terminów przydatności do spożycia, za to pozwala na rejestrację numerów partii produkcyjnej producenta.

W przypadku reklamacji obuwia zastosowanie mają przepisy zawarte w USTAWIE Z DNIA 27 LIPCA 2002r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO. / Dz. U. Nr 141 z 5 września 2002r.,poz 1176.

Obuwie można reklamować do dwóch lat od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy. Warunkiem niezbędnym a zarazem koniecznym do złożenia reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego datę i miejsce zakupu oraz kwotę.

Rzeczoznawca

Warto rozumieć, że Internet pełni kluczową rolę w procesie reklamacji obuwia. Dzięki niemu możemy szybko i wygodnie zgłosić problem z naszymi butami. Jednym z pierwszych kroków jest odwiedzenie strony internetowej producenta lub sprzedawcy obuwia. Tam znajdziemy formularz reklamacyjny, który pozwoli nam opisać nasz problem.

Kolejnym krokiem jest dokładne wypełnienie formularza, podając wszelkie istotne informacje. Należy pamiętać, że im dokładniejsze informacje podamy, tym łatwiej będzie producentowi lub sprzedawcy zrozumieć naszą sytuację.

Po wysłaniu formularza warto regularnie sprawdzać swoją skrzynkę e-mailową. To właśnie tam będziemy otrzymywać informacje dotyczące postępu reklamacji. Internet pozwala nam na bieżąco śledzić status naszej reklamacji i być na bieżąco z postępami w jej rozpatrywaniu.

Warto także pamiętać o przechowywaniu dowodów zakupu obuwia, ponieważ mogą być one potrzebne w procesie reklamacyjnym. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i przyspieszymy rozpatrywanie naszej reklamacji.

Podsumowując, reklamacje obuwia są częstym zjawiskiem, ale dzięki Internetowi możemy skutecznie je rozwiązywać. Wystarczy odpowiednio wypełnić formularz reklamacyjny i śledzić postęp naszej reklamacji online. To proste i wygodne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się naszymi butami jeszcze dłużej.

Rzeczoznawca opiniujący podstawę do rozpatrzenia reklamacji musi być zostać wpisany na listę Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz Polska Izba Przemysłu Skórzanego w Łodzi, które prowadzą listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. Na liście funkcjonują rzeczoznawcy np. do spraw jakości obuwia. Wpis na listę dokonywany jest na wniosek rzeczoznawcy, który musi udokumentować dyplomami ukończenia szkół, kursów, szkoleń.

Kiedy obuwie nie podlega reklamacji

Naturalne zużycie obuwia nawet w okresie dwóch lat od daty zakupu ( np. zużycie się fleczków ); Obuwie z wadami jawnymi ( widocznymi w momencie zakupu ) co do których można przyjąć , że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu; Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania ( obicia, otarcia , uszkodzenia mechaniczne); Wygoda obuwia – obuwie źle dopasowane do stopy; Różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry; Przemakanie obuwia; Odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia.

Gwarancja

GWARANCJA (według dyrektywy 1999/44/WE) w ujęciu nowych przepisów, to uprawnienie udzielane kupującemu przez gwaranta (producent, sprzedawca) polegające na przyjęciu odpowiedzialności przez tegoż gwaranta za właściwości sprzedanego towaru konsumpcyjnego, określone w oświadczeniu gwaranta (dokument gwarancyjny, reklama, paragon). W związku z powyższym, ani producent, ani sprzedawca nie mają obowiązku udzielenia kupującemu gwarancji na towar. Zależy to tylko od woli gwaranta. W praktyce jednak zobowiązanie to, a zwłaszcza eksponowany często okres gwarancji, stanowi dość istotny czynnik promocyjny lub marketingowy, dla nabywcy nierzadko decydujący o zakupie danego produktu. Gwarancja nie wyłącza jednak przewidzianych prawem uprawnień z tytułu tzw. niezgodności towaru z umową.

Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego

Aplikacja do zarządzania reklamacjami

Zakup licencji SaaS aplikacji branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego obniża koszty utrzymania aplikacji, dzięki przeniesieniu obowiązków administracji i bezpieczeństwa serwera do specjalistycznej firmy oferującej zasoby w chmurze (wiele fizycznych maszyn połączonych w farmę serwerów). Reklamacja towaru przez klienta jest nieuniknioną konsekwencją prowadzenia działalności. Dlatego proces reklamacyjny wymaga odpowiedniego narzędzia informatycznego. Takie rozwiązanie oferuje SoftwareStudio, czyli wyspecjalizowane oprogramowanie do reklamacji online. Niezależnie od stanu faktycznego każda reklamacja musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. I tu pomocna będzie aplikacja do zarządzania reklamacjami.

Program RMA harmonogram prac

Zrzut ekranu przedstawia funkcję kalendarza w systemie reklamacyjnym Studio RMA.net. Funkcja ta jest narzędziem do organizacji i planowania pracy, związaną z zarządzaniem reklamacjami. Oto szczegółowe funkcje kalendarza przedstawione na zrzucie ekranu:

 1. Podział czasowy: Kalendarz jest podzielony na godziny, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie i wyświetlenie zadań lub spotkań w określonych przedziałach czasowych.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne: Każde zgłoszenie reklamacyjne jest reprezentowane przez blok czasowy, który zawiera szczegółowe informacje takie jak:
  • Numer zgłoszenia reklamacji.
  • Opis problemu lub nazwa produktu.
  • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
  • Numer telefonu kontaktowego.
 3. Widok kalendarza: Użytkownik może wybrać widok kalendarza według dnia, tygodnia lub agendy, co pozwala na dostosowanie perspektywy czasowej do potrzeb planowania.
 4. Filtracja i wyszukiwanie: Kalendarz zawiera pasek wyszukiwania, który umożliwia szybkie odnalezienie zgłoszeń według określonych kryteriów, takich jak numer zgłoszenia, nazwisko klienta, czy data.
 5. Zakładki nawigacyjne:
  • Po lewej stronie ekranu znajdują się zakładki dla różnych kategorii zgłoszeń reklamacyjnych, takich jak „Nowe”, „W realizacji”, „Rozpatrzone”, „Zamknięte”, co pozwala na szybki dostęp do poszczególnych segmentów procesu reklamacyjnego.
 6. Kolory: Reklamacje w kalendarzu mogą być oznaczone różnymi kolorami, co sugeruje, że mogą one reprezentować różny status lub rodzaj reklamacji.
 7. Stopka: Na dole strony znajduje się stopka z informacjami o wersji systemu, typie licencji, a także danymi firmowymi.

Funkcja kalendarza w Studio RMA.net jest zaprojektowana, aby pomagać w zarządzaniu czasem i priorytetami związanymi z procesem obsługi reklamacji, oferując jednocześnie wizualną reprezentację planu pracy. Jest to narzędzie, które może znacznie usprawnić przepływ pracy w działach obsługi klienta i serwisu, ułatwiając koordynację działań i komunikację wewnątrz zespołu.

Internetowy system rejestracji zgłoszeń online

Wymagania dotyczące branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Ewidencja reklamacji i gromadzenie danych do przetwarzania reklamacji to podstawowy element jaki oferuje system rejestracji zgłoszeń online. Zarządzanie reklamacjami poprzez zaimplementowany proces przepływu informacji, identyfikacji problemów i niezgodności, prowadzenia działań korygujących. Dzięki systemowi zgłoszeń online możliwa będzie dokładna analiza w celu określenia powodów wystąpienia reklamacji oraz podjecie prób wyeliminowania ich.

Moduł RMA

Zapraszamy w imieniu zarządu i pracowników do oglądania i czytania o aplikacjach o rozwiązaniach internetowych dla firm oferowanych przez SoftwareStudio. Zapewnij zadowolenie klientów dzięki wysokiemu standardowi obsługi posprzedażnej. Możesz to osiągnąć, dzięki modułowi RMA. Aplikacja od SoftwareStudio działa na webowej platformie. Ponieważ moduł RMA oznacza prawidłową obsługę procesów reklamacyjnych, dlatego nie tylko spowoduje to zadowolenie, ale także jego utrzymanie. Sprawna obsługa procesu reklamacji to ważne zadanie działu handlowego. Pojawianie się zgłoszeń reklamacyjnych jest nieuniknione, dlatego ważne jest aby ich nie marginalizować i skutecznie nimi zarządzać.

Nadzorowanie reklamacji

Nadzorowanie reklamacji

Nasze aplikacje działające przez przeglądarkę internetową przypominają w działaniu standardowe aplikacje Windows, oferują przyjazny interfejs użytkownika. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Program Reklamacje.net można skonfigurować według potrzeb danej organizacji. W programie możliwe jest definiowanie cech opisujących sprzęt, statusów napraw czy kroków w postępowaniu reklamacyjnym. Elastyczność oprogramowania umożliwia odpowiednie nadzorowanie reklamacji. Dokładna analiza określenia powodów wystąpienia reklamacji wiąże się z podjęciem prób wyeliminowania ich powstania. Możemy zastosować metodę 8D. Jest ona uniwersalna do określania przyczyn, akcji tymczasowych, korekcyjnych i korygujących oraz przeprowadzania ich weryfikacji.

Platforma RMA zestawienie Nadzorowanie reklamacji Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego

Nowoczesna aplikacja RMA

Środowisko chmury prywatnej pozwala dopasować sprzęt i jego moc do potrzeb klientów. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. W efekcie zastosowania profesjonalnej bazy danych i platformy od Microsoft, aplikacja RMA idealnie nadaje się do wdrożenia w firmach wielostanowiskowych, wielooddziałowych. Do tego zastosowanie interfejsu webowego, program jest niezwykle intuicyjny, co przekłada się na większą efektywność pracy. Oferowana aplikacja RMA działa także na telefonach z systemem Android czy Apple. Może być używana jednocześnie przez tysiące pracowników nie tylko w Polsce, ponieważ dostępna jest online.

Reklamacje aplikacja natywna

IceWarp to nie tylko poczta e-mail. Aplikacja umożliwia również komunikację w formie chatu. Komunikacja w czasie rzeczywistym, czyli również dla grup użytkowników. Jest w wielu przypadkach bardziej efektywna niż e-mail. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia urządzenia, należy wypełnić formularz RMA online. Wykorzystaj do tego rozwiązanie, czyli reklamacje aplikacja Internetowa. Zgłoszenie zostanie wstępnie rozpatrzone na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Nadanie numeru RMA nastąpi w momencie stwierdzenia konieczności przesłania urządzenia do Gwaranta. Zgłoszenie serwisowe (nadany przez aplikacje do reklamacji numer RMA) ważne jest przez pewien okres. W tym czasie serwis oczekuje na dostarczenie przesyłki. Często można spotkać się z sytuacją, gdy przesyłka nieoznaczona numerem RMA nie zostanie przyjęta. Ponieważ reklamacje zapisywane są przez aplikacje, która pilnuje przestrzegania ustalonych procedur. Aplikacja Reklamacje.net dostępna jest w wersji DEMO na stronie Internetowej firmy SoftwareStudio.

Reklamacje i zwroty do sprzedawcy

Możliwe jest również definiowanie autoryzacji w odniesieniu do konkretnego zasobu witryny IIS oraz branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Nieuniknionym elementem prowadzenia każdej działalności są reklamacje i zwroty. W zależności od specyfiki, przebieg procesu reklamacji może być złożony lub prosty. Każdemu uczestnikowi zależy, aby jak najszybszej zakończyć proces reklamacyjny. Program do obsługi reklamacji od SoftwareStudio jest odpowiednim narzędziem do organizacji pracy działu reklamacyjnego.

Platforma reklamacyjna SoftwareStudio Reklamacje i zwroty do sprzedawcy Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego

RMA rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

RMA rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. Dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody, w tym integrację z Active Directory. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Odpowiedzialny za proces reklamacji np. pełnomocnik do spraw jakości, w pierwszym kroku weryfikuje czy odwołanie, skarga lub reklamacja wpłynęła w terminie. Weryfikuje ona poprawność danych dotyczących odwołania, skargi lub reklamacji. W przypadku stwierdzenia, że dane przedstawione przez składającego reklamację są niewystarczające do rozpatrzenia sprawy występuje pisemnie do składającego z prośbą o uzupełnienie. Jeżeli dane na reklamacji są poprawne, to konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

Oprogramowanie reklamacyjne dokumenty RMA rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego

RMA software

Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (obsługa informatyczna firm) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Oprogramowanie reklamacyjne (RMA software) pozwala zautomatyzować obsługę serwisu. Korzyści płynące z wdrożenia systemu do serwisu przekonały już wielu przedsiębiorców. Na oszczędności może liczyć każdy, kto wybierze dobry program do serwisu. Aby jednak był on dobry dla Twojej organizacji powinien być odpowiednio spersonalizowany i dopasowany. Ponadto RMA software zapewnia dostęp do najważniejszych informacji bez przerwy. Oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Platforma reklamacyjna szukaj reklamacji

Software do prowadzenia reklamacji

Program Microsoft SQL Server oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Czy Twój system reklamacyjny posiada panel www dla klienta? Możliwość zgłaszania reklamacji przez Internet to w sytuacji pracy zdalnej oraz sprzedaży Internetowej konieczność. Tak więc software do prowadzenia reklamacji musi być wykonany w technologii webowej. Aplikacja www pozwala na dostęp przez przeglądarkę Internetową. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której klient nie znając swoich uprawnień w zakresie reklamacji, nie składa jej. Ponosi w związku z tym dodatkowe koszty. Są to wydatki na kolejny zakup, tym razem pozbawionego wadliwych cech nowego produktu.

SoftwareStudio prezentuje oprogramowanie RMA online

SoftwareStudio prezentuje oprogramowanie RMA online

W ramach licencji edukacyjnej nie wolno prowadzić standardowej eksploatacji systemu. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Dlaczego warto zautomatyzować obsługę serwisu? Ocena zasadności zgłoszenia reklamacyjnego wymaga niekiedy wysłania pracownika do klienta. Nie sposób przecież transportować maszyny i urządzenia do serwisu, albo rozpatrywać reklamacje zamontowanych okien, instalacji grzewczych czy kostki brukowej. Pracownik, który składa wizytę u klienta reprezentuje przecież Twoją firmę. Dlatego potrzebuje on do pracy narzędzia – oprogramowanie RMA online. Czy i jak poradzi sobie z problemami wpływa na obraz firmy i opinię o jakości obsługi posprzedażnej.

System do reklamacji

Problem z pisaniem aplikacji internetowych nie leży w logice biznesowej, która znana jest od lat 90 tych, kiedy komputery klasy PC zaczęto wykorzystywać do prac biurowych w środowisku DOS. Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą systemu do reklamacji formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.

System RMA dostępny on-line

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki Internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu – system RMA. Pełnomocnik do spraw jakości dokonuje na bieżąco zapisów w Rejestrze reklamacji. Gdy nastąpi przekroczenie wymaganych terminów udzielenia odpowiedzi, monituje do osób odpowiedzialnych. Ponadto zgłasza incydent bezpośredniemu przełożonemu osoby odpowiedzialnej za przedstawienie informacji związanej z danym problemem jaki pojawił się w reklamacji.

Zarządzanie reklamacjami

Innowacje wprowadzone w dziedzinie Business Intelligence to między innymi zintegrowana platforma — SQL Server. Branża obuwnicza potrzebuje systemu reklamacyjnego. Celem zarządzania jakością jest dostarczenie zgodnego produktu do klienta. Niestety świat nie jest idealny i zdarzają się przypadki, iż klient dostaje wyrób odbiegający od wymagań. W takim przypadku organizacja musi być przygotowana na zarządzanie reklamacjami. Dlatego zarządzanie reklamacjami za pomocą oprogramowania SoftwareStudio uporządkowuje proces związany z obsługą zgłoszeń reklamacyjnych.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?