Ukrywanie kolumn

Personalizacja programu do zarządzania reklamacjami może obejmować zmiany w układzie tabel, szerokości kolumn oraz ukrywanie niepotrzebnych informacji. Można to zrobić poprzez dostosowanie ustawień interfejsu i modyfikację widoku danych.

Ostateczny wygląd programu może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika, aby ułatwić jego codzienną pracę. W niektórych przypadkach istnieje możliwość programowania dodatkowych funkcji lub rozszerzeń, które pozwolą na pełną personalizację programu.

Oprogramowanie RMA daje użytkownikom możliwość dostosowania układu tabel, szerokości kolumn i ukrywania ich.

  • Zmiana układu tabel: Użytkownicy mogą zmieniać układ tabel, przenosić kolumny, wiersze i wybierać określony układ wyświetlania danych.
  • Szerokość kolumn: Oprogramowanie RMA umożliwia użytkownikom dostosowanie szerokości kolumn według ich preferencji, aby dostosować wyświetlanie danych do wielkości okna wyświetlacza lub rozmiaru strony.
  • Ukrywanie kolumn: Użytkownicy mogą ukrywać niepotrzebne kolumny, aby ułatwić przeglądanie danych. Użytkownicy mogą również ukrywać całe wiersze, jeśli nie są one wymagane w daną chwilę.

Z menu kontekstowego możemy wybrać opcję pozwalającą nam na wyłączenie/ włączenie kolumn tabeli.

program reklamacje ukrywanie kolumny

Po wyłączeniu (ukryciu kolumny) rejestr nie wyświetla już kolumny Nazwisko i Imię

program reklamacje ukrywanie kolumny nazwisko

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami online

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami to narzędzie umożliwiające automatyzację i usprawnienie procesu obsługi reklamacji w firmie. Oprogramowanie to umożliwia rejestrowanie i przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów, śledzenie postępów w ich rozpatrywaniu, generowanie raportów oraz informowanie klientów o postępach w rozpatrywaniu ich reklamacji.

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami jest często łatwo integrowane z innymi narzędziami i systemami firmy oraz umożliwia personalizację według potrzeb konkretnej firmy.

Zarządzanie reklamacjami to proces, który polega na przyjmowaniu, rozpatrywaniu i rozwiązywaniu skarg i reklamacji klientów dotyczących produktów lub usług danej firmy. Celem tego procesu jest zapewnienie jak najszybszego i jak najskuteczniejszego rozwiązania problemu oraz zadowolenia klienta.

Platforma do obsługi reklamacji

Oprogramowanie do obsługi reklamacji może również pomóc firmom w ocenie wydajności pracowników. Oprogramowanie do obsługi reklamacji może wyświetlać wszystkie skargi, które są rozpatrywane przez pracowników, dzięki czemu firmy mogą łatwo zobaczyć, jak skutecznie są one rozwiązywane.

Internetowa platforma do obsługi reklamacji to narzędzie umożliwiające automatyzację i usprawnienie procesu obsługi reklamacji za pośrednictwem strony internetowej. Klienci mogą zgłaszać reklamacje za pośrednictwem formularza na stronie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a następnie śledzić postępy w ich rozpatrywaniu za pośrednictwem panelu klienta na stronie. Internetowa platforma do obsługi reklamacji umożliwia również firmie automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów, generowanie raportów oraz personalizację według potrzeb konkretnej firmy.

Oprogramowanie do obsługi reklamacji może również zapewnić firmy bardziej szczegółowe raporty o wydajności pracowników, co pozwala im lepiej kontrolować pracę i zarządzać nią.

Zmiany w prawach konsumentów od 2023 roku w zakresie ochrony gwarancyjnej i rękojmi

Rok 2023 przyniesie duże zmiany w zakresie prawa konsumenckiego dotyczącego ochrony gwarancyjnej i rękojmi. Przede wszystkim zostanie wprowadzony nowy system gwarancji ujednolicony w całej Europie, dzięki czemu wszyscy konsumenci w Unii Europejskiej będą objęci tymi samymi prawami ochronnymi wobec producentów. Gwarancja będzie obowiązywać na całym terytorium UE i będzie przewidziana na okres 2 lat od daty zakupu. Jeśli produkt stanie się niezdatny do używania w okresie gwarancyjnym, konsument będzie miał prawo jego wymiany lub naprawy zgodnie z zapisami gwarancji.

Co więcej, od 2023 roku zmianie ulegnie także system rękojmi. Rękojmia będzie istniała dla zakupu towarów trwałych, takich jak samochody, sprzęt RTV i AGD, meble i inne duże przedmioty. W takich przypadkach maksymalny okres rękojmi wyniesie 4 lata, po czym producent będzie musiał przedłożyć dowody właściwej jakości swoich produktów. Ponadto, jeśli materiały użyte do produkcji nie będą odpowiadały temu, co zostało określone przez producenta, konsument będzie miał prawo do wymiany lub naprawy produktu w okresie jednego roku od daty zakupu.

Nowe przepisy mają na celu ochronę konsumentów przed niewłaściwie wykonanymi produktami i usługami. Wspomniane przepisy wprowadzą w UE bardziej samokontrolę dla producentów, którzy będą musieli dostosować się do nowych unijnych standardów. Celem zmian legislacyjnych jest również zmniejszenie ryzyka związanego z zakupami w Internecie, umożliwiając lepszy dostęp do rzetelnych informacji o produktach oferowanych przez sklepy internetowe.

Nowe przepisy wprowadzone w celu ochrony praw konsumentów powinny pomóc w szybszym i efektywniejszym egzekwowaniu swoich praw, co powinno opłacić się w dłuższej perspektywie. Przepisy ograniczą również nadużycia ze strony producentów, którzy będą zobowiązani do wykonania swoich obowiązków w terminie i zgodnie z zapisami gwarancji. Wszystkie te zmiany wprowadzone w 2023 roku pomogą w zwiększeniu zaufania konsumentów do towarów i usług oferowanych zarówno przez producentów, jak i sprzedawców.

System RMA
Ukrywanie kolumn

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?