Zmiana szerokości kolumn

Użytkownik może zmieniać szerokość poprzez:

  • Przesunięcie krawędzie kolumny za pomocą myszki
  • Wybranie funkcji automatycznie dopasowującej szerokość kolumny, aby wyświetlić dane

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z funkcji automatycznego dopasowania (dostosowania) szerokości kolumny do jej zawartości.

program reklamacje szerokosc kolumny
program reklamacje dopasuj rozmiar

Pełnomocnik do spraw jakości

Osoba wyznaczona w firmie na stanowisku pełnomocnika ds. jakości odpowiada za szereg zadań. Przede wszystkim pełnomocnik do spraw jakości nadzoruje całokształt postępowania w sprawach odwołań, skarg oraz reklamacji. Jest on uprawniony do przeprowadzenia wyjaśnień w sprawach odwołań, skarg lub reklamacji z prowadzącym zlecenie audytorem. Ponadto zajmuje się prowadzeniem korespondencji ze składającym odwołanie, skargę lub reklamację. Pełnomocnik zwykle odpowiada za formalne sprawdzenie zgłoszonego odwołania, skargi lub reklamacji. Może zająć się wystawieniem karty reklamacyjnej i bezpośrednio nadzorować terminy realizacji poszczególnych etapów. W trudnych sprawach to pełnomocnik odpowiedzialny jest za przygotowanie odpowiedzi na złożoną reklamację.

Integracja systemu RMA z ERP

Integracja systemu RMA (ang. Return Merchandise Authorization – Autoryzacja Zwrotu Towaru) z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) polega na połączeniu tych dwóch systemów w jedną, spójną całość. Dzięki temu dane zgromadzone w systemie RMA są automatycznie przekazywane do systemu ERP, co umożliwia lepsze zarządzanie procesem reklamacyjnym oraz ułatwia wprowadzanie danych do systemu.

Integracja systemu RMA z ERP przynosi szereg korzyści, takich jak:

  • Oszczędność czasu: dzięki automatycznemu przekazywaniu danych między systemami, nie trzeba ręcznie wprowadzać danych do systemu ERP, co pozwala zaoszczędzić czas.
  • Poprawa jakości danych: dzięki automatycznemu przekazywaniu danych, ryzyko popełnienia błędów przy wprowadzaniu danych do systemu jest znacznie mniejsze.
  • Lepsze zarządzanie procesem reklamacyjnym: integracja systemu RMA z ERP umożliwia lepsze nadzorowanie procesu reklamacyjnego oraz szybsze reagowanie na ewentualne problemy.
  • Oszczędność kosztów: automatyczne przekazywanie danych między systemami pozwala zaoszczędzić na kosztach zatrudnienia dodatkowych pracowników do wprowadzania danych do systemu ERP.

Integracja systemu RMA z ERP wymaga przeprowadzenia odpowiedniej konfiguracji i sprawdzenia, czy oba systemy działają prawidłowo. Warto zatrudnić specjalistę, który pomoże w przeprowadzeniu całego procesu integracji.

EICTA IRIS

EICTA IRIS (International Recommended Practice for Information and Communication Technology Service Management) to międzynarodowy standard zarządzania usługami informatycznymi i komunikacyjnymi. Został opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Elektroniki (EICTA) w celu umożliwienia przedsiębiorcom lepszego zarządzania usługami IT i lepszej obsługi klientów.

Standard EICTA IRIS zawiera zalecenia dotyczące najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, takich jak procesy, procedury, narzędzia i technologie niezbędne do skutecznego zarządzania usługami IT w organizacji. Obejmuje również wytyczne dotyczące zarządzania relacjami z klientami, takie jak obsługa reklamacji, procesy rozwiązywania problemów i monitorowanie jakości usług.

Celem EICTA IRIS jest umożliwienie przedsiębiorcom lepszego zarządzania usługami IT i poprawa ich jakości, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia klientów i wzrostu przedsiębiorstwa. Standard jest szeroko stosowany w branży IT w Europie i na świecie.

System do zarządzania reklamacjami
Zmiana szerokości kolumn

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?