Rejestruj reklamacje przez Internet

Rejestruj reklamacje przez Internet

Rozwiązanie webowe umożliwia szczegółową rejestrację zgłoszenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia do serwisu sprzętu. Przy zarejestrowaniu zgłoszenia serwisowego nadawany jest automatycznie numer RMA. Służy on do szybkiej i precyzyjnej ewidencji statusów przebiegu reklamacji. Program RMA online oznacza brak konieczności instalacji systemu na komputerach. Do jego obsługi wystarczy nowoczesna przeglądarka Internetowa zgodna ze standardem HTML5, CSS3 oraz JS.
Reklamacje przez Internet - rozwiązanie webowe umożliwia rejestrację zgłoszenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia do serwisu sprzętu.

Rejestruj reklamacje przez Internet

Reklamacje przez Internet są teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nasze webowe rozwiązanie umożliwia szybką rejestrację zgłoszenia. Klient w prosty sposób może zgłosić problem z produktem. Po zgłoszeniu serwis przyjmuje sprzęt do naprawy. To wszystko odbywa się online, co znacząco przyspiesza cały proces.

System do obsługi reklamacji w sklepie internetowym jest również bardzo wygodny dla klientów, ponieważ mogą oni zgłosić reklamację z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki systemowi do obsługi reklamacji sklep ma dostęp do aktualnych informacji dotyczących zwrotów i może na bieżąco monitorować wszystkie zwroty. Umożliwia to sklepowi skuteczne zarządzanie zwrotami i reklamacjami.

Statusy reklamacji internetowych

Statusy reklamacji zgłaszanych przez Internet to informacje o aktualnym etapie rozpatrywania reklamacji przez firmę. Mogą one obejmować kilka różnych etapów, takich jak:

 • Otrzymanie zgłoszenia – firma otrzymała reklamację i jest ona w trakcie weryfikacji
 • Weryfikacja – firma sprawdza, czy reklamacja jest zasadna i czy spełnia wymagane kryteria
 • Oczekiwanie na odpowiednie działanie – firma jest w trakcie przeprowadzania działań związanych z reklamacją, takich jak przygotowanie nowego produktu lub naprawa uszkodzonego
 • Zakończona – reklamacja została rozpatrzona i zamknięta
 • Odrzucona – reklamacja została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymaganych kryteriów

Dzięki informacjom o statusie reklamacji zgłaszanych przez Internet, klienci mogą śledzić postęp rozpatrywania swoich skarg i odwołań, a także otrzymywać powiadomienia o każdej zmianie statusu. To pozwala im na lepsze planowanie i oczekiwanie na rozwiązanie problemu.

Reklamacje przez Internet stają się coraz bardziej popularne.

Dlatego warto znać procedurę rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego. Pierwszym krokiem jest wypełnienie specjalnego formularza zgłoszenia na stronie internetowej. Formularz ten zbiera podstawowe informacje o problemie. Po wypełnieniu i zapisaniu formularza, system automatycznie przypisuje unikalny numer zgłoszenia. Ten numer nazywamy również numerem RMA albo numerem referencyjnym.

W tym momencie, zgłoszenie ma status niezatwierdzony. Teraz czeka na finalne zatwierdzenie przez osobę, która zgłasza reklamację. Po zatwierdzeniu, proces reklamacyjny może się rozpocząć.

Warto zwrócić uwagę na systemy, które automatyzują ten proces. Na przykład, Studio RMA.net pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie reklamacjami. Dzięki temu, zarówno klienci, jak i personel mają pełną kontrolę nad przebiegiem reklamacji.

W skrócie, rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez Internet to wygodne i efektywne rozwiązanie. Odpowiednie narzędzia znacząco ułatwiają ten proces i zapewniają zadowolenie dla wszystkich stron.

Program RMA online

Ponieważ program RMA jest dostępny online oraz przechowuje mnóstwo kluczowych danych, dlatego niezbędne jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem. Poza standardowymi zabezpieczeniami w postaci szyfrowanych protokołów komunikacyjnych (SSL), uwierzytelniania użytkowników systemu, program wyposażony jest w funkcję nadawania uprawnień do określonych zasobów.

Reklamacje przez internet są teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nasze webowe rozwiązanie umożliwia szybką rejestrację zgłoszenia. Klient w prosty sposób może zgłosić problem z produktem. Po zgłoszeniu serwis przyjmuje sprzęt do naprawy. To wszystko odbywa się online, co znacząco przyspiesza cały proces.

Nasz system, Studio RMA.net, automatyzuje te zadania. Dzięki temu klient wie, co dzieje się z jego reklamacją na każdym etapie. Zarówno klient, jak i serwis mają pełną kontrolę nad postępowaniem. To podnosi jakość obsługi i buduje zaufanie.

Z kolei dla firmy to także korzyść. Automatyzacja procesu reklamacyjnego znacząco oszczędza czas. Odpowiedni system nie tylko ułatwia pracę, ale także minimalizuje ryzyko błędów. Dlatego inwestycja w dobre oprogramowanie się opłaca.

W praktyce, reklamacje przez Internet stają się standardem. Klienci oczekują szybkiego i sprawnego rozwiązania problemów. Nasze narzędzie to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą sprostać tym oczekiwaniom. Nie zaniedbujmy tego aspektu, bo zadowolony klient to klucz do sukcesu.

Reklamacje przez Internet - rozwiązanie webowe umożliwia rejestrację zgłoszenia reklamacji przez klienta oraz przyjęcia do serwisu sprzętu.

Zrzut ekranu przedstawia interfejs użytkownika systemu reklamacyjnego Studio RMA.net.

Skupmy się na funkcjach tabeli, której kolumny i opcje są widoczne na ekranie:

 1. Kolumny tabeli:
  • Numer RMA: Unikalny identyfikator zgłoszenia reklamacji.
  • Nr dokumentu: Numer dokumentu związanego z reklamacją, który może być powiązany z fakturą lub innym dokumentem zakupu.
  • Zgłaszający: Imię i nazwisko lub nazwa firmy zgłaszającej reklamację.
  • Data przyjęcia: Data, w której reklamacja została zarejestrowana w systemie.
  • Termin rozpatrzenia: Oczekiwana data, do której reklamacja powinna zostać rozpatrzona.
  • SKU (indeks) i nazwa artykułu: Identyfikator magazynowy (Stock Keeping Unit) i nazwa artykułu, którego dotyczy reklamacja.
  • Nr seryjny: Numer seryjny reklamowanego produktu.
  • Kontrahent: Firma lub osoba, od której pochodzi zakupiony produkt.
  • Reklamujący: Osoba kontaktowa w firmie zgłaszającej reklamację.
  • Telefon: Numer kontaktowy osoby zgłaszającej lub firmy.
 2. Funkcje tabeli:
  • Sortowanie: Dane w tabeli można sortować klikając na nagłówki kolumn, co pozwala uporządkować rekordy według dowolnej kolumny, np. według daty przyjęcia, terminu rozpatrzenia, czy numeru RMA.
  • Filtrowanie: Dostępne są pola wyszukiwania dla każdej kolumny, umożliwiające szybkie filtrowanie danych. Użytkownik może wprowadzić tekst, aby znaleźć konkretny numer dokumentu, nazwisko zgłaszającego, produkt lub inny relevantny szczegół.
 3. Inne funkcje dostępne w interfejsie:
  • Edycja: Przycisk lub opcja umożliwiająca edytowanie wybranych zgłoszeń.
  • Status: Możliwość filtrowania reklamacji według ich statusu, np. oczekujące, w trakcie rozpatrywania, rozpatrzone.
  • Wysyłka: Funkcja do wysyłania komunikatów lub aktualizacji statusu reklamacji do kontrahenta.
  • Pasek boczny: Zawiera dodatkowe kategorie filtracji, takie jak „Nowe”, „W realizacji”, „Rozpatrzone”, „Zamknięte”, co pozwala na szybki dostęp do reklamacji w różnych etapach procesu.

Tabela i jej funkcje są zaprojektowane tak, aby ułatwić użytkownikowi zarządzanie i monitorowanie procesu reklamacji w sposób efektywny i zorganizowany. Interfejs jest przyjazny dla użytkownika i zapewnia łatwy dostęp do kluczowych informacji.

Zarządzanie reklamacjami w firmie

Zarządzanie reklamacjami w firmie to proces polegający na sprawnym i skutecznym rozpatrywaniu reklamacji od klientów dotyczących produktów lub usług oferowanych przez firmę. Jest to ważny element relacji z klientami i wpływa na ich zadowolenie z obsługi oraz lojalność wobec firmy.

Realizacja wymagań normy PN-ISO 10002:2006 pozwala na spełnienie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących postępowania z reklamacjami. Ponieważ wiele parametrów i właściwości decydujących o jakości wyrobu uwidacznia się w czasie jego użytkowania, dlatego musisz być gotowy na zgłoszenia reklamacyjne. Wrażenie niezadowolenia z parametrów użytkowych nabytego wyrobu może wystąpić u nabywcy w dowolnym momencie. Bądź więc gotowy na takie wyzwanie!

Ważne jest, aby system RMA był dostępny dla klientów za pośrednictwem strony internetowej, dzięki czemu zgłaszanie reklamacji staje się szybkie i proste.

Jaki program do składania reklamacji

System do obsługi reklamacji oferuje również bezpieczne i wygodne płatności. Sklep może wybrać płatności w wybranej walucie lub wszystkich dostępnych walut, a także opłaty za reklamację.

Kolejną zaletą systemu do obsługi reklamacji w sklepie internetowym jest to, że pozwala on na łatwe śledzenie postępu reklamacji. Dzięki temu sklep jest w stanie szybko i skutecznie rozwiązać problem klienta oraz uniknąć opóźnień i nieporozumień.

Jest to proces uwierzytelnienia mający na celu uwiarygodnienie, że formularz został wypełniony przez człowieka. Procedura polega na wysłaniu wygenerowanego maila na wskazany przez osobę wypełniającą formularz adres mailowy. Mail zawiera krótką informację o przyjętym zgłoszeniu, a także link aktywacyjny po jego kliknięciu wyświetla się specjalna strona internetowa. Aktywuje ona dane zgłoszenie reklamacyjne. W tym momencie następuje zmiana statusu zgłoszenia. Jest ono widoczne dla pracowników serwisu i mogą oni podjąć odpowiednie czynności zgodnie z przyjętymi procedurami.

Formularz składa się z następujących danych:

 • ewidencyjne osoby zgłaszającej reklamacje
 • adresowe osoby zgłaszającej reklamacje
 • ewidencyjne dotyczące reklamowanego przedmiotu w tym numeru seryjnego, jak również opisu
 • Informacje o sposobie dostarczenia reklamowanego przedmiotu
 • Określenie żądania klienta czy jest to zgłoszenie reklamacyjne, czy też niezgodność z umową.

Za pomocą formularza internetowego można także dokonać weryfikacji statusu realizacji zgłoszenia. Wystarczy wybrać opcję za pomocą której podamy numer referencyjny reklamacji.

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?