Filtrowanie

Filtrowanie danych pozwala na dynamiczne manipulowanie danymi reklamacyjnymi, aby skoncentrować się na konkretnych informacjach lub wyodrębnić konkretne grupy danych na podstawie określonych kryteriów. Dzięki temu można szybko znaleźć potrzebne informacje i analizować tylko te dane, które są istotne dla danego kontekstu czy zadania.
Filtrowanie

Filtrowanie w Systemie Reklamacji: Efektywne Zarządzanie Zwrotami i Reklamacjami

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, efektywne zarządzanie reklamacjami jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta i optymalizacji procesów wewnętrznych. System Studio RMA.net oferuje zaawansowane funkcje filtrowania, które umożliwiają precyzyjne sortowanie i analizę zgłoszeń reklamacyjnych, co jest nieocenione dla firm poszukujących skutecznych rozwiązań w obszarze obsługi posprzedażowej.

Dlaczego Filtrowanie jest Ważne?

Filtrowanie pozwala na szybkie segregowanie reklamacji według wielu kryteriów, takich jak data zgłoszenia, status reklamacji, czy przypisany pracownik. Dzięki temu, pracownicy mogą efektywniej zarządzać swoim czasem i priorytetami, a kierownictwo może łatwiej monitorować kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) i identyfikować obszary wymagające uwagi.

Kluczowe Funkcje Filtrowania w Studio RMA.net

 • Wielokryterialne Filtrowanie: Studio RMA.net pozwala na stosowanie wielu filtrów jednocześnie, co zwiększa precyzję wyszukiwania i pozwala na dostosowanie przeglądu reklamacji do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 • Intuicyjny Interfejs Użytkownika: Prosty i przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia szybkie nauczenie się i wykorzystanie pełnego potencjału systemu filtrowania.
 • Raporty i Analizy: Zintegrowane narzędzia raportowe pozwalają na generowanie szczegółowych raportów i analiz, które wspierają podejmowanie decyzji na podstawie danych.
 • Dostosowanie do Potrzeb Biznesu: Możliwość personalizacji filtrów i kategorii reklamacji zgodnie z unikalnymi wymaganiami i procedurami firmy.

Jak Filtrowanie Poprawia Proces Reklamacyjny?

Zastosowanie zaawansowanych funkcji filtrowania w systemie Studio RMA.net przekłada się na szereg korzyści dla organizacji, w tym:

 • Zwiększenie Produktywności: Automatyzacja procesu filtrowania oszczędza czas i zasoby, umożliwiając pracownikom skupienie się na rozwiązywaniu problemów klientów.
 • Poprawa Satysfakcji Klienta: Szybsze przetwarzanie i rozwiązywanie reklamacji prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów i budowania długoterminowych relacji.
 • Lepsze Zarządzanie Informacją: Centralizacja danych i łatwy dostęp do informacji reklamacyjnych ułatwiają zarządzanie wiedzą w firmie.

Podsumowanie

Filtrowanie w systemie reklamacji Studio RMA.net to nie tylko funkcjonalność – to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera firmy w efektywnym zarządzaniu procesem reklamacyjnym. Dzięki temu narzędziu, każda organizacja może znacząco poprawić swoje operacje i podnieść poziom zadowolenia klientów, co w długiej perspektywie przekłada się na sukces na rynku.

Filtrowanie danych w reklamacyjnej bazie danych umożliwia precyzyjne manipulowanie danymi, wyodrębnianie konkretnych rekordów na podstawie określonych warunków. Oto jak działa filtrowanie danych:

 1. Wiersz filtrowania: W interfejsie programu reklamacyjnego znajduje się wiersz filtrowania, który można znaleźć na górze tabeli danych. Ten wiersz zawiera pola, w których można wprowadzić kryteria filtrowania.
 2. Wartości filtrów: W polach wiersza filtrowania można wprowadzić konkretne wartości, według których chcesz filtrować dane. Na przykład, można wprowadzić określony numer RMA, aby wyświetlić tylko rekordy związane z tym numerem.
 3. Ikona filtrowania: Pola wiersza filtrowania zawierają ikony filtrowania, które po kliknięciu wyświetlają listę dostępnych warunków filtrowania i opcji. Na przykład, można wybrać równość, nierówność, zawiera, nie zawiera, większe niż, mniejsze niż itp., aby ustawić odpowiednie warunki filtrowania.
 4. Wykonanie operacji: Po zdefiniowaniu warunków filtrowania i wybraniu odpowiednich opcji, można wykonać operację filtrowania, która spowoduje wyświetlenie tylko rekordów spełniających określone kryteria. Pozostałe rekordy zostaną tymczasowo ukryte.

Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania

W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania operacji.

Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie.

Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak lub ciąg znaków, w polu numerycznym – liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania  wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania oraz dostępne funkcje.

Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać operację, która ma zostać wykonana.

Warunki filtrowania pól znakowych:

 • NIE USTAWIONE – brak określenie warunku filtrowania.
 • RÓWNY – filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków.
 • RÓŻNY OD – Filtrowanie wartości różnych od zdefinowanego znaku lub ciągu znaków.
 • PASUJĄCY DO WZORCA – filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.
 • NIE PASUJĄCY DO WZORCA – filtrowanie wartości niezaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.
 • ZAWIERAJĄCY –Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków.
 • NIE ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków.
 • BRAK – filtrowanie pustych pól.
 • JEST -Filtrowanie niepustych wartości.
 • PUSTE – filtrowanie pól pustych.
 • NIE PUSTE – filtrowanie pól niepustych.

Wykonanie filtrowania wymaga potwierdzenia polecenia URUCHOM FILTROWANIE.

Warunki filtrowania dla pól numerycznych różnią się od filtrowania pól znakowych.

Poniżej charakterystyka warunków filtrowania pól numerycznych:

 • NIE USTAWIONE – bez warunku filtrowania.
 • WIĘKSZY LUB RÓWNY – filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej.
 • WIĘKSZY – Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej.
 • RÓWNY-filtrowanie wartości równych zdefiniowanej.
 • RÓŻNY OD – filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej.
 • MNIEJSZY LUB RÓWNY – filtrowanie wartości mniejszych lub równych zdefiniowanej.
 • MNIEJSZY – filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej.
 • POMIĘDZY – Filtrowanie wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.
 • POZA –                 Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym.
 • Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.
 • BRAK – filtrowanie pól pustych.
 • JEST – filtrowanie wartości niepustych, w tym 0.

Wprowadzenie złożonego warunku filtrowania (wg więcej niż jednego pola i różnych warunków) wymaga:

 1. edycji wybranych pól w pasku funkcji filtrowania,
 2. wyświetlenia i wybrania z listy warunków filtrowania właściwych parametrów,
 3. uruchomienia warunku filtrowania.

Usunięcie warunku lub warunków filtrowania wymaga wybrania z listy warunków filtrowania polecenia USUŃ FILTR lub USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Pierwsze polecenie usuwa wartość warunku filtrowania dla pola, dla którego wyświetlona zastała lista. Polecenie USUŃ WSZYSTKIE FILTRY usuwa wszystkie zdefiniowane wartości filtrowania.

Co oznacza system reklamacji ?

System reklamacji to fundament skutecznego zarządzania każdą firmą. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i efektywne rozpatrywanie wniosków reklamacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na zadowolenie klientów. Polski software house SoftwareStudio stworzył kompleksowe oprogramowanie, które wspiera firmy w tym procesie. Program jest dostępny na platformy Android, iOS i Windows, co gwarantuje łatwy dostęp do niezbędnych funkcji.

Zarządzanie reklamacjami dzięki systemowi Reklamacje.net staje się proste i przejrzyste. Wprowadzenie dokumentów do systemu pozwala na ich szybką weryfikację i odpowiedź klientowi. Program oferuje wszechstronne możliwości filtrowania danych, co ułatwia znalezienie potrzebnych informacji. Ponadto, automatyzacja procesu obsługi reklamacji znacząco obniża ryzyko błędów i przyspiesza pracę.

SoftwareStudio wykorzystuje jako bazę danych Microsoft SQL Server, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Moduł importu danych z plików Excel do systemu RMA jest przykładem funkcjonalności, która ułatwia zarządzanie reklamacjami. Dzięki temu możliwa jest błyskawiczna aktualizacja danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania.

Numeracja dokumentów w systemie RMA.net to kolejna funkcja, która ułatwia organizację pracy. Użytkownik może definiować kody dokumentów, ich ważność i formaty, co pozwala na utrzymanie porządku i przejrzystości w dokumentacji reklamacyjnej. Jest to przykład, jak technologia wspiera procesy biznesowe, zwiększając ich efektywność.

System reklamacji od SoftwareStudio to rozwiązanie, które pozwala firmom stać się bardziej konkurencyjnymi. Bogate w opcje, łatwe w obsłudze i dostosowane do potrzeb nowoczesnego biznesu, narzędzia te są kluczem do budowania trwałych relacji z klientami i efektywnego zarządzania reklamacjami.

Filtrowanie

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?