Operacje dotyczące grupowania wykonywane są przez wybór poleceń:

  • Grupuj wg tej kolumny,
  • Cofnij grupowanie,
  • Pokaz panel grupowania.

Grupowanie wykonywane jest przez wybór polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla kolumny, dla której wyświetlono parametry personalizacji. W tabeli można wykonywać grupowanie złożone tzn. uruchomić grupowanie według więcej niż jednej kolumny.

Poniżej przedstawiono grupowanie dla kolumny NAZWA i DATA.

Rejestr dokumentów przed uruchomionym grupowaniem.

program reklamacje grupuj wg tej kolumny

Reklamacje pogrupowane wg terminu rozpatrzenia

program reklamacje pogrupowane wg terminu rozpatrzenia

Rejestr reklamacji pogrupowane dane według kodu artykułu (indeksu)

program reklamacje pogrupowane wg kodu artykułu

Cofnięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez potwierdzenie polecenia COFNIJ GRUPOWANIE. Polecenie należy uruchomić odrębnie dla każdej kolumny, dla której wykonane zostało grupowanie informacji.

Obsługę operacji dotyczących grupowania kolumn ułatwia panel grupowania, który jest aktywowany przez wybór polecenia POKAŻ PANEL GRUPOWANIA.

Panel grupowania wyświetlany jest powyżej tabeli danych.

W tabeli, w której nie jest ustawione grupowanie kolumn w panelu grupowania wyświetlana jest informacja: Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby grupować po tej kolumnie.

Po przeciągnięciu wybranego pola nazwy komuny do panelu grupowania automatycznie zostaje wykonane grupowanie według kolumny.

Z poziomu panelu grupowania można cofnąć grupowanie dla wybranej kolumny. Przez użycie prawego przycisku myszy na polu z nazwą kolumny wyświetlona zostaje lista poleceń konfiguracji.

Usunięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez wybór polecenia COFNIJ GRUPOWANIE.

Dla kolumn wyświetlonych w panelu grupowania aktywne są funkcje sortowania. Kliknięcie myszką na pole uruchamia sortowanie rosnące, kolejne kliknięcie – sortowanie malejące. Przy następnym kliknięciu warunek sortowania zostaje usunięty. Sortowanie może zostać również wykonane przez wybór polecenia z listy poleceń konfiguracji.

program reklamacje panel grupowania
program reklamacje panel grupowania wg nazwy asortymentu

a

Studio Reklamacje.net

Zarządzanie procesami w ramach aplikacji Studio Reklamacje.net pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań związanych z procesem reklamacyjnym. Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa…

Najnowsze wpisy

Co nowego w programie do reklamacji ? Program do reklamacji – tagi Historia zmian Program do obsługi reklamacji – kategorie