Grupowanie

Operacje dotyczące grupowania wykonywane są przez wybór poleceń:

  • Grupuj wg tej kolumny,
  • Cofnij grupowanie,
  • Pokaz panel grupowania.

Grupowanie wykonywane jest przez wybór polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla kolumny, dla której wyświetlono parametry personalizacji. W tabeli można wykonywać grupowanie złożone tzn. uruchomić grupowanie według więcej niż jednej kolumny.

Poniżej przedstawiono grupowanie dla kolumny NAZWA i DATA.

Rejestr dokumentów przed uruchomionym grupowaniem.

program reklamacje grupuj wg tej kolumny

Reklamacje pogrupowane wg terminu rozpatrzenia

program reklamacje pogrupowane wg terminu rozpatrzenia

Rejestr reklamacji pogrupowane dane według kodu artykułu (indeksu)

program reklamacje pogrupowane wg kodu artykułu

Cofnięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez potwierdzenie polecenia COFNIJ GRUPOWANIE. Polecenie należy uruchomić odrębnie dla każdej kolumny, dla której wykonane zostało grupowanie informacji.

Obsługę operacji dotyczących grupowania kolumn ułatwia panel grupowania, który jest aktywowany przez wybór polecenia POKAŻ PANEL GRUPOWANIA.

Panel grupowania wyświetlany jest powyżej tabeli danych.

W tabeli, w której nie jest ustawione grupowanie kolumn w panelu grupowania wyświetlana jest informacja: Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby grupować po tej kolumnie.

Po przeciągnięciu wybranego pola nazwy komuny do panelu grupowania automatycznie zostaje wykonane grupowanie według kolumny.

Z poziomu panelu grupowania można cofnąć grupowanie dla wybranej kolumny. Przez użycie prawego przycisku myszy na polu z nazwą kolumny wyświetlona zostaje lista poleceń konfiguracji.

Usunięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez wybór polecenia COFNIJ GRUPOWANIE.

Dla kolumn wyświetlonych w panelu grupowania aktywne są funkcje sortowania. Kliknięcie myszką na pole uruchamia sortowanie rosnące, kolejne kliknięcie – sortowanie malejące. Przy następnym kliknięciu warunek sortowania zostaje usunięty. Sortowanie może zostać również wykonane przez wybór polecenia z listy poleceń konfiguracji.

program reklamacje panel grupowania
program reklamacje panel grupowania wg nazwy asortymentu

Oprogramowanie RMA online

Dlaczego warto zautomatyzować obsługę serwisu? Ocena zasadności zgłoszenia reklamacyjnego wymaga niekiedy wysłania pracownika do klienta. Nie sposób przecież transportować maszyny i urządzenia do serwisu, albo rozpatrywać reklamacje zamontowanych okien, instalacji grzewczych czy kostki brukowej.

Pracownik, który składa wizytę u klienta reprezentuje przecież Twoją firmę. Dlatego potrzebuje on do pracy narzędzia – oprogramowanie RMA online. Czy i jak poradzi sobie z problemami wpływa na obraz firmy i opinię o jakości obsługi posprzedażnej.

System RMA przygotowuje zestawienia reklamacji w celu uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji o skardze klienta. Zestawienie zawiera informacje o produkcie, który został zgłoszony jako reklamowany, osoby zgłaszającej reklamację, opis usterki lub problemu, który powstał i datę zgłoszenia. Te informacje są niezbędne do prawidłowej analizy i rozpatrzenia reklamacji, a także do śledzenia historii reklamacji i monitorowania jakości produktów.

Zestawienie reklamacji jest ważne dla procesu zarządzania reklamacjami, ponieważ pozwala firmie na identyfikację potencjalnych problemów z produktem lub procesem produkcyjnym i na podjęcie działań zmierzających do ich rozwiązania.

Szukam programu do nadzorowania reklamacji po niemiecku

Sprawne przetwarzanie reklamacji ujawnia niezgodności, których przetwarzanie prowadzi do generowania działań mających na celu naprawę niepożądanego stanu w procesie. Ponadto wymaga ono podjęcia działań zapobiegawczych, które wyeliminują powstanie w przyszłości określonej niezgodności. Jeżeli szukasz programu do nadzorowania reklamacji, to trafiłeś na rozwiązanie z wieloletnim doświadczeniem. Skoro w Twojej firmie pojawia się zgłoszenie od klienta o niezgodności, powinieneś wdrożyć system zarządzania reklamacjami.

Zestawienie reklamacji jest to wykaz wszystkich zgłoszonych reklamacji dla określonego produktu lub usługi. Zawiera ono informacje o zgłoszonych problemach, ich skali i czasie trwania. Dzięki zestawieniu można łatwo monitorować i analizować sytuację i podejmować odpowiednie działania w celu poprawy jakości produktów lub usług. Zestawienia reklamacji są ważne dla producentów i dostawców, ponieważ pomagają im zrozumieć i rozwiązać problemy konsumentów, a także poprawić swoje produkty i procesy biznesowe w przyszłości.

Nadzorowanie reklamacji w firmie

Program RMA można skonfigurować według potrzeb danej organizacji. W programie możliwe jest definiowanie cech opisujących sprzęt, statusów napraw czy kroków w postępowaniu reklamacyjnym. Ponadto elastyczność oprogramowania umożliwia odpowiednie nadzorowanie reklamacji.

Dokładna analiza określenia powodów wystąpienia reklamacji wiąże się z podjęciem prób wyeliminowania ich powstania. Możemy zastosować metodę 8D. Jest ona uniwersalna do określania przyczyn, akcji tymczasowych, korekcyjnych i korygujących oraz przeprowadzania ich weryfikacji.

System RMA służy do zarządzania reklamacjami i składa się z różnych modułów. Jeden z nich jest dedykowany do tworzenia zestawień reklamacji. Zestawienia te służą do wyświetlania wszystkich dostępnych danych dotyczących danej reklamacji, w tym jej statusu, danych przesyłki, daty zgłoszenia, rodzaju reklamacji, danych klienta, informacji o towarach itp. Te zestawienia pozwalają na łatwe monitorowanie i zarządzanie wszystkimi reklamacjami w firmie. Zestawienia te mogą być wykorzystywane do wygenerowania raportów.

System do reklamacji
Grupowanie

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?