System do obsługi reklamacji

Współcześnie zarządzanie reklamacjami bez odpowiedniego oprogramowania reklamacyjnego wydaje się wręcz niemożliwe, albo niezwykle czasochłonne. Dlatego zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże firmy coraz częściej decydują się na wykupienie profesjonalnego oprogramowania reklamacyjnego – system do obsługi reklamacji.

Protokół reklamacyjny

Im więcej pojawia się zgłoszeń reklamacyjnych tym trudniej zachować odpowiedni poziom ich obsługi klienta. W takim wypadku konieczne staje się wdrożenie systemu reklamacyjnego. System, który pozwoli zarządzać obsługą zgłoszeń oraz przyjmuje protokoły reklamacyjne. Najlepiej jeżeli protokół reklamacyjny wspomagać będzie wyciąganie wniosków z każdej reklamacji. Poznawanie problemów ułatwia eliminowanie sytuacji, na których wystąpienie mamy jakiś wpływ.

Protokół reklamacyjny to dokument, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonej reklamacji. Jest to ważny element procesu reklamacyjnego, ponieważ pozwala na dokładne zidentyfikowanie problemu i podjęcie odpowiednich działań w celu jego rozwiązania.

Protokół reklamacyjny może zawierać informacje takie jak:

 • dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 • opis problemu, wraz z jego szczegółowym opisem i okolicznościami powstania,
 • informacje dotyczące produktu, takie jak numer seryjny, data zakupu,
 • załączone zdjęcia problemu, które pozwalają na lepsze zrozumienie i ocenę sytuacji.

Protokół reklamacyjny jest przydatny zarówno dla klienta, jak i dla przedsiębiorstwa. Dla klienta pozwala na dokładne zgłoszenie problemu, a dla przedsiębiorstwa umożliwia szybkie i skuteczne rozpatrzenie reklamacji.

Załączone zdjęcia problemu również stanowią ważną część reklamacji, ponieważ dają one wyraźny obraz problemu, który klient zgłasza, co pozwala na lepsze zrozumienie i ocenę sytuacji, przyspiesza proces i ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących reklamacji.

Rozwiązanie reklamacyjne RMA

Działania podjęte wskutek zgłoszonej reklamacji mają skutek często nie mniejszy niż realizacja procesu sprzedażowego. Źródłem reklamacji może być efekt rozpatrywania i analizy oferty oraz kontakt informacyjny z klientem. Sprawdź więc czy Twój system do obsługi reklamacji pozwala na umieszczenie formularza reklamacyjnego bezpośrednio na Twojej stronie www.

Oferowane przez nas rozwiązanie reklamacyjne posiada taki formularz. Po jego wypełnieniu system nadaje numer RMA, a reklamacja od razu trafia do systemu. Klient otrzymuje powiadomienie e-mail lub SMS o przyjęciu reklamacji.

Jaki wybrać system do obsługi reklamacji

System do obsługi reklamacji to innowacyjne narzędzie, które pozwala sklepom zoptymalizować proces zwrotów i reklamacji. Jego głównym celem jest usprawnienie całego procesu od momentu przyjęcia reklamacji, aż do uruchomienia jej rozpatrzenia.

System do obsługi reklamacji w sklepie internetowym to narzędzie, które pozwala na sprawne i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z reklamacjami produktów zakupionych przez klientów. W dzisiejszych czasach sklepy internetowe stają się coraz popularniejsze i dlatego ważne jest, aby posiadać skuteczny system obsługi reklamacji, który pozwala na szybkie i sprawne rozwiązywanie problemów klientów.

Program RMA online

System do zarządzania reklamacjami RMA

Zapewnij zadowolenie klientów poprzez dostępny online system do zarządzania reklamacjami RMA. Prawidłowa obsługa procesu reklamacji powoduje zadowolenie i utrzymanie klienta. Ponieważ w bazie danych możesz gromadzić wiele ważnych informacji, a to znacznie poprawia kluczowe procesy obsługi posprzedażowej. Oferowane rozwiązanie SoftwareStudio to system zarządzania reklamacjami RMA, który będzie nadzorował cały proces reklamacji. Dzięki niemu możesz zapewnić najwyższy standard obsługi swoich klientów.

System do zarządzania reklamacjami RMA jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy, która chce skutecznie i efektywnie radzić sobie z reklamacjami swoich klientów. Oto kilka najważniejszych zalet takiego systemu:

 • Automatyzacja procesu reklamacyjnego: System RMA umożliwia automatyczne przydzielanie reklamacji do odpowiednich pracowników, co pozwala na szybką i skuteczną ich obsługę.
 • Łatwa komunikacja: System RMA umożliwia klientom zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem formularza online, co zwiększa ich zadowolenie i zwiększa prawdopodobieństwo ich powtórnego zakupu.
 • Raportowanie: System RMA pozwala na generowanie raportów dotyczących reklamacji, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na identyfikację problemów, które należy rozwiązać.
 • Integracja z innymi systemami: System RMA może być łatwo zintegrowany z innymi systemami, takimi jak CRM, ERP czy systemy sprzedaży, co pozwala na lepszą koordynację działań i usprawnienie procesów biznesowych.
 • Oszczędność czasu i kosztów: Dzięki automatyzacji procesów i lepszemu zarządzaniu reklamacjami, system RMA pozwala na oszczędność czasu i kosztów, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy.

System rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych

System rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych to oprogramowanie, które umożliwia przedsiębiorstwu lub organizacji przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń od klientów. Ale także użytkowników poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną. System rejestracji zgłoszeń online może być używany do obsługi różnych rodzajów zgłoszeń. Na przykład pytania, skargi, prośby o pomoc techniczną lub reklamacje.

Zaletami systemu rejestracji zgłoszeń online są:

 • Dostępność: Klienci mogą zgłaszać zgłoszenia o dowolnej porze dnia lub nocy z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
 • Szybkość: System rejestracji zgłoszeń online umożliwia szybkie przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
 • Oszczędność czasu: Klienci nie muszą tracić czasu na dzwonienie na infolinię lub osobiste odwiedzanie oddziału firmy.
 • Oszczędność pieniędzy: System rejestracji zgłoszeń online pozwala na zmniejszenie kosztów obsługi klienta poprzez automatyzację wielu procesów.
 • Śledzenie: System rejestracji zgłoszeń online umożliwia śledzenie statusu zgłoszenia i historii komunikacji z klientem.
 • Integracja: System rejestracji zgłoszeń online może być zintegrowany z innymi systemami firmy, takimi jak systemy CRM lub ERP, co umożliwia lepszą koordynację działań.

Cechy nowoczesnego systemu RMA

Nowoczesny system RMA (Return Merchandise Authorization, czyli System Autoryzacji Zwrotu Towarów) powinien posiadać następujące cechy:

 • Łatwość obsługi dla klientów – system powinien umożliwiać klientom łatwe zgłaszanie reklamacji i uzyskiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące reklamacji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Automatyzacja procesów – system powinien automatyzować wiele czynności związanych z obsługą reklamacji, co pozwoli pracownikom skupić się na rozwiązywaniu problemów klientów zamiast na wypełnianiu papierkowej dokumentacji.
 • Możliwość śledzenia postępów – system powinien umożliwiać klientom śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji, co pozwoli im być na bieżąco informowanymi o stanie reklamacji i zmniejszy niepewność związaną z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie reklamacji.
 • Integracja z innymi systemami – system powinien być zintegrowany z innymi systemami firmy, takimi jak system CRM lub system magazynowy, co pozwoli na szybkie uzyskiwanie potrzebnych informacji i przyspieszenie obsługi reklamacji.
 • Analiza danych – system powinien pozwalać na gromadzenie i analizę danych dotyczących reklamacji, co pozwoli firmie na wyciąganie wniosków na temat problemów związanych z produktami lub usługami, co może prowadzić do poprawy jakości oferowanych produktów i usług.
Program reklamacyjny

System zarządzania reklamacjami

Jak ocena reklamacji jako procesu kreującego jakość wyrobu wpływa na Twoje decyzje biznesowe. Czy Twoja firma jest ukierunkowana na obsługę konsumentów? Czy system zarządzania reklamacjami z jakiego korzystasz zapewnia, że klient jest dobrze poinformowany? Platforma reklamacyjna SoftwareStudio zawiera elektroniczny rejestr zgłoszeń reklamacyjnych. Dzięki niej masz kontrolę nad utrzymaniem reżimu czasowego obsługi sprawy i udzielania odpowiedzi.

Platforma reklamacyjna online to skuteczne rozwiązanie dla firm, które chcą obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi klienta. Służy ona również do niesienia pomocy konsumentom w zakresie składania zastrzeżeń i uzyskania zwrotu produktu lub usługi.

Dobrze skonfigurowany i wdrożony system RMA pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie reklamacjami, co przekłada się na zwiększenie zadowolenia klientów i poprawę wizerunku firmy.

Obsługa reklamacji złożonej online

Proces obsługi reklamacji powinien uwzględniać wszystkie odpowiednie działy w Twojej organizacji. Zaangażuj więc osoby najbardziej kompetentne na każdym etapie obsługi reklamacji. Dzięki temu, że dostępna jest obsługa reklamacji online w efekcie może to stać się okazją do zbudowania trwałej więzi z klientami. Skonfigurowanie zasad biznesowych w taki sposób, że klient będzie zawsze powiadamiany o istotnych zmianach w kolejnych krokach postępowania reklamacyjnego.

System reklamacyjnych online będzie wysyłać automatyczne powiadomienia pocztą elektroniczną (e-mail) lub wysyłać wiadomości SMS. Ponadto obsługa reklamacji online oznacza, że klient ma dostęp do podglądu statusu zgłoszenia przez Internet. Eliminujesz w ten sposób dodatkowe kłopotliwe telefony do firmy i zmniejszasz nakłady na utrzymanie info linii.

Jaki wybrać system rejestracji zgłoszeń online

Przy wyborze systemu rejestracji zgłoszeń online warto wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • Funkcjonalność – upewnij się, że system posiada wszystkie potrzebne narzędzia do rejestracji zgłoszeń, takie jak automatyczne przypisywanie zgłoszeń do odpowiednich pracowników lub działów, generowanie raportów, informowanie osoby zgłaszającej o postępach itp.
 • Elastyczność – sprawdź, czy system może być dostosowany do potrzeb konkretnej firmy.
 • Łatwość obsługi – upewnij się, że system jest prosty w obsłudze i intuicyjny dla użytkowników.
 • Dostępność – sprawdź, czy system jest dostępny online lub jako aplikacja na komputer, co umożliwi jego wykorzystanie w różnych miejscach i o dowolnej porze.
 • Cena – upewnij się, że cena systemu jest adekwatna do jego funkcjonalności i elastyczności.
 • Możliwość integracji z innymi systemami – sprawdź, czy system może być zintegrowany z innymi systemami, takimi jak system zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub system zarządzania magazynem.
 • Obsługę klienta – sprawdź, czy dostawca systemu oferuje wsparcie techniczne i pomoc w razie problemów.
 • Referencje i opinie innych użytkowników – przeczytaj opinie innych użytkowników o systemie, aby uzyskać rzetelny obraz jego jakości.
System reklamacji przez Internet
System do obsługi reklamacji

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?