SoftwareStudio system obsługi reklamacji

SoftwareStudio system obsługi reklamacji umożliwia generowanie raportów i personalizację według potrzeb konkretnej firmy. Możliwe jest również wykorzystanie narzędzi do obsługi reklamacji e-mail w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że firma korzysta z nich jako usługi dostępnej przez Internet i płaci miesięczny lub roczny abonament za dostęp do nich.

SoftwareStudio system obsługi reklamacji

10 powodów, aby wdrożyć softwarestudio system obsługi reklamacji ! Zastosowanie interfejsu webowego skutkuje, że program RMA.net jest intuicyjny. Trudno sobie wyobrazić SoftwareStudio system obsługi reklamacji bez wdrożonego programu RMA.net do jego obsługi.

System RMA online to oprogramowanie, które umożliwia rejestrowanie, przetwarzanie i rozpatrywanie reklamacji przez Internet. Jest to rozwiązanie, które pozwala na łatwe i szybkie rozpatrywanie reklamacji przez klientów oraz umożliwia przedsiębiorstwu skuteczne zarządzanie procesem reklamacyjnym.

System RMA online składa się z kilku podstawowych elementów, takich jak:

 • Formularz reklamacyjny, który pozwala klientom na zgłoszenie reklamacji poprzez wypełnienie odpowiednich pól,
 • Panel administracyjny, który pozwala pracownikom na zarządzanie reklamacjami, w tym przydzielanie ich do odpowiednich osób do rozpatrzenia,
 • Zintegrowanie z systemem sprzedaży, które pozwala na automatyczne przypisanie reklamacji do konkretnego produktu lub zamówienia,
 • Powiadomienia e-mailowe, które pozwalają na bieżące informowanie klientów o postępach w rozpatrywaniu reklamacji.

System RMA online pozwala na skuteczne zarządzanie procesem reklamacyjnym, zwiększa efektywność pracy, a także poprawia satysfakcję klientów. Jest to rozwiązanie, które pozwala na automatyzację procesu reklamacyjnego, co przyspiesza jego przebieg i pozwala na lepsze zarządzanie zgłoszeniami.

Aplikacja RMA online

Program RMA jest łatwy w obsłudze i może być dopasowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Aplikacja RMA online jest dostępna za pomocą urządzeń mobilnych, smartphonów. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie koordynować pracę serwisantów w terenie. Oznacza to zwykle oszczędność czasu pracowników firmy dzięki narzędziom do ewidencji i powiadomieniom.

Istnieje potrzeba wyraźnego rozróżnienia niezgodności i reklamacji, która wynika ze znacznie większej marketingowej roli reklamacji od niezgodności. Pierwszym krokiem w tym celu może być odpowiednio przygotowany Internetowy formularz RMA. Aplikacja dostępna online za pomocą której nastąpi automatyczna wstępna weryfikacja zgłoszenia.

Program do obsługi reklamacji online

Program do obsługi reklamacji online dla sklepów obuwiem powinien spełniać następujące kryteria:

 • Integracja z systemem sprzedaży: program powinien być łatwo integrowany z systemem sprzedaży sklepu, aby umożliwić śledzenie reklamacji dotyczących konkretnych par butów.
 • Możliwość zgłaszania reklamacji przez klientów: program powinien umożliwiać klientom zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej.
 • Automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów: program powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie reklamacji do odpowiednich pracowników lub działów w celu szybszego rozpatrzenia.
 • Generowanie raportów: program powinien umożliwiać generowanie raportów dotyczących reklamacji, co pozwala lepiej zarządzać procesem obsługi reklamacji.
 • Personalizacja: program powinien być dostosowywany do potrzeb sklepu obuwniczego.

Kilka ważnych powodów, aby wdrożyć system reklamacyjny

 • Zwiększenie lojalności klientów: lepsza obsługa reklamacji może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów wobec firmy.
 • Zwiększenie sprzedaży: lepsza obsługa reklamacji może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, ponieważ zadowoleni klienci są bardziej skłonni do ponownego zakupu.
 • Utrzymanie dobrej reputacji firmy: lepsza obsługa reklamacji może przyczynić się do utrzymania dobrej reputacji firmy.
 • Poprawa jakości produktów lub usług: system nadzorowania reklamacji pozwala lepiej zidentyfikować i rozwiązywać problemy związane z jakością produktów lub usług, co może przyczynić się do poprawy ich jakości.
SoftwareStudio system obsługi reklamacji

Czy widziałeś już demo program do reklamacji ?

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą systemu Reklamacje.net formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami. Poznaj argumenty za tym, aby wdrożyć SoftwareStudio system obsługi reklamacji.

Protokół reklamacyjny on-line

Im więcej pojawia się zgłoszeń reklamacyjnych tym trudniej zachować odpowiedni poziom ich obsługi klienta. W takim wypadku konieczne staje się wdrożenie systemu reklamacyjnego. System, który pozwoli zarządzać obsługą zgłoszeń oraz przyjmuje protokoły reklamacyjne. Najlepiej jeżeli protokół reklamacyjny wspomagać będzie wyciąganie wniosków z każdej reklamacji. Poznawanie problemów ułatwia eliminowanie sytuacji, na których wystąpienie mamy jakiś wpływ.

Dobry system obsługi reklamacji

Dobry system obsługi reklamacji powinien spełniać następujące kryteria:

 • Łatwość użytkowania: system powinien być prosty w obsłudze dla klientów i pracowników.
 • Szybkość działania: system powinien umożliwiać szybkie rozpatrywanie reklamacji i udzielanie odpowiedzi klientom.
 • Elastyczność: system powinien być dostosowywany do indywidualnych potrzeb firmy i klientów.
 • Integracja z innymi narzędziami: system powinien być łatwo integrowany z innymi narzędziami i systemami firmy.
 • Raportowanie: system powinien umożliwiać generowanie raportów dotyczących reklamacji, co pozwala na lepsze zarządzanie procesem obsługi reklamacji.
 • Personalizacja: system powinien być dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy, takich jak dodawanie niestandardowych pól lub funkcji.
 • Informowanie o postępach: system powinien umożliwiać firmie informowanie klientów o postępach w rozpatrywaniu ich reklamacji.

Obsługa reklamacji e-mail

Obsługa reklamacji e-mail to proces automatyzacji i usprawnienia obsługi reklamacji poprzez przetwarzanie wiadomości e-mail dotyczących reklamacji. Klienci mogą zgłaszać reklamacje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a firma automatycznie przypisuje je do odpowiednich pracowników lub działów, śledzi postępy w ich rozpatrywaniu oraz informuje klientów o postępach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obsługa reklamacji za pomocą e-mail ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to wygodne dla klientów, ponieważ mogą oni składać reklamację, nawet jeśli są bardzo zajęci. Poza tym, e-mail jest szybkim i skutecznym sposobem na przekazanie informacji firmie, która może szybko rozwiązać problem.

system obsługi reklamacji

RMA demo

Oferta oprogramowania reklamacyjnego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do reklamacji RMA odpowiada Twoim potrzebom?